Skip to main content

Sveriges slakterinäring eniga om tredjepartscertifiering

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 14:21 CETI fredags samlades svenska slakteribranschen och tog beslut att införa en gemensam oberoende certifiering för grisproducenterna. Syftet är att bättre kunna kontrollera att svensk djurskyddslagstiftning efterföljs. Samtliga kontroller kommer att göras oanmälda. Målsättningen är att certifieringen ska kunna införas i mars 2010.

Med anledning av de senaste veckornas avslöjande om vanvårdade grisar har slakterinäringen gått samman och beslutat att införa en gemensam certifiering som hanteras av oberoende part. I första hand genomförs certifieringen för grisproducenter. Branschen planerar att även genomföra tredjepartscertifieringar för nöt- och lammproducenter.

- God djuromsorg är ett av branschens viktigaste ledord. Genom att införa en gemensam certifiering har vi möjlighet att se till att alla våra leverantörer följer föreskrivna lagar och regler som är unika för Sverige, säger Hans Agné, Avelspoolen.

Att kontrollerna utförs av en oberoende tredje part garanterar att inga ovidkommande hänsyn tas i bedömningen utan att man strikt går efter de fastställda kraven. De revisorer som genomför kontrollerna är inte anställda av något av slakteriföretagen eller av något dotterbolag till dessa.

För närvarande finns det i Sverige tre företag som är ackrediterade av Swedac för att genomföra grundcertifiering av grisgårdar. Dessa företag är Semko Intertek Certification AB, SMAK samt Aranea

I början av februari kommer reglerna för grundcertifieringen vara klara, för att sedan införas i mars 2010.


För ytterligare information kontakta:
Olov Osmark, Miljö- och djuromsorgschef, Scan AB, tfn: 08-725 85 34
Hans Agné, Avelspoolen, talesman för de mindre slakterierna, tfn: 070-548 30 01
Johan Andersson, VD, KLS Ugglarps, tfn: 070-629 40 20