Skip to main content

Sweden Food Arena – livsmedelskedjan ska samverka kring forskning och innovation

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2018 08:00 CEST

Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena, en nationell arena för svenska livsmedelsföretag och organisationer som ska samverka inom forskning, innovation och utveckling för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. HKScan i Sverige är aktiv i både styrgruppen och som projektledare till ett av de tre prioriterade huvudområdena.

Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men för att skapa en livsmedelssektor i världsklass, där vi ser en ökad tillväxt och lönsamhet i varje del av livsmedelskedjan, måste vi samarbeta. Genom att gemensamt ta ett krafttag för att etablera en arena där forskning, utveckling och innovation stärks kommer förutsättningar skapas för detta. Sweden Food Arena, som invigdes av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, är en del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket har tilldelats medel för att stödja livsmedelssektorn i etableringen av den nya arenan.

HKScan i Sverige har tillsammans med 50 andra företag och organisationer signerat en avsiktsförklaring för att stödja arbetet med att etablera samverkansarenan och är aktiv i både styrgruppen och som projektägare till ett av tre temaområden.

I styrgruppen har tre temaområden identifierats för forskning och innovation:

  1. Hälsa och smak
  2. Cirkulär mat
  3. Digitalisering och automation

Patrik Holm Thisner, Hållbarhetsdirektör på HKScan, leder arbetsgruppen Cirkulär mat – för en hållbar och lönsam livsmedelskedja, där 21 personer från 19 olika företag och organisationer har gått igenom hela värdekedjan och gemensamt beslutat ett antal olika områden som behöver forskas och utvecklas ytterligare, för att vi gemensamt ska stärka den svenska livsmedelssektorn.

– Genom samarbetet har vi stora möjligheter att utveckla den cirkulära delen från gård till gaffel så att den svenska livsmedelssektorn blir en benchmark på hållbar produktion och konsumtion globalt sätt, säger Patrik Holm Thisner.

OM HKSCAN 

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, fjäderfä och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder.