Skip to main content

​Utnämningar i HKScan-koncernens ledningsgrupp. Verksamhetsmodellen ses över.

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 11:41 CET

HKScan Abp förnyar koncernens ledningsgrupp och inleder samtidigt en översyn av sin verksamhetsmodell. Målet är att förnya HKScans erbjudande med ett ökat fokus på konsumenter och kunder, genom att förbättra effektiviteten och transparensen i värdekedjan för kött. Målet är också att förbättra effektiviteten i företagets interna processer. Det strategiska syftet med dessa förändringar är att förbättra bolagets lönsamhet och konkurrenskraft, samt att hitta lönsam tillväxt för koncernen på dess hemma- och exportmarknader.

En översyn av koncernens verksamhetsmodell kommer att ledas av VD och koncernchef, Jari Latvanen, i samarbete med koncernens ledningsgrupp. Tills granskningen är klar, kommer befintlig verksamhetsmodell och nuvarande rapporteringsvägar att gälla.

"Vi strävar efter att skapa en mer konsumentinriktad, kundfokuserad kultur på HKScan. Detta innebär ett närmare samarbete och större transparens i hela värdekedjan, hela vägen från jord till bord. Med dessa förändringar, kommer vi också att stärka våra gemensamma företagsvärderingar ", säger VD och koncernchef Latvanen. "Vi kommer omedelbart att inleda en översyn av vår verksamhetsmodell och vi planerar att ha en ny på plats så snart som möjligt, under första halvan i år", tillägger Latvanen.

HKScan-koncernens ledningsgrupp från den 8 februari 2017

Från den 8 februari 2017 kommer HKScan-koncernens ledningsgrupp består av följande medlemmar, som alla kommer att rapportera till ordförande i ledningsgruppen, koncernchef och VD Jari Latvanen.

 • Sofia Hyléen Toresson, M.Sc. (Econ.), tillträder som EVP Market Area Sweden, ansvarig för marknadsområde Sverige, den 2 maj 2017. Hyléen Toresson kommer till HKScan från Findus, där hon för närvarande är anställd som försäljningschef för dagligvaruhandeln. Innan Findus har hon haft ledar- och chefsbefattningar i företag såsom Nestlé, Zoégas, Pärsons och HKScan.

  Göran Holm, DIHM, EVP för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Skandinavien, har beslutat att anta nya utmaningar utanför HKScan från den 1 juni. Fram till dess kommer han ansvara för koncernens strategiska projekt och rapportera till koncernchef och VD Jari Latvanen.

 • Jyrki Karlsson, M.Sc. (Technology), är EVP Market Area Finland, ansvarig för marknadsområde Finland
 • Svend Schou Borch, MBA, är EVP Market Area Denmark, ansvarig för marknadsområde Danmark. Han har varit anställd hos HKScan som VP Sales Denmark sedan oktober 2015. Före HKScan har Svend Schou Borch haft ledarpositioner på Tican och Carlsberg.
 • Anne Mere, MBA, är EVP Market Area Baltics, ansvarig för marknadsområde Baltikum.
 • Jukka Nikkinen, M.Sc. (Econ.), är EVP Market Area International & Biotech.

  Var och en av de ovanstående EVPs kommer att ansvara för utveckling av erbjudanden och catering efter konsumenternas och kundernas behov inom deras specifika marknadsområden i samarbete med övriga medlemmar i ledningsgruppen.

 • Heli Arantola, D.Sc. (Econ.), har utsetts till EVP Categories and Concepts. Hon kommer att ansvara för utvecklingen av HKScans erbjudande och för koncernens strategiprocess. Hon tillträder sin tjänst den 2 maj 2017. Tills hon är på plats kommer Jari Latvanen tillfälligt fylla rollen utöver sitt ordinarie uppdrag.

  Heli Arantola är för närvarande SVP på Fazer Group och leder Fazer Mills affärsenhet samt Group Strategy & Renewal team. Hon har även varit marknads- och varumärkesdirektör på Fazer Group och SVP Affärsutveckling Fazer Brands. Innan hon kom till Fazer hon arbetat på Vectia och Sonera.

 • Aki Laiho, D.Sc. (Technology), CSCP, kommer att bli ansvarig för inköp, produktion och leveranskedjan som EVP Operations. Laiho fortsätter som en ställföreträdare för koncernchef och VD Jari Latvanen.
 • Anu Mankki,MA,är EVP HR.
 • Tuomo Valkonen, M.Sc. (Econ.), är CFO.
 • Markku Suvanto, LL.Där EVP Legal.

  HKScan Abp

  Jari Latvanen
  Koncernchef och VD

  För mer information:
  - Jari Latvanen, koncernchef och VD, HKScan Abp
  Vänligen anmäl återuppringning via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, tel. +358 (0)10 570 2142

  DISTRIBUTION: Nasdaq, Helsingfors, centrala media, www.hkscan.com

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag inom kött. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerad gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandeln, foodservice, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015, omsatte HKScan cirka 1,9 miljarder euro och hade ca 7400 anställda.