Skip to main content

Var klimatsmart - ät svenskt nötkött

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:03 CEST

Svenskt kött är ett klimatvänligt alternativ. Det visar SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, i en färsk rapport. Svenskt kött ger upphov till mindre än hälften av växthusgasutsläpp jämfört med det brasilianska köttet. Scans produkter innehåller bara svenskt kött.

Att svenskt kött är ett klimatvänligt alternativ visas i SIKs rapport. I denna framkommer det att Brasilianskt nötkött ger upphov till ca 40 koldioxidekvivalenter att jämföra med det svenska som bara ger upphov till ca 16.

Orsaker till varför det Brasilianska köttet avger så mycket mer koldioxid än det svenska är att djuren har en lägre tillväxttakt vilket innebär att de lever längre, de går utomhus och har högre dödlighet. Koldioxidekvivalenter är en uträkning där miljöpåverkande faktorer som metan och lustgas omvandlas till koldioxid.

- Att dra ner på konsumtionen av importerat nötkött blir ett naturligt val för den klimatmedvetna konsumenten. Dessutom bidrar svenska nötdjur till ett öppet landskap och biologisk mångfald i Sverige. Och det är ytterligare motiv för att välja svenskt kött i första hand, säger Olov Osmark, miljöchef Scan AB.

 

Länk till SIKs pdf-rapport: www.sik.se - Bibliotek och sök nr 792.

 

För ytterligare information kontakta:
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 070-280 01 68
Olov Osmark, miljöchef Scan AB, tfn, 070-661 47 64

 

Scan - bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.