Yjo30o0m9ikromp2rgvf

Festligt, folkligt, fullsatt?

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 16:00 CEST

Vems historia ska berättas på museer? Och hur och varför ska detta göras? Carl-Johan Svensson har i en ny avhandling studerat offentlig debatt kring den publika verksamheten vid Historiska museet i Stockholm 1992–2011.

Tfcfl23j6548clpxeagb

Hur kan utvecklingsarbete bli långsiktigt hållbart?

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 11:21 CEST

I dag drivs mängder av projekt som ska lösa olika samhälleliga problem, samtidigt som det är osäkert vad som egentligen kommer ut av alla dessa satsningar. Ann Öhman Sandberg vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har i en ny doktorsavhandling i pedagogik studerat denna problematik i ett projekt inom det nationella programmet IT i Lärarutbildningen, finansierat av KK-stiftelsen.

Media-no-image

Högskolan i Jönköping i nationell satsning för att höja kvaliteten på lärarutbildningen

Nyheter   •   2014-05-23 13:52 CEST

Lärarutbildningen i Jönköping bedrivs vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Försöksverksamheten kommer att starta hösten 2015 och berör då sökande till förskollärarutbildningen. Där krävs att de sökande, förutom generell behörighet, också genomgår särskild lämplighetsprövning.

— Detta är ett mycket glädjande besked för HLK och ger oss möjlighet att ytterligare höja kvalitén på lärarutbildningen. Vi var till exempel först ut bland lärarutbildningarna med att sätta ett lägsta värde för högskoleprovet, säger Stephan Rapp, vd vid HLK.

— HLK har sedan tidigare erfarenhet av ett liknande upplägg vid antagning till ”gamla” lärarutbildningen. Vi har också ett pågående erfarenhetsutbyte med lärarutbildningen i Finland, där man sedan många år har arbetat med lämplighetsbedömning, säger Stephan Rapp vidare.

För den som söker till förskollärarutbildningen vid HLK med start hösten 2015 krävs generell behörighet och lämplighetsprövning. Efter ett första försöksår är HLK beredda att utöka verksamheten till att omfatta alla lärarutbildningar.

Försöksverksamheten kommer att pågå under tre år med start hösten 2015. Därefter ska Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsammans med medverkande lärosäten utvärdera verksamheten

UHR kommer också att utgöra ett stöd och tillse att frågor som kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet iakttas.

För mer information, välkommen att kontakta:

Stephan Rapp, vd och akademisk ledare, HLK, 070-575 21 65


Högskolan i Jönköping är ett av tre lärosäten som utsetts av Universitets- och högskolerådet (UHR) att ingå i en försöksverksamhet för lämplighetsprövning bland sökande till lärar- och förskollärarutbildningen.

Läs vidare »
Wh16uel58awyjbwkbmie

Lärare vid fritidshem från hela Sverige samlas i Jönköping

Pressmeddelanden   •   2014-05-13 14:23 CEST

Den 14-15 maj kommer 340 deltagare från hela Sverige till Högskolan för lärande och kommunikation och symposiet ”Fritidshem – kunskap i gemenskap”.

Oeuskhjpegixabqthn1h

Unika distanskurser för lärare

Pressmeddelanden   •   2014-02-24 07:30 CET

Vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har man tagit fram korta webbaserade kurser inom en mängd områden med koppling skolans värld. Hittills har man producerat tjugofem kurser, som är skräddarsydda för att passa verksamma lärare och skolledare och mottagandet har varit positivit.

Ohmrlcy84jvvyhkfnen1tw

Bokrelease: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik.

Pressmeddelanden   •   2014-02-04 14:17 CET

Fjorton forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) presenterar i en ny bok fjorton olika aspekter på problematiken kring samhällsundervisningens villkor. Boken är en antologi och har fått namnet "14 röster kring samhällsstudier och didaktik". Välkommen att träffa författarna vid bokreleasen på HLK i Jönköping torsdagen den 6 februari kl 13.

Pesyb3ebufdveqtygkik

Agneta Bladh vid Högskolan i Jönköping tar emot medalj från kungen idag

Nyheter   •   2014-01-29 14:07 CET

Agneta Bladh är tf vid Högskolan för lärande och kommunikation samt ordförande i styrelsen för Hälsohögskolan i Jönköping. Idag tar hon emot Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band.

Ubhte9qwsackpsecywgs

Digital ojämlikhet råder

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 15:46 CET

Sverige är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller internetanvändning, men det finns stora skillnader i unga människors möjligheter att dra nytta av dess fördelar.

Xovov4bhwey3m6g14a97

Gott betyg till utbildning i religionsvetenskap

Nyheter   •   2013-12-26 10:00 CET

Universitetskanslerämbetet har granskat utbildningar inom religionsvetenskap och ger betyget hög kvalitet till Högskolan i Jönköping.

Xzswm9zncu4zm0h9rfcq

CHILD-projekt får 600 000 SEK från Barncancerfonden

Nyheter   •   2013-12-20 08:00 CET

CHILD-projektet Hälsa hos barn med cancer (1-6 år), har beviljats 600 000 SEK av Barncancerfonden. Syftet med projektet är att undersöka hur barn i ålder 1-6 år och diagnosticerade med cancer upplever sin hälsa.

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • eva.hulting@hj.se
  • 0709-956036
  • 036-101505

Om Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

- En av fyra fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder utbildningar inom områdena lärande, kommunikation, internationellt arbete och personalvetenskap. Här finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Skolnära forskning. HLK har cirka 3700 studenter och cirka 140 anställda (2013).