Oeuskhjpegixabqthn1h

Unika distanskurser för lärare

Pressmeddelanden   •   2014-02-24 07:30 CET

Vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har man tagit fram korta webbaserade kurser inom en mängd områden med koppling skolans värld. Hittills har man producerat tjugofem kurser, som är skräddarsydda för att passa verksamma lärare och skolledare och mottagandet har varit positivit.

Ohmrlcy84jvvyhkfnen1tw

Bokrelease: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik.

Pressmeddelanden   •   2014-02-04 14:17 CET

Fjorton forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) presenterar i en ny bok fjorton olika aspekter på problematiken kring samhällsundervisningens villkor. Boken är en antologi och har fått namnet "14 röster kring samhällsstudier och didaktik". Välkommen att träffa författarna vid bokreleasen på HLK i Jönköping torsdagen den 6 februari kl 13.

Pesyb3ebufdveqtygkik

Agneta Bladh vid Högskolan i Jönköping tar emot medalj från kungen idag

Nyheter   •   2014-01-29 14:07 CET

Agneta Bladh är tf vid Högskolan för lärande och kommunikation samt ordförande i styrelsen för Hälsohögskolan i Jönköping. Idag tar hon emot Konungens medalj, 12:e storleken i Serafimerordens band.

Ubhte9qwsackpsecywgs

Digital ojämlikhet råder

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 15:46 CET

Sverige är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller internetanvändning, men det finns stora skillnader i unga människors möjligheter att dra nytta av dess fördelar.

Xovov4bhwey3m6g14a97

Gott betyg till utbildning i religionsvetenskap

Nyheter   •   2013-12-26 10:00 CET

Universitetskanslerämbetet har granskat utbildningar inom religionsvetenskap och ger betyget hög kvalitet till Högskolan i Jönköping.

Xzswm9zncu4zm0h9rfcq

CHILD-projekt får 600 000 SEK från Barncancerfonden

Nyheter   •   2013-12-20 08:00 CET

CHILD-projektet Hälsa hos barn med cancer (1-6 år), har beviljats 600 000 SEK av Barncancerfonden. Syftet med projektet är att undersöka hur barn i ålder 1-6 år och diagnosticerade med cancer upplever sin hälsa.

Rwd2bgjhkywobndiftep

Barn i behov av särskilt stöd. – Hur då?

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 11:39 CET

Vem ska göra vad med vem? Det frågar sig Gunilla Lindqvist i en avhandling som undersöker hur personal i förskola och skolan menar att specialpedagogiskt arbete ska utföras. Hur ser man på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. – Vilka är orsakerna till att vissa barn är i behov av särskilt stöd och hur menar man att arbetet ska genomföras för att vara framgångsrikt?

Yukoxycmsurgaersloo5

Stephan Rapp ny vd för Högskolan för lärande och kommunikation

Pressmeddelanden   •   2013-12-10 13:37 CET

Styrelsen för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) har utsett Stephan Rapp till ny vd från mars 2014.

Ujkuxdgrafsqvoewmzwc

Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator?

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 13:51 CET

Antalet skolor där eleverna har var sin dator har ökat dramatiskt i Sverige under de senaste fem åren. Vilka konsekvenser får detta för lärandet? I dagsläget har över 200 av Sveriges kommuner anammat möjligheten att ge varje elev och lärare var sin dator. I en ny avhandling i pedagogik har Håkan Fleischer undersökt vilka konsekvenser detta fått för lärandet.

Z3qhfb1wp8q8r9vyxsvw

Tung arbetsbörda med individuella utvecklingsplaner i skolan

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 15:35 CET

Åsa Hirsh vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping har i en ny avhandling identifierat tre stora dilemman i arbetet med individuella utvecklingsplaner i skolan.

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 28 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • eva.hulting@hj.se
  • 0709-956036
  • 036-101505

Om Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

- En av fyra fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping

HLK erbjuder utbildningar inom områdena lärande och kommunikation. Här finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 4.500 studenter, cirka 135 anställda och omsätter 182 mkr (2012).