Skip to main content

Taggar

elnät

Fjärrvärme

Informationsbrev om strömavbrottet till Höganäs Energis kunder

Brev som skickats ut till alla hushåll i Kullabygden, med information om ett strömavbrott som skedde den 6-7 juni 2018.

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till elektriska anläggningar till elnät

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument). Utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket.

Här finns det fjärrvärme i Höganäs.

Här finns det fjärrvärme i Höganäs.

Dokument   •   2012-01-12 13:41 CET

Här finns det fjärrvärme i Höganäs. Den grönstreckade linjen markerar på kartan var fjärrvärmen finns.

Spillvärme är en outnyttjad energireserv

Spillvärme är en outnyttjad energireserv

Dokument   •   2012-04-05 13:36 CEST

Att ta tillvara outnyttjad spillvärme från t.ex. industriproduktion kan ge en hög miljövinst. Miljöbelastningen anses tillhöra den produktion som värmen ursprungligen kommer ifrån. Det innebär att mindre mängd växthusgaser släpps ut något som är positivt för miljön.

Fjärrvärme ger stora miljöförbättringar i Höganäs

Höganäs Fjärrvärme har påtagligt förbättrat miljön i Höganäs centralort och kommer att fortsätta med det i takt med utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Det är framförallt utsläppen av koldioxid (CO2) som har minskat men även utsläppen av kväveioxider, svavelföreningar och stoft har reducerats. Här är statistiken.

Så här blir fjärrvärme till

Så här blir fjärrvärme till

Dokument   •   2012-05-03 13:24 CEST

Principen för fjärrvärme är enkel. Den bygger på att värmen distribueras från en enda anläggning, istället för att varje fastighet har sin egen anordning för värme och varmvatten. Så här går det till när fjärrvärmen produceras.