Media no image

Special Olympics World Summer Games 2011

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2011 00:08 CEST

Olympiska Spelen känner vi alla till och även Paralympics för fysiskt handikappade har en plats i Sverige. Men majoriteten av medlemmar inom Svenska Handikapps Idrottsförbundet är begåvningshandikappade. Från Glada Hudik-teatern, Ica-Jerry, "Världens bästa hotell" och "Hur många lingon finns det i världen"  -  till dessa hjältar som snart kämpar i världens största idrottsevenemang 2011 - Special Olympics World Summer Games.

Genom Special Olympics kan du nu följa en del av begåvningshandikappades idrottsvärld. Personer som med järnvilja och hård träning under många år kämpar för ära, glädje och vänskap. En känsla som deltagarna varmt och intensivt sprider till sin omgivning!

Se bilaga och mer information hittar du bl.a. på:
http://www.athens2011.org/en/index.asp
http://www.fhw.gr/olympics/modern/en/heroes/1896.html
http://www.specialolympics.se
http://www.specialolympics.org/
http://www.specialolympicsee.eu/

Hälsar
Olof Färdig - supporter och pappa till SO-simmaren Vanja...

tel. 08,7478266 - olof@hemix.se

Världens största sportevenemang 2011! Aten - Grekland - 25:e Juni till 4:e juli. Bland miljoner utövare världen runt har 7,500 aktiva från 185 nationer utsetts för att tävla i 22 sporter. Sverige deltar med en trupp på drygt 60 aktiva i 8 idrotter; simning, friidrott, basket, bowling, ridning, fotboll, golf samt judo.

Läs vidare »
Media no image

Slovakisk industriledare planerar miljöfarlig oljeverksamhet i Stockholms inlopp

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2010 12:53 CET

Den slovakiske industriledaren, Franticek Zvrskovec, planerar nu att återuppta den miljöfarliga oljeverksamheten på ön Stora Höggarn mitt i Stockholmsinlopp.

Industriledaren köpte 1994 ön St.Höggarn för knappt 5 milj. och var därmed fullt medveten om öns svårt förorenade tillstånd. Redan på 70-talet hade ön en tynande verksamhet och 1998 bekräftade Zvrskovec att lagring av bränsle upphört på ön. Sedan dess har Zvrskovec haft olika idéer kring lagring/hantering/distribution av oljeprodukter men även av svårt förorenade markmassor.

Franticek Zvrskovec har ett motto: "Make a profit!" (http://www.dividend.sk/en/index.php)
Han vill nu undvika reningsansvaret och istället ytterligare förorena ön och vår skärgård. Han vill återuppta oljeverksamheten från en tid helt utan miljömedvetande och göra ön Stora Höggarn till en miljöfarlig industrihamn, giftig, bullrande, upplyst och kringgärdad av riskfyllda oljetransporter.

Med dagens miljömedvetande vore det ett brott mot kommande generationer att åter tillåta miljöfarlig oljeverksamhet mitt bland flera naturreservat, känslig skärgårdsnatur, kulturmärkta sommarområden, miljontals båttrafikanter/turister, minuten från familjeliv på Lidingö, Nacka och Vaxholm. Mitt i det världsunika riksintressanta skärgårdsinloppet till EU´s första miljöhuvudstad, Stockholm.

Stockholms Stad, Länsstyrelsen, Regional utv.plan (RUFS 2010) och Lidingö Kommun samtycker alla till en skärgård fri från oljetransporter och miljöfarlig verksamhet. Lidingö Kommun skriver bl.a. i Översiktsplan 2011 (samråd):

/Stora och Lilla Höggarn omfattas av riksintresse för kulturmiljövärden genom att de ingår i området inloppet till Stockholm. Riksintresset tillgodoses idag av att all mark på både Stora och Lilla Höggarn omfattas av strandskydd. Staden har för avsikt att planlägga Stora Höggarn genom detaljplan. Planläggningen ska inte inverka negativt på riksintressets värden och bör även innebära ett förstärkt skydd för kulturmiljön./

En oljeterminal vid Stora Höggarn eller i ytterskärgården kan, enligt länsstyrelsen i Stockholms remissyttrande i tidigare ärende, vara av sådan omfattning att den inte är förenlig med riksintresset. Stora ”miljöstörande anläggningar” ska prövas av regeringen enligt miljöbalken kap 17, får inte uppföras inom kustområdet som är av riksintresse för natur- och kulturvärdet (enligt 4 kap miljöbalken) eftersom de påtagligt kan skada dessa värden.

Bunkeroljan för båttrafiken i skärgården är försvinnande liten och utlandstrafiken tankas via Bergs och Loudden - eller i Finland/Estland. Därtill har investeringar påbörjats för distribution både söder och norr om Stockholm - lyckligtvis inte genom 4 mil skärgård! (75% av alla fartygsolyckor sker i hamnområdet och inomskärs).

Jag ser med intresse fram emot Lidingös detaljplan av St. Höggarn och utgår ifrån att den baseras på allas vår önskan att vår riksintressanta skärgård ska skyddas från miljöfarlig verksamhet.

Hälsningar,

Olof Färdig
Sverige, Stockholm, Nacka - en del av Skärgården

/
5.2. Riskklass 2 - Stora Höggarn - Lidingö 6:76
På ön Stora Höggarn öster om Lidingö har oljedepåverksamhet bedrivits sedan 1903. I arton cisterner ovan jord samt tre bergrum har fotogen och andra petroleumprodukter lagrats, även metanol. Tidvis har anläggningarna varit illa skötta och utsatta för skadegörelse. Hamnområdet och cistern- området har under flera decennier de senaste åren varit skräpigt och haft uppställda skrotbåtar, sjunkande båtvrak och ivägdrivande vrakdelar och oljespill.
Föroreningarnas farlighet: Flygfotogen och andra petroleumprodukter som lagrats här har hög farlighet. Utlakning från båtvrak kan innehålla metaller, som också har hög farlighet.
Föroreningsmängd: Hanteringen har varit omfattande och skett under ett stort antal år. Förr var man inte miljömedveten på samma sätt. På grund av misskötsel och vandalism de senaste decennierna kan mycket ha läckt ut. Mängderna av spill över tiden kan därför ha varit stora./

Den slovakiske industriledaren, Franticek Zvrskovec, vill återuppta en miljöfarlig oljeverksamhet på ön Stora Höggarn mitt i Stockholmsinlopp.

Läs vidare »
1txphxdtpota6n2alq3aq

Miljöfarlig oljeverksamhet mitt i Stockholms inlopp - kan bli verklighet

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2008 00:24 CEST

Länsstyrelsen fick den 30/6 2008 ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på ön Stora Höggarn mellan Lidingö och Nacka i Stockholms skärgårdsinlopp. Oljetankers med uppåt 276.000 ton dieselolja, hundratals miljoner liter bränsle, är tänkta att färdas genom hela vår känsliga skärgård in till ön St.Höggarn.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • sykypaqnrlmttrjeikcvet@renmapgrkersr.snre
  • 0707 33 33 06

Om Föreningen Rädda Höggarn

Rädda Höggarn

Tidigare stoppade giftanläggning på ön Stora Höggarn, har nu blivit en ny ansökan för en stor oljehamn med miljöfarlig hantering och riskfyllda oljetransporter genom skärgården! Ön ligger mitt i Stockholms vackra skärgårdsinlopp, ett riksintressant område mellan känsliga naturreservat och kulturhistoriska omgivningar.
Stoppa detta av miljömässiga, energipolitiska och kulturmässiga skäl!

Länkar