Skip to main content

Lokala entreprenörer gynnas av samordnade transporter

Blogginlägg   •   Okt 13, 2015 12:04 CEST

Kommuner som samordnar sina transporter har minskat sin klimatpåverkan, ökat trafiksäkerheten runt skolor och har kunnat engagera mindre, lokala leverantörer. Fler kommuner borde arbeta efter den här modellen menar Anna Andreasson, affärsutvecklare inom transportområdet på Hogia.

För oss på Hogia är det viktigt att ge våra kunder förutsättningarna att utveckla sina verksamheter i en hållbar riktning. Därför följer vi projektet med samordnade transporter med stort intresse. I de kommuner i Sverige som arbetar efter den här modellen har det visat sig att både miljön och trafiksäkerheten har förbättrats och dessutom har varudistributionen gjort det lättare för lokala leverantörer av färska livsmedel att delta i upphandlingar.

I Ängelholm införde man samordnade transporter i januari 2014. Ängelholms kommun köper årligen varor för omkring 800 miljoner kronor och har totalt 176 leveransadresser varav 42 kök inom förskola, skola och vårdboende. Samtliga varor levereras till en distributionscentral där de lastas om och körs ut av ett åkeri till kommunens olika verksamheter. Kommunen uppskattar att antalet körda kilometer och tiden som läggs på lastning och lossning har halverats då olika varugrupper sampackas och en bil körs ut till respektive adress. Inköpsrutinerna och godsmottagningen kan samordnas vilket frigör tid för kommunens personal som istället får mer tid över till kärnverksamheten. Färre fordon rör sig i närheten av förskolor, skolor och vårdboenden vilket har förbättrat trafiksäkerheten.

En annan stor fördel menar kommunen är att de har kunnat teckna avtal med flera mindre, både lokala och regionala, leverantörer av olika varugrupper till exempel färska livsmedel. Dessa mindre leverantörer skulle annars inte kunna leverera till alla kommunens enheter eftersom de inte har den kapaciteten logistiskt.

Modellen med samordnade transporter har använts i flera kommuner under ett antal år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utvecklar konceptet ytterligare i syfte att stötta kommunernas arbete för en hållbar och effektiv hantering av transporter och också främja förutsättningarna för elektronisk handel inom kommunerna. SKL är en av organisationerna i den samverkan som benämns SFTI (Single Face To Industry) där också Ekonomistyrningsverket och Upphandlingsmyndigheten ingår. Inom SFTI finns framtaget en handledning till stöd för införandet av samordnad varudistribution och med koppling till standard för utbyte av affärsinformation mellan parterna, det vill säga kommunerna, transportföretagen och varuleverantörerna.

Vi är positiva till det här initiativet och följer SFTIs arbete vad gäller standardiseringen av informationsutbyte inom elektronisk handel för samordnade transporter. Bland våra kunder finns åkerier som sköter distributionscentraler åt kommunerna och vi vill på alla sätt verka för att ge våra kunder möjligheten att utföra sina verksamheter på ett hållbart och effektivt sätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera