Skip to main content

Ulf Bjersing

Cheif Strategy Officer - Hogia Public Transport Systems AB

Kontaktperson

  • ulf.bjersing@hogia.se
  • +46 (0)76 836 66 27
  • +46 (0)303 66627

Ulf Bjersing arbetar på Hogia Public Transport Systems och är en av huvudarkitekterna bakom PubTrans, Hogias integrationssystem för kollektivtrafikinformation. Ulf Bjersing har för Hogias räkning även deltagit i flera större EU-projekt med syfte att förbättra kollektivtrafiken i Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera