Skip to main content

Industrin saknar systemstöd för sin personaladministration

Nyhet   •   Jun 07, 2018 10:38 CEST

Att dokumentera att varje medarbetare har rätt kunskap för att hantera företagets maskiner och arbetsuppgifter innebär en omfattande administration. Ett systemstöd underlättar kompetensplaneringen, berättar Jesper Ringholm på Hogia.

Den svenska tillverkningsindustrin har en tradition av att ta till sig ny teknik och snabbt ställa om sin verksamhet i takt med att marknaden förändras. Men trots att det pågår en digitalisering inom branschen saknar fortfarande flera industriföretag en digital lösning som säkerställer att de anställdas personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. 

- Vi ligger långt fram när det gäller automation, robotar och artificiell intelligens i Sverige, men administrationen kring en person och dess anställning såsom kompetenser, utbildning och kursintyg sköts ofta helt manuellt, inte sällan i flera olika excelark, berättar Jesper Ringholm som i sin roll som bolagschef på programvaruföretaget Hogia Industrial Systems dagligen träffar företag inom branschen med stora administrativa utmaningar.

Kunskapsintensiv verksamhet

Den tillverkande industrin är en bransch som omfattas av många lagar och regler. Aktivitet med maskiner och utrustning, som start och stopp, drift, reparation, transport, montering, installation, demontering samt service och underhåll kan orsaka arbetsskador. För att förebygga olycksfall ska arbetsgivare säkerställa att varje medarbetare har rätt kompetensnivå för att hantera företagets arbetsuppgifter.

- Att dokumentera att verksamheten bemannas av kompetent arbetskraft och att varje medarbetare har rätt kunskap för sin arbetsuppgift innebär en omfattande administration. Om man då har uppgifterna spridda på olika ställen blir det väldigt svårt administrativt och kräver mycket av en HR- och personaladministratör, berättar Jesper

- Ett systemstöd som samlar all information kring en person och dess anställning på ett ställe är ett bra hjälpmedel för företagens kompetensplanering. Det ger förutsättningar att söka upp specifika kompetenser bland personalen, identifiera utbildningsinsatser av redan anställda och analysera rekryteringsbehov. Det gäller även bland bemanningspersonal. Som HR-administratör får man tillgång till bra verktyg för uppföljning, berättar Jesper.

Utökade krav med GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär utökade krav vid hantering av de anställdas personuppgifter.

- Vid myndighetskontroller har man som arbetsgivare en formell skyldighet att kunna redovisa hur kraven tillgodoses vad gäller arbetsmiljö, men även GDPR. Med ett systemstöd säkerställs att den registrerades rättigheter skyddas och att arbetsgivaren kan leva upp till kraven i gällande lagstiftning, berättar Jesper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy