Skip to main content

Skandinaviens största RORO-terminal sätter miljön främst

Nyhet   •   Dec 17, 2015 10:35 CET

Trelleborg är en av de största färjehamnarna i Europa, med ett genomsnitt på 30 ankomster och avgångar per dag. Det är också Östersjöns största järnvägshamn vad gäller total godsvolym i ton. Det är en av anledningarna till att EU har valt ut Trelleborg som en så kallad corehamn i det europeiska TEN-T-nätverket. Trelleborgs Hamn siktar på att bli den mest miljösmarta hamnen i Östersjön och med hjälp av moderna IT-lösningar är den nu på väg att nå det målet.

Det europeiska transportnätverket TEN-T syftar till att knyta ihop och förbättra infrastrukturen inom EU för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. I nätverket ingår förutom hamnar även flygplatser, järnväg och gränspassager. EU har pekat ut 104 hamnar som strategiskt viktiga och särskilt prioriterade. Fem av dessa corehamnar ligger i Sverige: Luleå, Stockholm, Göteborg, Malmö och Trelleborg.

Som ett led i sitt miljöarbete har Trelleborgs Hamn varit delaktiga som partner i EU-projektet SWIFTLY Green, som initierades 2013 och syftar till att skapa förutsättningar för hållbara multimodala transporter och gröna logistiklösningar i de utpekade transportkorridorerna tvärs igenom Europa. I det projektet lyfter man fram vikten av att ha ett modernt IT-stöd. För Skandinaviens största RORO-terminal är en av de större utmaningarna att hantera flödet av gods och information i flera riktningar. När godset flyttas mellan olika transportslag måste rederier, åkerier, tågoperatörer och varuägare ha säker tillgång till uppdaterad information i realtid. I nära samarbete med Hogia har Trelleborgs Hamn skapat en lösning där olika aktörer runt hamnen är integrerade och agerar nav för informationsflödet.I snitt hanterar terminalsystemet cirka 12 000 meddelanden per dag. Sen IT-systemet infördes har godshanteringen rationaliserats med minskat antal körningar och minskade utsläpp som följd. Med ett integrerat IT-stöd går det också att bistå med kontroll och information vilket i sin tur gör att miljöarbetet blir mätbart. Det gäller exempelvis energiförbrukning, körsträckor och materialåtgång.

Effekten av Trelleborgs hamns miljöarbete kan man se genom attbland annat titta pådieselförbrukningen för arbetsfordonen som minskat med cirka 30 procent sedan år 2010, samtidigt som trafik- och godsvolymerna gått upp. Analyser i hamnen visar också att antalet körtimmar minskat kraftigt sedan 2010. Minskningen av hamnens bränsleförbrukning är en kombination avflera åtgärder som Trelleborgs hamn har arbetat med. Förutom ett integrerat IT-stöd som kan rationalisera godshanteringen, har man också infört kurser i bränslesnål körning samt använder modern teknik i form av nya bränslesnålare motorer.

Mer Information

Greening of Port Operations, Best Practice Guide 2015 är en av rapporterna som publiceratsinom SWIFTLY Green projektet. I rapporten lyfter man vikten av att ha ett modernt IT-stöd och i Best practice-guiden som omfattar exempel på gröna installationer, system och innovationer kan man läsa om Trelleborgs IT system som ett exempel i arbetet mot en grönare hamn.

För mer information om Swiftly Green gå in på http://www.swiftlygreen.eu/en/news/greening-port-operations. Där finns också rapporten att ladda ned.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy