Skip to main content

Fortsatt stark tillväxt för Hogia

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 09:00 CET

2015 var ännu ett starkt år för IT-företaget Hogia. För sjunde året i rad ökade personalstyrkan med 25 personer och antalet medarbetare uppgår nu till 600, varav 500 arbetar i Stenungsund. Omsättningen ökade till 505 (487) miljoner kronor. För tjugofemte året i rad gick företaget med vinst. Resultatet efter finansnetto blev 19 (23,5) miljoner kronor. Det är i linje med Hogias ambition att ha ett resultat som motsvarar 4 procent av omsättningen.

– Vår strategi har alltid varit att tänka långsiktigt, att bygga vidare på våra verksamheter genom organisk tillväxt och att återinvestera i företaget, främst inom produktutveckling. Nu är vi starkare än någonsin, säger Bert-Inge Hogsved, grundare och VD för Hogia.

Stark ställning inom nordisk kollektivtrafik

Det verksamhetsområde som växte mest under 2015 är de system som Hogia tillhandahåller inom kollektivtrafiken. Hogias programvaror förser nu 90 procent av alla resenärer som reser kollektivt i Sverige med reseinformation. I Norden är motsvarande siffra 70 procent. De sex största trafikhuvudmännen i Norden, det vill säga de som ansvarar för trafiken i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Västra Götaland och Skåne, är alla kunder till Hogia.

Hogias satsning inom brittisk kollektivtrafik fortsätter. Senast har Hogia tilldelats en ledande roll i ett EU-projekt där bland annat Transport for London medverkar. Det syftar till att integrera informationsflöden från olika trafikslag för att ge resenärer en förbättrad och mer samlad bild av trafikinformation än de haft tidigare.

Molnplattform största satsningen

Hogias största utvecklingssatsning någonsin är en investering på en halv miljard kronor fram till år 2020 i teknikutvecklingen för en ny molnplattform. Den bygger på komponenter som var och en ska kunna användas i flera system, vilket möjliggör en kostnadseffektiv utveckling av nya programvaror.

–Den här satsningen gör oss väldigt starka inför framtiden. Vi räknar nu med fortsatt tillväxt och att vi de närmaste åren kommer att bibehålla vår nettoökning av personalstyrkan med 25 personer per år, avslutar Bert-Inge Hogsved.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy