Skip to main content

Hogia ny ordförande i Nationellt forum för e-faktura

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 08:45 CET

Anna Elverheim ny ordförande i Nationellt forum för e-faktura

Hogias expert inom elektronisk fakturahantering, Anna Elverheim, är ny ordförande i det nationella forum för e-faktura som drivs av Nätverket för elektroniska affärer (NEA). Forumet arbetar för att främja införandet av e-faktura i Sverige med målsättning om att majoriteten av all fakturering ska ske elektroniskt år 2020. För att lyckas krävs lagstiftning tillsammans med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser.

EU:s målsättning är att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. Enligt Ekonomistyrningsverket hanteras drygt hälften av de svenska myndigheternas fakturor elektroniskt idag. I syfte att påskynda processen har EU-kommissionen vidtagit flera olika åtgärder där insatser på europeisk basis kompletteras med nationella e-fakturaforum för att samla olika intressenter som tillsammans kan underlätta och öka användning av e-faktura.

Nästa år implementeras ett EU-direktiv som innebär att offentlig sektor ska kunna hantera ingående fakturor elektroniskt. Anna Elverheim har som aktiv i Sveriges nationella forum för e-faktura i flera år varit med och drivit frågan om att direktivet ska utvidgas till att bli ett lagkrav och att lagkravet även ska omfatta företag som handlar med offentliga verksamheter. I somras presenterade regeringen ett lagförslag som innebär att alla fakturor ska skickas elektroniskt till offentlig sektor från 2019.

- Jag hoppas att lagförslaget som nu är ute på remiss går hela vägen till beslut i riksdagen. Ett lagkrav är en förutsättning för Sveriges digitalisering då det gynnar utvecklingen av e-faktura i hela näringslivet. Vårt grannland Danmark har redan ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor och ligger långt före oss i utvecklingen. Även Norge har kommit längre i utvecklingen än Sverige, berättar Anna Elverheim

Ett elektroniskt fakturaflöde innebär kvalitetssäkring, effektivare administration, kortare betaltider och lägre kostnader men det betyder också en mer miljömässigt hållbar utveckling då det ersätter det traditionella pappersflödet och minskar antalet transporter.

- Fördelarna med e-faktura är många och det ska vara enkelt att vara digital företagare i Sverige. Under mitt ordförandeskap kommer jag att sätta de små och medelstora företagarnas perspektiv på agendan och att arbeta brett för att skapa rätt förutsättningar för dem att bli elektroniska. Det handlar om en bra IT-infrastruktur så att företag kan skicka och ta emot e-fakturor. Men det behövs också stödjande informations- och utbildningsinsatser, berättar Anna Elverheim

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en oberoende branschorganisation som verkar för ökad användning av e-affärer. I organisationen finns medlemmar representerade både från näringslivet och offentlig verksamhet, t.ex. Ekonomistyrningsverket, Sveriges kommuner och landsting, IT-företag, energibolag och svenska storbanker. För mer information www.nea.nu

Nationellt forum för e-faktura bildades av NEA 2011 i syfte att främja användningen av e-fakturor i Sverige. För mer information www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt-forum-efaktura

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 625 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.