H344lztqmpasigrjji8z
L6tpch9l0ik9rutoxbns

Textilhögskolan välkomnar till Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 08:00 CET

Den 27 januari är det dags för det årliga Öppet hus på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås. Dagen bjuder på guidade turer, presentationer av utbildningar och möjlighet att ställa frågor till studenter och studievägledare.

D20hh5njkqlgm54xpyr0
Zg5tawjrryrfg9ljkdjt

Ny företagsforskarskola i digital handel

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:32 CET

Svenska handelsföretag behöver kunskap och kompetens som stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden där digitaliseringen går i snabb takt och förändrar förutsättningarna. Nu startar Högskolan i Borås och Jönköping University, med stöd av KK-stiftelsen, företagsforskarskolan INSiDR med fokus på digital handel.

Tstdixtnwmmo3pwmzdcu

Nationellt projekt lyfter samverkansskicklighet som merit

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:30 CET

Samverkansskicklighet som merit vid anställning och befordring inom högskolesektorn – det är föremål för ett nationellt projekt som nu drar igång. Högskolan i Borås ska tillsammans med tio andra lärosäten utveckla kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.

Rgusdip64vlf7zwrjwmw

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 09:30 CET

När organiskt avfall ska bli till biogas är vatten oftast en viktig komponent i processen. Med det följer en hög vatten- och energikonsumtion och att det blir mycket restprodukter. Doktoranden Regina Jijoho Patinvoh vid Högskolan i Borås har utvecklat och undersökt processer för torrötning av fast avfall i två olika typer av reaktorer.

Afgziicyetj3ixfrv9lf
Zg5tawjrryrfg9ljkdjt

Ny forskning ska ge historisk bild av läsdebatten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:30 CET

Larmrapporter om minskande läsning och försämrad läsförmåga. Det handlar dagens politiska debatt kring läsning om. Nu ska forskare vid Högskolan i Borås och Uppsala universitet göra en historisk tillbakablick på debatten kring läsning, läsvanor och läsförmåga. Resultaten hoppas de ska leda till att samhället diskuterar läsning på ett mer nyanserat sätt.

Oqjnerd9isvxdfhoomac

Ny bok om e-boken i Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:00 CET

Resultaten av fyra års forskning om e-boken ur ett svenskt bokmarknadsperspektiv presenteras nu i monografin ”Books on Screens: Players in the Swedish e-book market”. I bokens tolv kapitel studeras produktion, distribution och mottagande av e-böcker. Bland annat har statistiska undersökningar och intervjuer med författare, förläggare, bokhandlare, bibliotekspersonal och läsare genomförts.

Lql9jgrcqvtjsyuc1dro

​Borås redo för polisutbildning redan 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 12:00 CET

Sverige behöver fler polisanställda och i Borås är man beredd att starta en polisutbildning redan i augusti 2018. Högskolan i Borås lämnar idag in en formell intresseanmälan med sitt erbjudande – resurser i form av utbildning, lokaler, infrastruktur och studentbostäder.

Media no image

Västsvenska lärosäten i samarbete kring polisutbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 15:13 CET

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet går in i ett samarbete kring polisutbildning i Borås. En avsiktsförklaring kommer att skrivas under i samband med att den nya landshövdingen Anders Danielsson har sitt första möte med myndighetschefer i Västsverige den 8 november.

Genom avsiktsförklaringen ställer sig Göteborgs universitet bakom Högskolan i Borås ambitioner att starta polisutbildning. Avsiktsförklaringen innebär att högskolan genom avtal med Göteborgs universitet får köpa nödvändig lärarkompetens för att långsiktigt kunna upprätthålla kvaliteten i utbildningen. Om uppdraget att starta utbildningen landar i Borås, är avsikten även att identifiera framtida forskningsområden som är relevanta för polisutbildningen.

I november kommer Högskolan i Borås att skicka in en formell intresseanmälan till Polismyndigheten om att få starta utbildningen.

Med vid mötet den 8 november är även landshövding Anders Danielsson som sedan tidigare har uttryckt sitt stöd för att Högskolan i Borås ska få uppdraget att ge polisutbildning.

Pressmöte

Datum och tid: Onsdag 8 november kl. 16:00–16:30 

Plats: Länsresidenset, Södra Hamngatan 1, Göteborg

Deltagare:

Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Eva Wiberg, rektor, Göteborgs universitet
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län

För mer information, kontakta:
Solveig Klug, presskontakt, Högskolan i Borås
Mobil: 0732-80 75 78
E-post: solveig.klug@hb.se

Ann-Charlotte Schützer, presskontakt, Göteborgs universitet
Mobil: 0766-18 64 90

Läs mer

Läs mer om arbetet med polisutbildningen http://www.hb.se/polis.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet går in i ett samarbete kring polisutbildning i Borås. En avsiktsförklaring kommer att skrivas under i samband med att den nya landshövdingen Anders Danielsson har sitt första möte med myndighetschefer i Västsverige den 8 november.

Läs vidare »
Rhpj9yuyo50c7c38xqtx

​Ny metod gör bioetanol av jordbruksavfall – i befintliga etanolfabriker

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:30 CEST

Det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall i redan befintliga fabriker på ett socioekonomiskt hållbart sätt. Det visar ett forskningsprojekt genomfört av doktoranden Ramkumar Nair vid Högskolan i Borås där han har verifierat en ny processmodell.

Zcsjfjuncvbcurrhqm7j
L6tpch9l0ik9rutoxbns

Få avhopp från ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Borås

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:10 CEST

I Universitetskanslersämbetes (UKÄ) senaste rapport om tidiga avhopp från högskoleutbildningar med yrkesexamen utmärker sig studenterna på högskoleingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås jämfört med andra lärosäten.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

Om Högskolan i Borås

Vetenskap för profession

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Adress

  • Högskolan i Borås
  • Allégatan 1
  • 50190 Borås
  • Vår hemsida