Skip to main content

10 miljoner till ny teknik – för en renare och mer effektiv textilbransch

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2015 13:00 CEST

Textilproduktionens stora miljöpåverkan är en av branschens svåra framtidsutmaningar. Hur kan vi producera textil på både ett mer hållbart och mer effektivt sätt? Stiftelsen Svensk Textilforskning ger 10 miljoner kronor till Högskolan i Borås som tillsammans med textilindustrin skapat en forskningsstrategi för att lösa problemen.

Bildtext: På tisdagen 6 oktober hölls en pressträff där donationen från stiftelsen offentliggjordes. Medverkande från vänster: Peo Hygren, styrelseordförande Stiftelsen Svensk Textilforskning, Anne Ludvigson, styrelseordförande i TEKO, Sveriges textil- och modeföretag, Sina Seipel, forskare, Razieh Hashemi Sanatgar, forskare, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Junchun Yu, forskare samt Vincent Nierstrasz, professor Högskolan i Borås.

– Vår vision är att undvika onödig användning av vatten, energi och kemikalier och att minimera mängden avfall vid textilproduktion, och därigenom arbeta mot en både miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling,säger Vincent Nierstrasz som är professor i textilteknologi vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

Tillsammans med textilindustrin i Sverige har han, ända sedan han började arbeta vid högskolan för fyra år sedan, drivit frågan om hur man genom olika forskningsprojekt kan utveckla teknologin inom textilbranschen för att skapa en produktion som är hållbar – och samtidigt effektiv.

– Det är först när man lyckas para ihop hållbarhet med ekonomiska incitament som textilbranschen verkligen kan utvecklas. Verkligheten är ju att företag vill kunna tjäna pengar samtidigt som de agerar hållbart.

10 miljoner till nästa steg

Under åren har också TEKO, Sveriges textil- och modeföretag, till exempel genom Stiftelsen Svensk Textilforskning, finansierat viktiga delar av forskargruppens utrustning. Nu ger stiftelsen ett bidrag av rekordmått – 10 miljoner kronor för att forskningen ska kunna ta nästa steg.

Ett exempel på teknologi som kan utvecklas tack vare finansieringen är printers eller skrivare med digital inkjet-teknologi som gör att man kan trycka på textil utan att använda samma stora mängd vatten, kemikalier eller energi som tidigare. Två olika sådana skrivare av mindre modell finns redan i labbet på Textilhögskolan. Och nu kommer man tack vare finansieringen har möjlighet att köpa in en större printer.

– Om vi börjar använda oss av den här sortens teknik gynnar det en mer flexibel textilproduktion, vilket i sin tur innebär att textilproduktionen i Sverige kan utvecklas.

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås poängterar att detta initiativ är av stor strategisk betydelse för Högskolan i Borås i utvecklingen av utbildnings- och forskningsområdet Textil och mode:

– Det är en nationell angelägenhet att högskolan har goda förutsättningar att utveckla den textila verksamheten och TEKO visar med sin satsning en stark tilltro till vår miljö och våra framtidsutsikter.

Ger plagg särskilda egenskaper

Textilindustrin i Sverige måste gå mot en utveckling där produktionen är ekonomiskt och miljömässigt hållbar samtidigt som den är flexibel, det vill säga har en beredskap för små produktionsserier. Den forskningsstrategi som skapats av högskolan och den svenska textilindustrin är en fråga som också drivs och röner stort intresse i EU.

Anne Ludvigsson är styrelseordförande i TEKO, Sveriges textil- och modeföretag:

– Med hjälp av den här nya teknologin kan textil beläggas med olika egenskaper och funktionalitet – och man kan göra det i stor skala. Det innebär att vi inom textilindustrin kan samarbeta med forskarna på ett nytt sätt och nu verkligen börja experimentera för framtidens textilproduktion.

Om Stiftelsen Svensk Textilforskning
Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKO stödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. Pengarna som stiftelsen donerar kommer ursprungligen från textilbranschens företag i form av bidrag.

Läs mer

Läs mer om den digitala inkjet-teknologin.

För mer information, kontakta:
Vincent Nierstrasz, Professor, Tfn: 0734-61 19 99, E-post: vincent.nierstrasz@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera