Skip to main content

De går till botten med sjukskrivningarna

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 08:00 CEST

Sjukskrivningar är vanligt inom vården. Men vad är det som gör att man blir sjuk respektive håller sig frisk? Och påverkas sjukskrivningsantalet om chefen har god kompetens i hälsofrämjande ledarskap? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka.

Forskare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och KTH ska ta reda på vad som ligger bakom sjukskrivningsproblematiken inom vården. Satsningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Enkelt förklarat innehåller forskningsprojektet två delar, A och B. Den ena halvan studerar flexibilitet och kontrollbetingelser, alltså hur arbetsförhållanden påverkar sjukskrivningar, chefs- och personalomsättning.

– Sjukskrivningar kostar inte bara pengar för samhället, arbetsgivaren och den enskilda personen utan innebär också ett lidande för varje individ. Det känns därför viktigt att vara med och föra forskningen inom området framåt, säger Sara Larson Fällman, doktorand vid Högskolan i Borås och projektledare för del A.

Effekter av chefsutbildningar
Den andra projekthalvan fokuserar på chefsarbete. Forskarteamet ska ta reda på vad det betyder för en arbetsplats om chefen har genomgått en hälsofrämjande ledarskapsutbildning, och om effekterna av den kan avspeglas i sjukskrivningsdata.

– Genom ökad kunskap kan vi skapa bättre förutsättningar för att bygga hållbara organisationer. Arbetet ska spridas genom kunskapsåterföring till uppdragsgivaren, samt via arbetsvetenskapliga konferenser och vetenskapliga publikationer, säger Cecilia Ljungblad, forskare vid Högskolan i Borås och projektledare för del B.

Satsning på 4,5 miljoner kronor
Forskningsprojektet tilldelades nyligen 4,5 miljoner kronor av Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås.

Medarbetare delprojekt A
Sara Larsson Fällman, doktorand, Högskolan i Bors (projektledare)
Lotta Dellve, professor, Göteborgs universitet
Linda Åhlström, universitetslektor, Göteborgs universitet
Göran Jutengren, universitetslektor, Högskolan i Borås

Medarbetare delprojekt B
Cecilia Ljungblad, universitetslektor, Högskolan i Borås (projektledare)
Andrea Eriksson, doktor i folkhälsovetenskap, KTH
Lotta Dellve, professor, Högskolan i Borås
Agneta Kullén Engström, universitetslektor, Högskolan i Borås
Göran Jutengren, universitetslektor, Högskolan i Borås

Kontaktpersoner
Sara Larsson Fällman, tfn: 033-435 4733 eller e-post: sara.larsson@hb.se
Cecilia Ljungblad, tfn: 033-435 4707 eller e-post: cecilia.ljungblad@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.