Skip to main content

Högskolan släpper ny Humboldtantologi med temat tvärvetenskap

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 13:40 CET

Nu släpper Högskolan i Borås den tredje antologin i sin nationellt uppmärksammade Humboldtserie. Temat denna gång är tvärvetenskap, en fråga av stor betydelse för den svenska högskolesektorns utveckling.

Sedan 2010 har Högskolan i Borås anordnat föreläsningar och dialoger under etiketten Humboldtseminarier. De har handlat om centrala problemområden inom den akademiska världen, exempelvis bildningstankens aktualitet och den svenska högskolans utmaningar i en motsägelsefull tid. Seminarierna har resulterat i två uppskattade och uppmärksammade antologier.
Nu kommer den tredje delen: Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser. Temat är tvärvetenskap och boken är uppbyggd kring bidrag från tio författare exempelvis Henrik Berggren och Lisbeth Svengren Holm.
 ─ Vi är glada över att kunna presentera ännu en bok med texter skrivna av idel framstående akademiker, säger Johan Sundeen, idé- och lärdomshistoriker vid Högskolan i Borås och en av redaktörerna till antologin.

Tvärvetenskap i historia, nutid och framtid
Texterna i boken behandlar tvärvetenskap ur aspekterna historia, nutid och framtid. I en historisk tillbakablick kan man bland annat läsa att ”det lärda kunskapssökandet” i stort sett alltid har präglats av tvärvetenskap, med undantag för de två senaste seklerna.
I ett av bidragen kan man läsa att akademins tendens att binda upp sin verksamhet i åtskilda discipliner kan inverka negativt på forskningens kvalitet. Det är enligt kapitlets författare bättre att fokusera på högskolornas möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen genom samverkan inom och utom akademin.
─ Vår bok innefattar argument som både försvarar disciplinernas betydelser och som ifrågasätter den rådande ämneskulturen. Vi har strävat efter en helhet som ger en nyanserad och mångsidig bild av tvärvetenskap, säger Johan Sundeen.

I bokens inledning skriver redaktörerna Martin G. Erikson, Jenny Johannisson och Johan Sundeen att strävan mot tvärvetenskap inte behöver betyda att lärosätena fjärmar sig från idealen om bildning och fria universitet; uttryckta av bland andra Wilhelm von Humboldt.
─ För lärosäten som vill öppna för nya former av vetenskapligt samarbete bör det vara en utmaning att utnyttja bildningsidealets möjligheter, säger Johan Sundeen.

Välkommen på releaseparty för boken den 16 december kl. 14-15 i Vardagsrummet utanför biblioteket på Högskolan i Borås

Fakta:
Titel: Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser
Författare: I boken medverkar Henrik Berggren, Göran Bexell, Ingmar Björkman, Barbara Czarniawska, Ulf Hall, Thomas Kaiserfeld, Jan Nolin, Karin Röding, Lars Sandman och Lisbeth Svengren Holm.
Redaktörer: Martin G. Erikson, Jenny Johannisson och Johan Sundeen
Kontakt: Johan Sundeen, johan.sundeen@hb.se, tfn: 033-435 4349, mobil: 0733-56 61 40


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera