Skip to main content

​Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 13:30 CEST

Simuleringsträning. Fotograf: Suss Wilén

14 procent av patienter vid svenska sjukhus drabbas av en vårdskada under sin sjukhusvistelse – en siffra som oroar. Går det att öka patientsäkerheten redan på utbildningsnivå? Kan komplex simuleringsträning vara ett verktyg? Vem står för kostnaden? Högskolan i Borås lyfter dessa frågor under politikerveckan i Almedalen.

Forskning visar att sjuksköterskestudenter känner oro inför sin framtida yrkesroll. Inte oväntat med tanke på att det dagligen sker situationer inom svensk hälso- och sjukvård som äventyrar patientsäkerheten. För att öka patientsäkerheten behövs ett fokusskifte från ekonomi och biologi till patienten – till människan.

Detta fokusskifte måste ske redan på utbildningsnivå. En möjlig lösning kan vara komplex simuleringsträning på kliniska träningscenter där forskning och utbildning integreras. Men det är en utbildningsmetod som är resurskrävande och därmed kostsam. Hur högt värderas egentligen patientsäkerheten?

I panelen deltar Magnus Hagiwara, universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

– Vi kommer att prata om simulering för sjuksköterskestudenter som en möjlig väg för att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhet är en komplex fråga och man har diskuterat väldigt lite vad universiteten kan göra för att påverka i rätt riktning. Universiteten har en viktig roll i utbildningen för att uppnå en säkrare vård, säger han.

Seminariet vänder sig till alla intresserade, men framför allt till representanter från kommuner och landsting, politiker, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt representanter för högre utbildning.

Simulering är en utbildningsmetod som går ut på att studenterna får öva på kliniska färdigheter i en verklighetstrogen miljö.

Därför är detta viktigt. (Videoinslag med Magnus Hagiwara).

Paneldeltagare:

Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot och vice ordförande i Socialutskottet
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och suppleant i Socialutskottet
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
Eva Estling, samordnare patientsäkerhet, SKL
Viveka Persson, biträdande avdelningschef på utvärderingsavdelningen, UKÄ
Magnus Hagiwara, universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Välkommen till seminariet!

Tid: Torsdag 6 juli, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås
Praktiskt: Lunchmacka och dryck ingår

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se seminariet live på hb.se

Se hela högskolans seminarieprogram under Almedalsveckan.

Läs mer

Forskningsområdet Människan i vården

Läs mer om kliniskt träningscentrum

Kontakt:

Magnus Hagiwara, 0705-410255; magnus.hagiwara@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera