Skip to main content

Ny modell förutsäger förändringar i trä

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 12:17 CEST

Trä är ett levande material som förändras med skiftande temperatur och luftfuktighet. Sabina Huč, forskare vid Högskolan i Borås, har tagit fram en modell som kan förutsäga träets beteende. Den har redan använts för att beskriva vad som sker i trä från regalskeppet Vasa när klimatet i museet varierar.

Sedan tusentals år tillbaka har människor byggt i trä. Att materialet krymper och sväller är allmänt känt. Men det finns inte mycket forskning om exakt hur och var i en konstruktion som sprickor kan uppstå. Sabina Huč har nyligen disputerat inom tillämpad mekanik vid Uppsala universitet och är verksam vid Högskolan i Borås inom hållbart samhällsbyggande. Hon har undersökt träets egenskaper inifrån och ut och kopplat ihop fysik och mekanik i en matematisk modell. Den beräknar olika typer av förändringar i träet, så kallad elastisk, viskoelastisk och mekonosorptiv respons, liksom krympning och svällning.

– Syftet är att bättre förstå och förutsäga träets beteende över tid, säger hon.

Prover av ek, furu, gran och limträ användes i experiment där de utsattes för tryck i en miljö med varierande luftfuktighet.

– Resultaten är väldigt lovande, våra experiment stämmer med den modell som jag har tagit fram, säger Sabina Huč.

Brist på kunskap kostar 

Europeiska byggnormer är baserade på vetenskap, men det behövs mer kunskap om hur bärande träkonstruktioner påverkas av naturliga variationer i det omgivande klimatet. Det menar Staffan Svensson, professor i byggteknik vid Högskolan i Borås och Sabina Hučs handledare. Förhoppningen är att modellen kan användas när nya europeiska konstruktionsnormer för träkonstruktioner ska arbetas fram.

– Bristen på kunskap gör att branschen behöver överdimensionera när de bygger, vilket innebär överförbrukning och högre kostnader, säger Staffan Svensson.

Sabina Hučs modell sammankopplar fysik och mekanik. Den gör det möjligt att beskriva vad som händer med trä på ett helt nytt sätt. Ett exempel på användningsområde är att förutse skadliga spänningstillstånd som kan uppstå. Det kommer till användning i arbetet för att bevara det gamla regalskeppet Vasa, som sjönk 1628 och bärgades 1961. För att minska påfrestningarna på Vasa ska en ny bärande stödkonstruktion byggas. Här kommer forskningen till användning för att förutsäga hur träet kommer att påverkas på lång sikt.

Avhandlingen lades fram vid Uppsala universitet 22 mars 2019.


Kontakt

Sabina Huč, nyligen disputerad inom tillämpad mekanik, Uppsala universitet, samt verksam vid Högskolan i Borås inom hållbart samhällsbyggande.
Mejl: sabina.huc@hb.se Tfn: 00386 40 642 510


Läs mer 

Avhandlingen Moisture-Induced Strains and Stresses in Wood

Forskargruppen Byggteknik vid Högskolan i Borås arbetar bland annat med materialfrågor, energianvändning och återvinning. 

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) är en forsknings- och samverkansplattform där Högskolan i Borås möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 748 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.