Skip to main content

Övervikt och fetma hos barn och unga i fokus

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 07:30 CET

Ökade satsningar kring barn och unga med övervikt och fetma är efterfrågade. Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad har därför tillsammans med FoU Sjuhärad Välfärd tagit initiativ till två fortbildningsdagar inom området. 

Ur programmet:

  • Hur ser situationen ut för barn och unga idag?
  • Ny forskning kring fetma
  • Förebyggande insatser mot fetma hos barn och unga
  • Fetmaförebyggande arbete på BVC
  • Att främja fysisk aktivitet hos barn och unga
  • Kulturell kompetens och normkritiskt förhållningssätt
  • Möjligheter och hinder på obesitasteam i Sjuhärad

Första fortbildningsdagen – med fokus på forskning och prevention – ges vid två tillfällen, 26 och 27 januari. (Innehållet är detsamma vid båda tillfällena.) Uppföljande fortbildningsdag äger rum 18 maj, med fokus på samverkan och metoder. Fortbildningsdagarna vänder sig till politiker och yrkesverk-samma, till exempel företrädare för vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdoms-medicinska mottagningar, folktandvård, barnhälsovård, socialtjänst, elevhälsa, folkhälsosamordnare, familjecentraler och kostchefer.

Datum och tid: Tisdag 26/1 ELLER Onsdag 27/1 januari, kl. 8:30-16:00 (samma tid båda dagarna) Plats: Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Lokal: Elin Odenkrantzsalen.

Upplysningar:
Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad Välfärd, mobil: 0732-00 20 90, e-post: angela.bangsbo@hb.se

Fortbildningsdagen finansieras med medel från Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Fokus ligger på samverkan mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Ägarparter är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Borås Stad och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan i Borås och finns i högskolans lokaler.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy