Skip to main content

Så ska resultaten i skolan bli bättre

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:00 CET

För att hjälpa regionens skolor att få eleverna att klara de mål som satts har politiker, skolchefer och rektorer bjudits in till ett heldagsseminarium som hålls torsdagen den 18 november på Högskolan i Borås.

Upptakten till seminariet är att Skolverket låtit ett antal forskare sammanställa resultat om hur olika skol- och samhällsfaktorer samverkar med grundskolans resultat. Deras analyser har presenterats i en rapport under namnet ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola”. Boråsseminariet är uppbyggt i workshopform och i mindre grupper får de under ledning av forskare vid Högskolan i Borås diskutera frågeställningar och teman som väckts i den aktuella rapporten.

– Det är otroligt sällan som vi kan mobilisera en sådan diger kompetens till skolorna som vi gör i och med det här seminariet, säger Gunilla E. Magnusson, chef på RuC, Regionalt utvecklingsCentrum. Det är RuC i västra Sverige som står bakom arrangemanget.

Datum: Torsdagen den 18 november
Tid: 08:30-16:00
Lokal: Högskolan i Borås, sal M404, Sandgärdet.
Medverkande  forskare: Professor Bengt Persson, professor Dennis Beach, docent Marianne Dovemark och universitetslektor Anita Norlund.

För mer information:
Gunilla E Magnusson
Chef, Regionalt utvecklingsCentrum
Högskolan i Borås
Tfn: 073 – 230 59 69
E-post: gunilla.magnusson@hb.se

RuC en del av pedagogiska institutionen vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera