Skip to main content

Seminarium om intersektionalitet och funktionshinder med Mårten Söder

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:24 CET

Den 25 november kommer professor Mårten Söder till Högskolan i Borås för att föreläsa vid seminariet ”Bara funktionshindrad? Eller betyder kön, klass och etnicitet något också?”.

Seminariet behandlar funktionshinder ur ett intersektionalitetsperspektiv. Intersektionalitet är ett begrepp som handlar om att människans identitet är given utifrån flera olika positioner i samhället, som inte kan förstås isolerade från varandra. Genom begreppet har Mårten Söder betraktat funktionshinder ur flera perspektiv, till exempel vilken betydelse det har att vara kvinna och funktionshindrad.

Föreläsare:

  • Mårten Söder, professor emeritus i sociologi med inriktning mot handikappforskning, Uppsala universitet
  • Margareta Bohlin, doktorand/lic. i psykologi. Göteborgs universitet, adjunkt i psykologi, Högskolan Väst.

Dessutom medverkar Annika Dahlberg-Sandberg, professor på Institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet som moderator.

Tid: torsdag den 25 november, kl 13.30-16:00
Plats: Högskolan i Borås, Sandgärdet, M 204 (Järnvägsgatan 1)

Arrangörer: FoU Sjuhärad Välfärd och Handikappforskning i Väst (HafV)

Temadagen är kostnadsfri. Media välkomnas!

Kontaktperson:
Elisabeth Eliason, informatör, FoU Sjuhärad Välfärd  tel: 033-435 47 90, mobil: 0732-30 59 30 e-post: elisabeth.eliason@hb.se

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Arbetet bedrivs kring grupperna äldre, funktionshindrade, barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socioekonomiskt utsatta grupper. Projektpartners är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Dessutom stöds verksamheten av Socialstyrelsen.

Mer information om verksamheten finns på http://www.fousjuharadvalfard.se

Handikappforskning i Väst (HafV) arbetar för att forskning kring funktionshinder ska ske utifrån brukarnas behov och tillsammans med brukarna. Föreningen utgör en mötesplats där forskare, brukare och verksamhet/personal träffas för kunskapsutbyte och kunskapsbildning inom handikappforskning.

Målet är att bidra till att skapa ett tillgängligt samhälle.

Mer information om verksamheten finns på: www.hafv.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera