Skip to main content

​Startskott för ny forskarutbildning vid Högskolan i Borås

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2017 13:40 CEST

I dag onsdag 6 september går startskottet för högskolans nya forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området Människan i vården. Första kullen doktorander, totalt 17 personer, samlas till en introduktionsdag och presenterar sin forskning.

– Den gemensamma nämnaren är en strävan efter att förbättra vården, säger Gunilla Carlsson, docent och studierektor för utbildningen.

Det var i juni 2016 som Högskolan i Borås mottog forskarutbildningsrättigheter inom området Människan i vården, d.v.s. rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Och med dagens doktorandintroduktion startar nu högskolan officiellt sin ”egen” forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap. Tidigare har den kunnat bedrivas med hjälp av samverkansavtal med andra lärosäten.

– Det känns så klart väldigt positivt att vi nu själva kan examinera i detta så viktiga ämne och med forskarrättigheterna kan vi attrahera fler doktorander med höga ambitioner, säger professor i vårdvetenskap Maria Nyström som leder forskarutbildningen.

Forskarutbildningen är fyraårig och dagens doktorander har kommit olika långt i sin forskning. Gabriella Norberg Boysen disputerar exempelvis 13 oktober om Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan, medan sex av doktoranderna är helt nya och nu påbörjar sin utbildning.

I normalfallet engageras doktoranden i undervisning eller annat institutionsarbete om 20 procent av sin tjänst, vilket innebär totalt 5 års forskarutbilningstid. Utbildningen består av 60 högskolepoäng doktorandkurser och 180 högskolepoäng eget avhandlingsarbete.

Kontakt: Maria Nyström; 033-435 4781; maria.nystrom@hb.se

Doktorander och forskningsprojekt

Agnes Olander
Sepsis from different clinical perspectives- Experience-based Triggers for Suspicion of Sepsis

Aleksandra Jarling

Vård av äldre människor med multisjuklighet

Anders Sterner

Simulation- an educational method of profound learning in acute care situations

Anna Råberus

Mänskliga rättigheter utifrån patientanmälningar till patientnämnden

Ann-Cathrine From

Patienters upplevelser och erfarenheter av komfort inom det perioperativa vårdandet

Fredrika Sundberg

Evidence-based design in an intensive care unit- a caring and safe environment?

Gabriella Norberg Boysen

Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan

Ida Kleye
Lindrande interventioner i vården utifrån barn och ungdomars erfarenheter

Jonas Karlsson

Interhospitala överföringar inom intensivvård

Malin Jacobsson
Ungdomars sömn

Malin Östman

Betydelsen av kontinuitet vid kronisk hjärtsvikt – erfarenheter från patienter, närstående och sjuksköterskor

Maria Claesson

Patientnära ledarskap

Maria Lundvall

Vårdande och lärande samtal som kan stärka och stödja unga vuxna med existentiella problem

Tanja Gustafsson

Kommunikation och samtal vid vård av äldre i hemmet

Ulf Andersson

Bedömning och beslutsfattande i ambulanssjukvård

Wiveca Kauppi

Tidig bedömning av och kliniskt utfall för patient med andningsbesvär inom ambulanssjukvård

Åsa Israelsson-Skogsberg

Barn och ungdomar med hemventilatorbehandling- upplevelser av dagligt liv inkluderande ett familj- och närståendeperspektiv

Mer information:

Information om forskarutbildning inom Människan i vården

Presentationsfilm om Människan i vården

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera