Skip to main content

Tusentals liv kan räddas och stort lidande minskas visar forskning från Högskolan i Borås

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 14:59 CEST

Lärosätets forskning inom akut och prehospitalt vårdande har stor potential och samhällsrelevans, menar professor Johan Herlitz.
– Vi ser att ca 500 personer per år överlever hjärtstopp i Sverige. En dramatisk förbättring, som är frukten av ett långsiktigt arbete. I ett globalt perspektiv skulle det bli svindlande siffror.

En delegation med forskare från Borås håller seminarium i Bryssel tisdagen den 30 september, under rubriken “Multi- and interdisciplinary Research in Emergency and Prehospital Care for the Benefit of Patients and Society”.

I EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, finns 80 miljarder euro i kassan. Pengar som förhoppningsvis kommer att bidra till en fortsatt stark utveckling för forskning inom akut och prehospitalt vårdande, menar Johan Herlitz.

– Vi vill framöver titta på möjligheter att redan i ambulansen med mikrovågor avgöra om det vid stroke handlar om en propp eller hjärnblödning. Något som man idag först får veta på sjukhus, säger professor Johan Herlitz.

Ambulanssjukvårdens roll och betydelse ökar

Med i Bryssel finns flera professorer och docenter från Högskolan i Borås. Docent Birgitta Wireklint Sundström lyfter fram hur forskning från Borås på ett unikt sätt fokuserar på ambulanssjukvårdens roll. I ett sjukhuslandskap som förändras faller ett allt större ansvar på ambulanssjuksköterskor och där finns alltför lite forskning, menar hon.

– Detta är otroligt viktiga frågor ur ett samhällsperspektiv. Det handlar om liv och död och om hur lidande kan minskas. Det handlar om hur vårdarna så bra som möjligt - och så tidigt som möjligt - ska göra rätt bedömning, minska patientens sjukdomslidande och sätta in rätt behandling, säger Birgitta Wireklint Sundström.

Högskolan i Borås är först i världen med att forska på hur ett digitalt beslutstöd skulle kunna göra den första bedömningen mer träffsäker. Detta och mycket annat passar nu lärosätet på att lyfta fram i EU:s högborg, Bryssel.

Nya steg inom intensivvårdsforskning

Högskolan har fått uppmärksamhet för sin intensivvårdsforskning, där fokus bland annat varit betydelsen av vårdrummets miljö. Nästa steg blir att bedriva forskning om förflyttning av intensivvårdpatienter, berättar docent Berit Lindahl.

– Vi vet att det innebär en säkerhetsrisk för patienter att förflyttas. Nu vill vi undersöka dessa effekter. Det kan handla om förflyttningar inom ett sjukhus, eller förflyttningar mellan sjukhus, vilket alltid innebär en säkerhetsrisk. Förflyttningar sker på grund av brist på vårdplatser, eller för specialistvård eller speciella undersökningar.

Målet med seminariet är att skapa nya kontakter och sprida information om de forskningsframsteg som görs och kan göras i framtiden vid Högskolan i Borås.

– Vi har allt att vinna på att vara här. Vi hoppas få ett ännu större internationellt kontaktnät, vilket i förlängningen ger oss större tyngd i framtida forskningsansökningar, säger Birgitta Wireklint Sundström.


Vinnova om Horisont 2020

”Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.” 

Kontakt

För bilder, intervjuer på plats, kontakta kommunikationschef, Ann-Christin Andreasson. Mobilnummer: 0708-17 41 22. E-post: ann-christine.andreasson@hb.se

Läs mer

Forskning om hjärtstopp

Om digitalt beslutsstöd i Ambulans
Om vård på rätt nivå

Länsförsäkringar Älvsborg är en samverkanspart i forskningsprojektet ”Vård på rätt vårdnivå”.


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy