Jtehdezmp5jd1zushpwg

Gävle är Årets studentstad

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 14:27 CEST

Gävle är Årets studentstad. Gävle har utsetts till Årets studentstad 2017/2018 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. Det offentliggjordes under en presskonferens i Gävle idag.

Pyyqqzrxijmyy1tfknot

Bin Jiang har skapat en algoritm för städers skönhet

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:00 CET

Bin Jiang har skapat en algoritm för städers skönhet. Jag har utvecklat en matematisk modell som inte bara anger varför en design är vacker, utan också hur mycket skönhet den har. Jag kallar den beautimeter, säger Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.

Mfrktx2ewygu19cyqsdg

Nu ska basindustrins maskiner börja tala

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:00 CET

Maskinerna kommer själva att säga till när underhåll behövs, eller om något håller på att gå sönder, redan innan det sker, säger Niclas Björsell, docent i elektronik vid Högskolan i Gävle. I ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, ska forskarna vid Högskolan i Gävle, tillsammans med SSAB i Borlänge och Svenska Fönster i Edsbyn, ta fram modeller för smart underhåll.

Media no image

Högskolan i Gävle får miljoner till forskning om hur historiskt medvetande via historieundervisning är kopplat till moraliskt medvetande

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

Högskolan i Gävle har tillsammans med tre andra lärosäten erhållit 5,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att fördjupa kunskapen om relationen mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. Ett otroligt spännande område att få fördjupa sig i som forskare, säger Silvia Edling, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle.


Det fyraåriga projektet kommer att använda sig av dels en textanalys av tidigare historisk forskning mellan 1980-2019, dels genom att ta reda på hur femtonåringar i Finland och Sverige resonerar moraliskt kring historiska dilemman genom enkäter och intervjuer.

Brexit, Trump och en växande högerextremism inom demokratiska stater är aktuella kännetecken på populistiska krafter som förespråkar enkla svar och en vilja att återskapa ett glorifierat nationellt förflutet, "rent" från invandrare och oliktänkare.

Det förflutna tenderar i dessa fall att förvandlas till något förföriskt vackert och felfritt som lockar i tider som upplevs som svårbegripliga och hotfulla.

En sådan bild av det förflutna är dock grovt förenklad. Historien är lika mångfasetterad och sammansatt som våra uppfattningar om den.

- Projektet har stor förmåga att förstå den komplexa samtid vi lever i där politiska strömningar, värden och dagliga handlingar har tydliga paralleller till det förflutna, säger Silvia Edling.

Utöver Högskolan i Gävle är tre andra lärosäten delaktiga i projektet: värduniversitet Linnéuniversitetet, Helsingfors Universitet (Finland) och University of Newcastle (Australien).

Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet.

- Styrkor med projektet är både dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara kunskapsluckor men också att bidra med didaktiska verktyg för att främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare, säger Silvia Edling.

För mer information, v v kontakta:
Silvia Edling, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 82 60, 076-8587747
E-post: silvia.edling@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

- Projektet har stor förmåga att förstå den komplexa samtid vi lever i där politiska strömningar, värden och dagliga handlingar har tydliga paralleller till det förflutna. Ett otroligt spännande område att få fördjupa sig i som forskare, säger Silvia Edling, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Läs vidare »
Cfqf60qdx5hloqukyuki

En dag om Co-op - Studier varvade med arbetsperioder

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 08:00 CET

Förra årets Co-op-dag blev otroligt lyckad med över 100 deltagare från gymnasieskolor, näringslivet, komvux och våra Co-op-program, säger Emma Wiklund, projektmedarbetare vid Högskolan i Gävle. Under dagen berättas det mer om Co-op-utbildningen, man får möjlighet att lyssna till studenter som redovisar sina arbetsperioder och höra några företagare presentera sitt företag/Co-op-platsannonser.

Rqz32a2z5hd8anagbkqp

Företag berättar hur forskarna hjälpt dem spara miljoner i energikostnader

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 08:00 CET

Nu bjuder Högskolan in till en konferens där man samlar alla företagen, för att de ska berätta om sina erfarenheter, "så här gjorde vi och så här mycket vann vi." - Vi är väldigt duktiga på att ge förslag, men vi är sällan med och får se dem genomförda. Detta är olika företag med olika förutsättningar och oerhört lärorikt för oss, säger Nawzad Mardan.

Media no image

Högskolan i Gävle har tillsammans med fem andra svenska lärosäten erhållit 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 16:11 CET

Projektet ska utveckla en ny forskarskola kring digitala teknologier i utbildning. Roligt, spännande och utvecklande, säger Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle och den som representerat Högskolan i Gävle i arbetet med ansökan.

Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning – förkortad GRADE – ska vara en nationell forskarskola planerad för att anta 12 doktorander år 2018. Den långsiktiga ambitionen med GRADE är verka som ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning, med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc anställningar.

- Forskarskolan stärker ytterligare området utbildningsvetenskap och den forskning, undervisning och samverkan som sker kring digitalisering och lärande vid Högskolan, säger Göran Fransson.

Vid Högskolan i Gävle kommer minst en doktorand att placeras, men det kan även bli fler då möjligheter öppnas för samfinansiering av ytterligare doktorander med kommuner, privata aktörer eller andra externa aktörer. Genom medverkan i forskarskolan får man naturligt tillgång till de nätverk och de seminarier och den forskning som genomförs inom ramen för forskarskolan.

– Här ser jag fram emot givande samtal med dem som ser möjligheterna, säger Göran Fransson.

Förutom Högskolan i Gävle ingår Mittuniversitetet, KTH, Göteborgs Universitet, Högskolan Väst samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

För mer information, v v kontakta:
Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 86 39, 070-321 29 09
Epost: goran.fransson@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan i Gävle har tillsammans med fem andra svenska lärosäten erhållit 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Projektet ska utveckla en ny forskarskola kring digitala teknologier i utbildning. Roligt, spännande och utvecklande, säger Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle och den som representerat Högskolan i Gävle i arbetet.

Läs vidare »
Media no image

Argentinas ambassadör besöker Högskolan

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 08:00 CET

Argentinas ambassadör, Ms. Nélida Maria Contreras de Ecker, besöker Gävle och Högskolan den 2 november. Särskilt intressant är att utveckla utbytet när det gäller hållbarhetsfrågor, ett uttalat profilområde för Högskolan i Gävle.

Ett studiebesök kommer också att göras på Gästrike Ekogas ABs nya biogasanläggning i Forsbacka. Biogasanläggningen är ett exempel på ett samarbete mellan Högskolan och det omgivande samhället.

12 september invigdes Forsbacka Biogasanläggning. En 45 meter lång reaktor, där vårt matavfall ska omvandlas till biogas som kan driva upp till 2 300 bilar, eller alla Gävles bussar, under ett år.

Sopor ska ge biogas och biogödsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Biogas är ett väldigt spännande område för Högskolan. Vi har en internationellt sett hög kompetens, som bidrar till samhällets utveckling, säger Kaisu Sammalisto, vicerektor för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle.

I besöket deltar från Högskolan Kaisu Sammalisto, vicerektor för hållbar utveckling, Sandra Carlos-Pinedo, doktorand i energisystem, Zhao Wang, universitetslektor i miljöteknik, samt Thomas Nylund, förbundsdirektör och vice ordförande i högskolestyrelsen.

Gävlebesöket är ett resultat av Gästrike återvinnares internationella arbete.


För ytterligare information, v v kontakta:
Kaisu Sammalisto, vicerektor för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-648794, 070-608 13 33
E-post: kaisu.sammalisto@hig.se

Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare
Tel: 026-17 84 89 , 070-414 00 84
E-post: thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se


Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Argentinas ambassadör, Ms. Nélida Maria Contreras de Ecker, besöker Gävle och Högskolan den 2 november. Särskilt intressant är att utveckla utbytet när det gäller hållbarhetsfrågor, ett uttalat profilområde för Högskolan i Gävle. Ett studiebesök kommer också att göras på Gästrike Ekogas ABs nya biogasanläggning i Forsbacka.

Läs vidare »
Inrjudqx9yinyr0kuuj6

Högskolan i Gävle en framgångssaga

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:00 CEST

Högskolan i Gävle en framgångssaga- Jag vill berätta om det imponerande arbete som har utförts på Högskolan, av lärare, forskare och inte minst av studenter, säger Hans-Gunnar Johansson, tidigare rektorsråd som i mer än 20 år arbetade nära ledningen vid Högskolan i Gävle. Boksläpp 26 oktober

Media no image

Högskolan i Gävle uppmärksammar #metoo-kampanjen med en öppen lunchdebatt på torsdag 26 oktober klockan 12. 00

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 08:00 CEST

Vi välkomnar studenter, anställda och andra intresserade till en öppen debatt, säger Sarah Ljungquist, ämnesansvarig i genusvetenskap vid Högskolan i Gävle.


Plats: Vid Högskolans reception

Hashtagen #metoo har fått kvinnor att berätta om den sexism de utsätts för i sin vardag. Kampanjen har fått kvinnor att prata om saker som länge varit skambelagda, saker som viftats bort som oviktiga.

Handlingen, att offentligt säga ”me too”/”jag också”, har blivit ett sätt att synliggöra sexism som ett strukturellt problem, som ett mönster som handlar om makt.

Men i kölvattnet av kampanjen förs också en debatt om kampanjen.

- På Högskolan i Gävle vill vi i en öppen lunchdebatt uppmärksamma #metoo-kampanjen från två perspektiv. Dels själva kampanjen och dess syfte att åskådliggöra den dolda sexismen i samhället, dels utifrån den debatt som förs om kampanjen, säger initiativtagaren Sarah Ljungquist.

- Vi välkomnar studenter, anställda och andra intresserade till en öppen debatt om dessa frågor!


För ytterligare information, v v kontakta:
Sarah Ljungquist, ämnesansvarig i genusvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-191 45 69.
E-post: sarah.ljungquist@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan i Gävle uppmärksammar #metoo-kampanjen med en öppen lunchdebatt på torsdag 26 oktober klockan 12. 00

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tommy.lofgren@hig.se
 • +46 73 642 85 49

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • dom@hig.se
 • 026-648509
 • 073-273 36 56

Om Högskolan i Gävle

En hållbar livsmiljö för människan

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Högskolan erhöll 2010 rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd Miljö och 2012 erhöll Hälsofrämjande arbetsliv också den rätten.

Högskolan i Gävle är Sveriges näst största högskola med både en stark regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Totalt studerar 17 000 studenter vid lärosätet.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle är ett av Sveriges ledande lärosäten inom distansutbildning. Ett stort utbud av distanskurser och ett modernt IT-stöd gör att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Adress

 • Högskolan i Gävle
 • Kungsbäcksvägen 47
 • 801 76 Gävle
 • Sweden
 • Vår hemsida