Usilaofm6vhuozd9aqcl

Blanda bostäder och arbetsplatser nära stora naturområden

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 13:00 CET

Vår forskning visar att människor trivs bra i blandade, täta stadsdelar, men att det ska vara nära till stora naturområden, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle - Vi har kunnat skapa en upplevelsekarta, utifrån nästan 2000 upplevelser, som täcker hela Stockholms kommun. Det är första gången det gjorts och vi har nu ett stort underlag för att förstå hur olika områden upplevs.

Media no image

Pressinbjudan – Offentliggörande av ny hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 08:00 CET

På måndag 22 januari kl 12.00 presenteras Högskolans nya hedersdoktor vid en ceremoni vid Forskarhörnan i Högskolans bibliotek.


Högskolans nya hedersdoktor är en person som med engagemang och hjärta gör en stor skillnad för lokalsamhället, men även för utvecklingen i världen.

En internationellt uppmärksammad och prisad person som är med och leder utvecklingen mot en mer hållbar värld och som har ett starkt fokus på Högskolan och den roll högre utbildning spelar för att uppnå detta.

Ceremonin startar kl 12.00 och beräknas pågå ca 20 minuter.


För mer information, v v kontakta:
Tommy Löfgren, kommunikationschef vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 42, 073-642 85 49
E-post: tommy.lofgren@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Pressinbjudan – Offentliggörande av ny hedersdoktor vid Högskolan i Gävle. På måndag 22 januari kl 12.00 presenteras Högskolans nya hedersdoktor vid en ceremoni vid Forskarhörnan i Högskolans bibliotek. Högskolans nya hedersdoktor är en person som med engagemang och hjärta gör en stor skillnad för lokalsamhället, men även för utvecklingen i världen.

Läs vidare »
Dnb7k0hsc5feoamodw09

Tuyet vet hur vi får friskare äpplen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Datumet för skörden är mycket viktigare än man trott och odlarna behöver experthjälp för att veta när exakt rätt tid är inne, säger Tuyet Bui, internationellt uppmärksammad forskare vid Högskolan i Gävle. Tuyet Biu är Marie Curie-stipendiat och hennes forskning har uppmärksammats internationellt vid två tillfällen bara under 2017.

Ayjjjrapufkvbvrdanck

Nordiskt samarbete för framtidens skolor

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Vi ska lära av varandra, dels hur skolbyggnader sett ut historiskt, men också hur man använder dem idag och hur man tänker sig skolbyggnader i framtiden, säger Anneli Frelin och Jan Grannäs, utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle. - Vi är tillräckligt lika för att det ska vara meningsfullt att jämföra och tillräckligt olika för att det ska vara intressant att göra det, säger Jan Grannäs.

Ndtozlcgqqsjv1tklbln

Om det jag älskar försvinner

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 08:00 CET

Branden i Västmanland 2014 tog platserna där människorna har sina minnen, men som bärare av minnen finns platsen kvar intakt, säger Igor Knez, minnesforskare vid Högskolan i Gävle. Det finns inga studier från verkliga naturkatastrofer som visat detta tidigare. En hypotes hade kunnat vara att allting har brunnit upp och att allting försvinner. - Men i minnet äger jag platsen, säger Igor.

S3qhk3he5ej2catprnsb

Med kroppen som andligt verktyg vid kris

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

Med kroppen som andligt verktyg vid kris. En uppmärksammad studie av 2000 cancerpatienter i Sverige, som publicerades 2015, visade att naturen är den helt dominerande källan till kraft och tröst vid livskriser. Nu har vi tittat på hur det ser ut i flera andra länder, bland annat i Kina och Sydkorea, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle.

Hnc2vk4ukihjkqncvrvj

Humanioras bästa tid är nu — boksläpp

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:00 CET

Humanioras bästa tid är nu — boksläpp. Humaniora bidrar med kunskap som kan ge näring åt och är viktig för en hållbar demokratisk utveckling. Vi är väldigt stolta över den här boken, säger Ulrika Serrander, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle.

Rgtqoif7eb0tmbkolzg4

Kunskap kan inte mätas kvantitativt då den är en kvalitet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:00 CET

Vårt mål måste vara att nå fram till varje människas förmåga att lära sig att tänka kritiskt och att förstå saker, att det finns många olika sätt att se på kunskap och att kunskap inte är något absolut, säger Jeremias (Jerry) Rosenqvist Aulin, gästprofessor vid Högskolan i Gävle. - Vi missar ibland, att man ofta upprepar vad andra har sagt utan att förstå vad det är författaren menar.

Boyeoa8tt0zxwgeyaev3

EU-miljoner till Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:00 CET

EU-miljoner till Högskolan i Gävle. Projekten omsluter totalt 40 miljoner och övriga finansiärer är Region Dalarna, Region Gävleborg, Vinnova, näringslivet och Högskolan i Gävle. – Detta är ett erkännande av den forskning som bedrivs vid Högskolan. Det glädjer mig särskilt att det är tre projekt som bedrivs i samarbete med och som har direkt nytta för näringslivet, säger rektor Ylva Fältholm.

Jxyairmfv8uq0inc5vdy

En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:00 CET

En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma?

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • rqtommy.lofghydkren@hig.se
 • +46 73 642 85 49

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • dom@hig.se
 • 026-648509
 • 073-273 36 56

Om Högskolan i Gävle

En hållbar livsmiljö för människan

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Högskolan erhöll 2010 rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd Miljö och 2012 erhöll Hälsofrämjande arbetsliv också den rätten.

Högskolan i Gävle är Sveriges näst största högskola med både en stark regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Totalt studerar 17 000 studenter vid lärosätet.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle är ett av Sveriges ledande lärosäten inom distansutbildning. Ett stort utbud av distanskurser och ett modernt IT-stöd gör att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Adress

 • Högskolan i Gävle
 • Kungsbäcksvägen 47
 • 801 76 Gävle
 • Sweden
 • Vår hemsida