Högskolan i Gävle får rätt att utbilda civilingenjörer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 16:07 CET

​Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelar att Högskolan i Gävle får rätten att utfärda civilingenjörsexamen. Det här lyfter Högskolan i Gävle och är samtidigt ett stort steg framåt för kompetensförsörjningen i Gävle och hela Gävleborgs län, säger rektor Ylva Fältholm. - Väldigt smickrande, det finns inte en enda tveksamhet någonstans. Detta är mycket starkt för Högskolan, säger Magnus Isaksson.

Översvämningskartor är inte pålitliga

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 12:40 CET

Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten, säger Nancy Joy Lim, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. - Det kan ge obehagliga överraskningar för kommuner om områden översvämmas trots att översvämningskartan visat att de var säkra.

Översvämningskartor är inte pålitliga

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 12:34 CET

​Nu finns ett stort intresse för att bebygga områden som ligger strandnära, trots översvämningsriskerna, eftersom de är attraktiva. - Gävle Strand är ett exempel på hur det skulle kunna bli väldigt kritiskt om man utgått från osäkra, eller felaktiga kartor och med klimatförändringarna så vet man inte hur mycket vattnet kan komma att stiga.

AI - revisorns undergång?

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 11:53 CET

- Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. - Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut.

Nyheter från Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 17:09 CET

Här kommer ett urval av det vi har publicerat under oktober-november men också lite om det som händer i december. Mer information finns på hig.se

Kommande nyheter i december

 • 17 december Vänder det äntligen för socialsekreterarna nu?  Forskningsresultat från Högskolan i Gävle.
 • 14 december Högskolans egen doktorand, Mattias Gustafsson försvarar sin avhandling som handlar om hur vi ska välja energi utan att konkurrera ut annan klimatsmart energi. Mattias är vår förste industridoktorand som disputerar och han är anställd hos Gävle Energi.
 • 12 december Nytt nummer av Högskolans tidning LEVE! och det kommer att handla om Hållbar stadsutveckling.
 • 10 december Seminarieserien om utmaningarna för demokratin avslutas med ett samtal om korruption och tillit med Inga-Britt Ahlenius och Per Kornhall.
 • 10 december Högskolans egen doktorand Nancy Joy försvarar sin avhandling som handlar om att de kartor som används för att förutspå översvämningar vid stora vattendrag är otillräckliga.
 • 7 december AI - revisorns undergång? - Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och det repetitiva arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.


Pressmeddelanden oktober-novemberFör mer information, v v kontakta:
Tommy Löfgren, kommunikationschef vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 42, 073-642 85 49
E-post: tommy.lofgren@hig.se

Douglas Öhrbom, redaktör vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 09, 073-273 36 56

E-post: douglas.ohrbom@hig.se

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Här kommer en sammanställning av en del av det vi har publicerat under oktober-november men också lite om det som kommer i december. Mer information finns på hig.se

Läs vidare »

Högskolan ska kompetensutveckla specialister i basindustrin

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 10:22 CET

Paradoxen om avslöjande vid utbyte av idéer

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 10:15 CET

- Det blir mer och mer så att företag inte kan förnya sig ensamma, de behöver samarbeten för att hjälpa dem innovationsprocessen, säger Ioana Stefan, som forskar om industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. - Paradoxen handlar om att för att lyckas med öppen innovation så måste man dela med sig och därmed avslöja sin idé, som då riskerar att bli stulen.

Paradoxen om avslöjande vid utbyte av idéer

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 10:10 CET

- Det blir mer och mer så att företag inte kan förnya sig ensamma, de behöver samarbeten för att hjälpa dem innovationsprocessen, säger Ioana Stefan, som forskar om industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. - Paradoxen handlar om att för att lyckas med öppen innovation så måste man dela med sig och därmed avslöja sin idé, som då riskerar att bli stulen,.

Nya megastäder för 2.7 miljarder människor till 2050

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 14:00 CET

Johan Colding, Urban Studio Högskolan i Gävle, säger att fram till 2050 kommer ett nytt landområde, lika stort som den sammanlagda ytan av Frankrike, Tyskland och Spanien, att bebyggas med megastäder för 2.7 miljarder människor. - Och samtidigt måste vi tänka på klimatförändringarna och försöka få ner utsläppen, hur ska det gå ihop? Det är en huvudutmaning.

Högskolan i Gävle del i EU:s jätteprojekt för miljön

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 14:00 CET

​När EU genom sitt forskningsprogram Horizon 2020 satsar 50 miljoner kronor för att minska användande av fossila bränslen,ett projekt som involverar åtta länder i Europa, deltar Högskolan i Gävle som enda lärosäte i Sverige med sin spetsforskning på solenergiområdet. Det handlar om ett hybridsystem med hybridsolfångare som kombinerar solcellen och solfångaren och som producerar både el och värme.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • toipmmbey.ffloqkfguorewtn@iohimcg.uosekl
 • +46 73 642 85 49

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • antdnaob.sepalghlblqerhmg@bahibzg.iuseac
 • 070-410 63 78

 • Presskontakt
 • Kommunikatör sociala medier
 • mabyritue.iphazkggrg@hlziggt.skbezn
 • 070-4857347

Om Högskolan i Gävle

En hållbar livsmiljö för människan

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Forskningsprofiler
Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. År 2010 fick Högskolan i Gävle rätt att bedriva egen forskarutbildning inom profilområdet Byggd miljö och 2012 fick vi den rätten även för profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv.

Vårt arbete för en hållbar utveckling
Redan i juli 2004, som andra lärosäte i Sverige, miljöcertifierades Högskolan i Gävle enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Vi ligger därför i framkant när det gäller att arbeta med hållbar utveckling och det är vi oerhört stolta över!

Högskolan i Gävle är Sveriges näst största högskola med både en stark regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Totalt studerar 16 000 studenter vid lärosätet.

Högskolan erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle är ett av Sveriges ledande lärosäten inom distansutbildning. Ett stort utbud av distanskurser och ett modernt IT-stöd gör att studenter kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Adress

 • Högskolan i Gävle
 • Kungsbäcksvägen 47
 • 801 76 Gävle
 • Sweden
 • Vår hemsida