Skip to main content

Björn Karlsson

Tf. Förvaltningschef

Kontaktperson

  • bjorn.karlsson@hig.se
  • 026- 64 85 85

Björn Karlsson är förvaltningschef vid Högskolan i Gävle. I högskolans förvaltning ingår funktioner för ekonomi och planering, IT, kommunikation och samverkan, lokaler och service, personaladministration samt studentservice.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera