Skip to main content

Taggar

Forskning

Hållbar utveckling

Högskolan i Gävle

Affisch

Affisch

Dokument   •   2015-10-05 08:00 CEST

Presentation av Per Laurell

Presentation av Per Laurell

Dokument   •   2014-02-18 14:54 CET

Per Laurell, civilingenjör och MBA, VD Gävle Energi, utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Presentation av Arne Ljungqvist

Presentation av Arne Ljungqvist

Dokument   •   2014-02-18 14:54 CET

Professor Arne Ljungqvist utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Presentation av Nawal El Saadawi

Presentation av Nawal El Saadawi

Dokument   •   2014-02-18 14:54 CET

Nawal El Saadawi, egyptisk författarinna, utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.

Mångfaldsbarometern 2013 - rapport om studien

Rapport från den nionde studien av Mångfaldsbarometern, som sedan 2005 årligen mäter svenskarnas attityder till etnisk mångfald. Från och med 2013 ansvarar Högskolan i Gävle, avdelningen för socialt arbete och psykologi, för studien. Tidigare är det Uppsala universitet som svarat för undersökningen.

Urank - teknikrankingen

Urank - teknikrankingen

Dokument   •   2013-04-09 09:37 CEST

Högskolan i Gävle placerar sig på plats 10 av 22 lärosäten i kategorin Teknik i Urank 2013.

Urank 2013 - socionomrankingen

Urank 2013 - socionomrankingen

Dokument   •   2013-04-09 09:37 CEST

Högskolan i Gävle placerar sig på plats 8 av totalt 16 lärosäten i kategorin Socionom i Urank 2013.

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Statistisk analys från Universitetskanslersämbetet mars 2013 baserad på en jämförelser av prestationsgraden bland studenterna läsåren 2004/05 och 2009/10. Mellan dessa läsår sjönk prestationsgraden bland studenterna i högskolan med 3,1 procent. Högskolan i Gävle hamnar på andra plats när det gäller prestationsgrad inom distansutbildning med 57 procent.

Fakta om Erik Johan Ljungberg

Fakta om Erik Johan Ljungberg

Dokument   •   2012-12-03 13:00 CET

Kort beskrivning av Erik Johan Ljungberg, instiftare av Ljungbergsfonden.

Workshop den 29 november 2012 om Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050

Program för workshop om forskningsprojektet Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050 den 29 november 2012

Program för Kultur- och religionsdagen 2012

Program för Kultur- och religionsdagen 2012

Dokument   •   2012-10-10 10:13 CEST

Program för den årligen återkommande Kultur- och religionsdagen, arrangerad av religionsvetarna vid Högskolan i Gävle.

temadag: Företagsamma människor inom vård och omsorg

Program för temadag den 11 oktober 2012, "Företagsamma människor inom vård och omsorg"

Bildpresentation av projektet när studenter från Data-, Elektronik- och Maskinteknikingenjörsprogrammen tillsammans har utvecklat, konstruerat och tillverkat en Segway. Projektet genomfördes på Högskolan i Gävle under våren 2012.

Projekt Segway - Konstruktion och tillverkning av en tvåhjulig persontransportör

Projektrapport från fyra studenter på Maskinteknikingenjörsprogrammet om att konstruera och tillverka en Segway, från våren 2012.

Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsofrämjande arbetsliv

Ansökan den 10 oktober 2011 från Högskolan i Gävle om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsofrämjande arbetsliv.

Yttrande från Högskoleverkets bedömargrupp om ansökan om forskarutbildningsrätt för hälsofrämjande arbetsliv, Högskolan i Gävle
Högskoleverkets beslut om examenstillstånd hälsofrämjande arbetsliv

Beslutet från Högskoleverket den 22 maj 2012 om att ge examenstillstånd till Högskolan i Gävle i hälsofrämjande arbetsliv.

Gävle Household, Labour market Dynamics and Health outcomes survey, Study Protocol

Beskrivning av forskningsprojektet GHOLDH, november 2011.