Skip to main content

Taggar

Forskning

Hållbar utveckling

Högskolan i Gävle

byggd miljö

hälsofrämjande arbetsliv

Högskolan i Gävle 452 Hållbar utveckling 240 Forskning 200 hälsofrämjande arbetsliv 43 byggd miljö 38 Hälsa 22 Miljöpsykologi 15 Maj-Britt Johansson 14 Energieffektivisering 14 Energisystem 10 Integration 8 Lärare 8 Centrum för belastningsskadeforskning 8 utbildningsvetenskap 8 Lärarutbildning 7 Igor Knez 7 klimat 7 Fereshteh Ahmadi 6 universitetskanslersämbetet 6 Teknikutbildningar 6 psykologi 6 Ekonomisk hållbarhet 6 Teknikerjakten 6 utbildning 6 hållbar livsmiljö 5 religionsvetenskap 5 CLIP 5 Bahram Moshfegh 5 kvalitetsutvärdering 5 Lean 5 Företagsekonomi 5 Exo-legs 5 Belastningsskador 5 sjuksköterskor 5 Lärande 5 Miljö 5 Sjuksköterskeutbildning 5 Arbetsskador 4 Industriell ekonomi 4 Göran Fransson 4 Matematik 4 Didaktik 4 Robotik 4 Ylva Fältholm 4 Minnesforskning 4 Ny rektor 4 trådlös kommunikation 4 Nader Ahmadi 4 Stephan Barthel 4 Energibesparing 4 Skolan 4 Studiehandledare 4 Arbetshälsa 4 Årets Studentstad 4 Betyg 4 Förstahandssökande 4 socionomer 4 Svend Erik Mathiassen 4 Ventilation 4 Öppet hus 4 Demokrati 4 Stress 4 arbetsmarknad 4 Migration 4 rektors länsresa 4 maskiningenjör 4 Äldrevård 4 Patrik Thollander 3 Einstein 3 varumärke 3 innovationsprocesser 3 Undervisning 3 Ingenjörsstudenter 3 Folkhälsovetenskap 3 Utredningskriminologi 3 Arbetshälsovetenskap 3 Hållbar demokrati 3 Exoskelett 3 Årets lärare 3 Antidoping 3 Karl Hillman 3 Söksiffror 3 invandring 3 Stephen Stansfeld 3 Ergonomi 3 gävle kommun 3 Ingenjörsutbildningar 3 Logistik 3 Global Swede 3 Socialt arbete 3 Geospatial informationsvetenskap 3 Kompetensförsörjning 3 stödjande hjälpmedel 3 Arbetsliv 3 Energianalys 3 Daniel Pettersson 3 Energikartläggning 3 GIS 3 miljöarbete 3 Ekonomutbildning 3 Hållbart samhälle 3 Länsresan 3 Högskoleingenjör 3 Människovärde 3 lärarutbildningen 3 Miljöpolitik 3 Skola 3 Kultur 3 Sjuksköterska 3 åldrande befolkning 3 folkhälsoproblem 3 Urbanisering 3 flyktingar 3 Forskarutbildning 3 Forskarskola 3 mats hyvönen 3 förskollärare 3 Ljungbergsfonden 3 Mångfald 3 Dramapedagogik 3 mångfaldsbarometern 3 Inomhusmiljö 3 Förskolan 3 Patrik Sörqvist 3 Silvia Edling 3 Tekniskt basår 3 kvalitet 3 Åsa Morberg 3 Daniel Rönnow 3 Kommunikation 3 Stina Oscarson 3 Jämställdhet 3 Klimatförändringar 3 Ingenjörstrainee 3 Bin Jiang 3 Hedersvåld 3 Krishantering 3 ekonomprogrammet 3 5G 3 Marita Wallhagen 3 Konfliktlösning 2 Stockholm Resilience Centre 2 elektronik 2 Miljöförstöring 2 Yukiko Asami-Johansson 2 Jari Risiniemi 2 Consuming the environment 2 Äppelodling 2 cancervård 2 Miljöforskning 2 Tillväxtekonomier 2 byggnadsingenjörsprogrammet 2 Per-Olof Wikström 2 johan rockström 2 Gävle Energi AB 2 kulturarv 2 SM i ekonomi 2 Aihie Osarenkhoe 2 populär högskola 2 Doping 2 Rodrigo Lozano 2 Brexit 2 Baltikum 2 Stadsplanering 2 Shoaib Amin 2 inomhusklimat 2 Internationalisering 2 artificiell intelligens 2 mats lundberg 2 Sanaya Singh 2 Co-op utbildning 2 Ingenjör 2 Miljöingenjör 2 Ett steg mot Sverige 2 mobiltelefoni 2 sökrekord 2 psykisk ohälsa 2 Yttrandefrihet 2 Geografiska informationssystem 2 etnisk mångfald 2 Inkludering 2 Hållbara Affärsrelationer 2 Stig Dagerman 2 Kriminologisk kompetens 2 ai 2 jetstrålar 2 Samhällsplanerare 2 12-minuters miniföredrag 2 Regional tillväxt 2 kommersialisering 2 Breddat deltagande 2 lasse ekstrand 2 små- och medelstora företag 2 nyanlända 2 Bullerforskning 2 belastningsskadeforskning 2 robotforskning 2 Human Lean 2 utbildningskvalitet 2 utbildningsprogram 2 Arne Ljungqvist 2 smärta 2 Tommy Gerdemark 2 Arne Fagerström 2 Kulturhistoria 2 medberoende 2 industridesign 2 Roland Kadefors 2 dataingenjör 2 Socialarbetare 2 Lasse Mårtensson 2 Kontorslandskap 2 Bokmässan 2 samverkansavtal 2 utredningsarbete 2 svenska 2 Sarah Ljungquist 2 Per Bill 2 naturvetenskap 2 Social hållbarhet 2 Magnus Lemoine 2 Brottsdrabbade 2 missbrukare 2 skogsindustri 2 metodövningsrum 2 Utbildningsforskning 2 Klimatneutralitet 2 Co-op utbildningar 2 Installationsföreläsningar 2 studenter 2 Konst 2 Pedagogik 2 Barbro Holmberg 2 Nordiskt samarbete 2 urank 2 varumärkeskampanj 2 Fysisk planering 2 Svetlana Paramonova 2 Arbetsbelastning 2 hälsopedagoger 2 arbetsmiljö 2 antagningsstatistik 2 Social oro 2 Hedersdoktorer 2 Folkhälsa 2 Ingenjörsutbildning 2 Investerare 2 pedagog 2 ensamkommande flyktingbarn 2 annika jankell 2 design och träteknik 2 Distansutbildning 2 Engelska 2 Högskoleingenjörsutbildning 2 Anneli Frelin 2 Forsbacka biogasanläggning 2 Aktiemarknaden 2 Söktryck 2 småhus 2 Forskarna på slottet 2 Tuyet Bui 2 Maximera din potential 2 säkerhetsarbete 2 länsresa 2 Svante Brunåker 2 Gästrike återvinnare 2 Reshoring 2 Uppdragsutbildning 2 kvinnojour 2 Samverkan 2 luftströmmar 2 Digitalisering 2 mångfaldsbarometern 2014 2 Våld i nära relationer 2 telekommunikation 2 lärarprofessionalism 2 idrottsvetenskap 2 Gurvinder Virk Singh 2 studentprojekt 2 Klara Westerlund 2 Copingstrategier 2 Lantmätarprogrammet 2 Hälsingland 2 Andreas Haga 2 Interna energiledningsarbetet 2 anatole nöstl 2 produktutveckling 2 patientsäkerhet 2 Grundskolan 2 beroendeproblematik 2 ledningsgrupp 2 Annica Ernesäter 2 Teknik 2 Dagermanseminariet 2 Arbetsintegrerad utbildning 2 Segregation 2 Ekonomi 2 Gunnar Herdin 2 alkoholism 2 Erfarna energiexperter 2 Helena Jahncke 2 PISA 2 sanna lundell 2 Project SEBRA 2 Svensk Fastighetsförmedling 2 laddningsstation för elcyklar 2 Flerspråkiga studiehandledare 2 entreprenörskap 2 Rekryteringskampanj 2 Automation 2 socialpsykologi 2 hjälpmedel för äldre 2 djävulsdansen 2 vård och omsorg 2 Bengt Söderhäll 2 grönområden 2 Politiska partier 2 Biologisk mångfald 2 Gloria Macassa 2 Lars Torsten Eriksson 2 Anders Kompass 2 Stefan Seipel 2 Kina 2 Strategier vid kris 1 informatörsprogrammet 1 george pólyas 1 energieffektivitet 1 Rajamangala University Of Technology 1 lärar- och studentutbyte 1 ekologiskt hållbar 1 Ernst:s Express 1 Mentorskap i skolan 1 svensk fotboll 1 regionens högskola 1 idrott 1 Integrering 1 Joseph Beuys 1 Att rädda liv 1 Miljöfrågan 1 skydd och bevakning 1 sopor 1 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 1 attraktivt lärosäte 1 Rektor Högskolan i Gävle 1 samverkan inom teknikområdet 1 examenstillstånd 1 små företag 1 matematikundervisning 1 Konstskatter 1 beroendebehandlingen 1 konsumentfrågor 1 barn 1 optisk sortering 1 myndigheternas miljöpolicy 1 Geografiska informationssystem GIS 1 kvalificerad automationstekniker 1 Transportbolag 1 40-års jubileum 1 toppförhandlare 1 Jan Grannäs 1 fotbollstränare 1 Innovationscentra 1 Examensarbete 1 ekonomiingenjör 1 vattenbranschen 1 gävleborg 1 SUEZ 1 omställningstid 1 tobak 1 Theresa Ogionwo 1 Ingenjör och kvinna 1 Cyber-fysiska system 1 Täta stadsdelar 1 Bengt Halling 1 motiverande samtal 1 Asatro 1 Biosfärområde Vänerskärgården 1 Cheryl Craig 1 Bodil Zacharoff 1 nils funke 1 förvaltningschef 1 missbruk 1 Miljonprogram 1 mer datakraft 1 Stefan Sjöberg 1 Karl Samuelsson 1 Specialpedagogik 1 40 år 1 uppväxtmiljö 1 medeltida språk 1 Reesbe 1 luftombyte 1 gasrening 1 simulera evolution 1 Epica Award 1 arbetsmiljöarbete 1 Tobias Wennergrund 1 Automationsingenjör (Co-op) 180 hp 1 företagsforskarskola 1 Livslångt lärande 1 Jämställda arbetsvillkor 1 utveckling 1 variation i arbetet 1 nationell konferens 1 Specialistsjuksköterskor 1 Niclas Björsell 1 Abolfazl Hayati 1 filmvetenskap 1 tandläkare 1 arbetsrelaterad identifikation 1 socialt entreprenörskap 1 religion 1 Epica Awards 2016 1 kommunikationssystem 1 Medicinsk teknologi 1 socialisation och stämpling 1 socionomutbildning 1 Bioplaster 1 fysiskt arbete 1 logistik och innovationer 1 högteknologiskt laboratorium 1 inlärning 1 landsting 1 Gunilla Mårtensson 1 vindhastighet 1 japansk matematikmetod 1 Narkos 1 tre nya program 1 Sydkorea 1 johan linneaus 1 livssyn 1 Lärarutbyte 1 premiärstudenter 1 kvinnorättskämpe 1 kooperativ 1 specialistsjuksköterska 1 hofors 1 Elin Björinder 1 algoritmer för formtopp 1 ohälsa i arbetslivet 1 sattelitteknik 1 stadsplanerare 1 Nyanlända elever 1 Hållbara stadsområden 1 Inkluderande tillväxt 1 primärvårdssjuksköterskor 1 Säkrare kommunikation 1 Sandra Wright 1 designers 1 rickard petrés 1 Kvinnligt författarskap 1 Teologi 1 Resurshushållning 1 dopning 1 sociala media 1 Dali Bitsadze Olofsson 1 muskelvärk 1 Mats Brenner 1 förbättrade sändare 1 •anställningstrygghet 1 radiofrekvens 1 Skolbyggnader 1 Automationsingenjör 1 ekologiska äpplen 1 PISA-tester 1 Masterprogram i utbildningsvetenskap 1 Lokala matproducenter 1 lantmäteriteknik 1 introduktion av nya studenter 1 utbrändhet 1 arne ruth 1 Miljöpris 2016 1 ekonomprogrammet på distans 1 Digital PR Awards 2017 1 miljöeffekt 1 co-op 1 ambassadör för sverige 1 tillväxt 1 energiteknik 1 bollywood-dans 1 kunskapsutveckling 1 Östersjösamarbete 1 Arbetsmarknadsfrågor 1 Naturlig ventilation 1 digital humaniora 1 Högskoleprovet 1 Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation 1 Leverantör 4.0 1 Svenska Fönster 1 Podcar City Conference 1 Hållbar stad 1 kognitionspsykologi 1 intelligenta vårdmaskiner 1 droger 1 Lo Dagerman 1 Linda Calamnius 1 gröna väggar 1 17 000 studenter 1 bollywood-skådespelare 1 forskningens roll 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Amos Oz får Dagermanpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 08:00 CET

På onsdagen offentliggjordes att Amos Oz blir årets pristagare av Stig Dagermanpriset. Den israeliske författaren Amos Oz är också en ständigt återkommande kandidat till Nobelpriset. Amos Oz har mycket att bidra med, för att nå en fördjupad förståelse, säger Bengt Söderhäll, lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle och medlem i Dagermanjuryn.

Media no image

IF Metall tar hjälp av Gävleprofessor

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:00 CET

Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, är en av fem inbjudna när IF Metall i ett frukostsamtal, på internationella kvinnodagen den 8 mars, vill uppmärksamma kvinnors arbetssituation i industrin. Varför drabbas kvinnor i industrin högre utsträckning än män av belastningsbesvär och vad kan göras för att öka jämställdheten?

Rektor Ylva Fältholm invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Rektor Ylva Fältholm invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:30 CET

Rektor Ylva Fältholm invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. - IVA är en mycket viktig aktör i gränslandet mellan akademi och samhälle. Jag vill bidra med mina erfarenheter som forskare och då särskilt i frågor som rör samarbetet mellan Högskolan, näringslivet och det omgivande samhället i stort, säger Ylva Fältholm.

Den som har låg oro för miljön läser sämre under en miljövänlig lampa

Den som har låg oro för miljön läser sämre under en miljövänlig lampa

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:00 CET

- De som är vaccinerade mot oro för miljön, de är väldigt svåra att komma åt. De måste hjälpas in i ett bättre beteende, utan att de märker det, och vi behöver ju inte lägga så mycket krut på de som är miljövänliga. Han tror inte på att försöka tvinga någon att ändra attityder och värderingar och ser det som slöseri med tid att försöka övertyga någon som inte vill bli övertygad.

Högskolan i Gävle ska bli först i världen med masterutbildning i Geohälsa

Högskolan i Gävle ska bli först i världen med masterutbildning i Geohälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 15:16 CET

Högskolan i Gävle ska bli först i världen med masterutbildning i Geohälsa. Vi är bra på GIS* och vi är bra på hälsa, nu kopplar vi ihop dessa till det nya ämnet Geohälsa. Vi får en bättre planering av hälso- och sjukvård, högre kvalitet och säkrare hjälp till människor, säger Nader Ahmadi, prorektor vid Högskolan i Gävle.

Media no image

Nyheter från Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 14:26 CET

Nyheter från Högskolan i Gävle. Här kommer en sammanställning av en del av det vi har publicerat den senaste månaden men också lite om intressanta evenemang, förläsningar och möten under den kommande månaden. Mer information finns på hig.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jackpot i Las Vegas för Gävles samhällsplanerarstudenter

Jackpot i Las Vegas för Gävles samhällsplanerarstudenter

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:00 CET

Jackpot i Las Vegas för Gävles samhällsplanerarstudenter.

Media no image

Pressinbjudan - Högskolan berättar om prisat projekt för Lettlands ambassadör

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 20:56 CET

Lettlands Sverigeambassadör, Margers Krams, besöker under torsdagen Högskolan i Gävle, bl a för att höra om det prisade projektet "Ett steg mot Sverige". Ett lyckat Nordiskt samarbete, där man utvecklat undervisningsmaterial i svenska, speciellt riktat till unga i Baltikum hos vilka intresset för svenska språket och kulturen är växande.

Pressinbjudan bokrelease - Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Pressinbjudan bokrelease - Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:00 CET

Pressinbjudan bokrelease - Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Media no image

Högskolan i Gävle ska bli först i världen med masterutbildning i Geohälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 08:00 CET

Högskolan i Gävle kommer att skapa en internationell utbildning, ett masterprogram på engelska och online som kan rekrytera från hela världen. Vi är bra på *GIS och vi är bra på hälsa, nu kopplar vi ihop dessa till det nya ämnet Geohälsa. Vi får en bättre planering av hälso- och sjukvård, högre kvalitet och säkrare hjälp till människor, säger Nader Ahmadi, prorektor vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle låter sina studenter komma till tals i årets rekryteringskampanj

Högskolan i Gävle låter sina studenter komma till tals i årets rekryteringskampanj

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 08:00 CET

Högskolan i Gävle låter sina studenter komma till tals i årets rekryteringskampanj.

Grönare transporter är bara ett samtal bort

Grönare transporter är bara ett samtal bort

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 08:00 CET

Grönare transporter är bara ett samtal bort. Hos både köpare av logistiktjänster och transportbolag finns en vilja att anstränga sig för miljön, men kommunikationen fungerar inte. Det finns inga bad guys därute, säger Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle prisnominerad för sitt nyhetsarbete

Högskolan i Gävle prisnominerad för sitt nyhetsarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 12:48 CET

Mynewsdesk, Nordens ledande plattform för digital kommunikation, meddelade på fredagen att Högskolan i Gävle är nominerad till Digital PR Awards 2017, inom kategorin Utbildning & Rekrytering. - Att få berätta om Högskolan i Gävle, bl a sprida våra forskares viktiga arbete och sedan också bli uppmärksammade på detta vis, ja det är dubbel glädje, säger Douglas Öhrbom, redaktör.

Pressinbjudan - Kom och prata med våra blivande studenter

Pressinbjudan - Kom och prata med våra blivande studenter

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 12:12 CET

Onsdagen den 14 februari mellan kl. 08:30-15:30 har Högskolan öppet hus och fullt med blivande studenter som, tillsammans med sina nära och kära, guidas runt på vårt vackra Campus. - Vi räknar med många besökare, passa på för här finns chansen att prata med förhoppningsfulla ungdomar, säger Johanna Esplund, kommunikatör vid Högskolan i Gävle. - Vi välkomnar också media.

Pressinbjudan - Ett riktigt framgångsrikt integrationsprojekt

Pressinbjudan - Ett riktigt framgångsrikt integrationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:00 CET

Pressinbjudan - Ett riktigt framgångsrikt integrationsprojekt Fredagen den 9 februari hålls ett seminarium om det lyckade och unika utbildningen av flerspråkiga studiehandledare. Välkomna att dela lärdomarna från denna unika utbildning.

Media no image

Fullspikat när Högskolan och näringslivet möter länets ungdomar hos ExTe i Färila

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 16:32 CET

Fullspikat när Högskolans ingenjörsstudenter möter länets ungdomar hos ExTe i Färila. Alla platser är bokade när Högskolan i Gävle, med personal och studenter, inleder sin turné till några orter i länet för att öka intresset för de tekniska utbildningarna.

Anna Hofsten är Årets lärare

Anna Hofsten är Årets lärare

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 16:06 CET

Anna Hofsten är Årets lärare vid Högskolan i Gävle. Passion för ämnet. ”Anna är en lärare som bryr sig oerhört mycket om att alla studenter verkligen ska förstå vad hon lär ut. Hon är mån om att studenterna inte ska bli överrösta med information utan pekar istället ut vad som är relevant vilket underlättar studenternas studieteknik."

Media no image

Nu ska universiteten runt Östersjön samarbeta om miljöutbildning.

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 08:00 CET

Vi har byggt upp ett nätverk med universitet runt Östersjön för att utveckla forskning och utbildning om en cirkulär ekonomi, där industrins resurser används mer effektivt, säger Karl Hillman, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. - Just kombinationen av miljöteknik, samhällsplanering och miljöpsykologi är ju helt unik för svenska utbildningar.

Agneta Sundström får årets miljöpris

Agneta Sundström får årets miljöpris

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 13:07 CET

Agneta Sundström får årets miljöpris.

Gör campus till öppna experimentområden fulla av biologisk mångfald

Gör campus till öppna experimentområden fulla av biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 08:00 CET

Vi måste få en djupgående förändring av värderingar i samhället och här behöver universitet och högskolor tänka om och ta ett mera aktivt samhällsansvar, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle. - Det innebär också att använda sina campusområden på nya sätt och därigenom låta dem bli förebilder för och kraftfulla förändringsmotorer i övergången till ett hållbart samhälle.