Skip to main content

Taggar

Forskning

Hållbar utveckling

Högskolan i Gävle

byggd miljö

hälsofrämjande arbetsliv

Högskolan i Gävle 465 Hållbar utveckling 249 Forskning 209 hälsofrämjande arbetsliv 42 byggd miljö 37 Hälsa 22 Miljöpsykologi 17 Maj-Britt Johansson 14 Energieffektivisering 14 Energisystem 10 Centrum för belastningsskadeforskning 9 Lärare 9 utbildningsvetenskap 8 Integration 8 Psykologi 7 klimat 7 Lärarutbildning 7 Igor Knez 7 Teknikerjakten 6 Miljö 6 utbildning 6 Ekonomisk hållbarhet 6 Fereshteh Ahmadi 6 Lärande 6 Företagsekonomi 6 Teknikutbildningar 6 universitetskanslersämbetet 6 Lean 5 Belastningsskador 5 kvalitetsutvärdering 5 sjuksköterskor 5 Exo-legs 5 Bahram Moshfegh 5 hållbar livsmiljö 5 CLIP 5 Sjuksköterskeutbildning 5 Årets studentstad 5 religionsvetenskap 5 Nader Ahmadi 5 Arbetsskador 4 rektors länsresa 4 Demokrati 4 Göran Fransson 4 Migration 4 Människovärde 4 Hållbar demokrati 4 Arbetshälsa 4 Svend Erik Mathiassen 4 arbetsmarknad 4 Matematik 4 Betyg 4 Robotik 4 Skola 4 Forskarutbildning 4 Ny rektor 4 Stephan Barthel 4 Ylva Fältholm 4 Studiehandledare 4 Minnesforskning 4 Skolan 4 Kultur 4 socionomer 4 Didaktik 4 trådlös kommunikation 4 Energibesparing 4 Stina Oscarson 4 Stress 4 Öppet hus 4 Äldrevård 4 maskiningenjör 4 Industriell ekonomi 4 5G 4 Arbetshälsovetenskap 4 Förstahandssökande 4 Ventilation 4 Undervisning 3 Logistik 3 Geospatial informationsvetenskap 3 invandring 3 Krishantering 3 Hedersvåld 3 varumärke 3 kvalitet 3 gävle kommun 3 Kompetensförsörjning 3 Karl Hillman 3 Konfliktlösning 3 Högskoleingenjör 3 Jämställdhet 3 mångfaldsbarometern 3 Klimatförändringar 3 Arbetsliv 3 Sjuksköterska 3 Dramapedagogik 3 Kommunikation 3 Förskolan 3 Energikartläggning 3 förskollärare 3 Patrik Sörqvist 3 Bin Jiang 3 Patrik Thollander 3 Forskarskola 3 Automation 3 Hållbart samhälle 3 stödjande hjälpmedel 3 Stephen Stansfeld 3 Ingenjörstrainee 3 Åsa Morberg 3 Silvia Edling 3 Mångfald 3 lärarutbildningen 3 Aihie Osarenkhoe 3 Arbetsmiljö 3 Hållbara affärsrelationer 3 Länsresan 3 Forskarna på slottet 3 Antidoping 3 Ergonomi 3 Utredningskriminologi 3 Urbanisering 3 Politiska partier 3 Einstein 3 Global Swede 3 Söksiffror 3 åldrande befolkning 3 Konst 3 Kontorslandskap 3 GIS 3 Energianalys 3 Anneli Frelin 3 ekonomprogrammet 3 miljöarbete 3 Ekonomutbildning 3 Tekniskt basår 3 Inomhusmiljö 3 Exoskelett 3 Daniel Pettersson 3 Folkhälsovetenskap 3 Ljungbergsfonden 3 Ingenjörsstudenter 3 innovationsprocesser 3 Marita Wallhagen 3 Ingenjörsutbildningar 3 folkhälsoproblem 3 Miljöpolitik 3 flyktingar 3 Daniel Rönnow 3 Socialt arbete 3 nyanlända 2 Human Lean 2 robotforskning 2 Per-Olof Wikström 2 Ekonomi 2 entreprenörskap 2 Miljöingenjör 2 Anders Kompass 2 Engelska 2 medberoende 2 Kriminologisk kompetens 2 cancervård 2 Grundskolan 2 Made by students 2 Investerare 2 ensamkommande flyktingbarn 2 media 2 Lars Torsten Eriksson 2 Bokmässan 2 Digitalisering 2 idrottsvetenskap 2 Biologisk mångfald 2 socialpsykologi 2 Samverkan 2 alkoholism 2 ledningsgrupp 2 psykisk ohälsa 2 Pedagogik 2 byggnadsingenjörsprogrammet 2 Klimatneutralitet 2 Hedersdoktorer 2 smärta 2 Nordiskt samarbete 2 Ingenjörsutbildning 2 Hälsingland 2 naturvetenskap 2 Breddat deltagande 2 missbrukare 2 små- och medelstora företag 2 Forsbacka biogasanläggning 2 Ett steg mot Sverige 2 Consuming the environment 2 grönområden 2 Rodrigo Lozano 2 Magnus Lemoine 2 småhus 2 Maximera din potential 2 Kina 2 Co-op utbildning 2 Svante Brunåker 2 Social hållbarhet 2 Fysisk planering 2 Stadsplanering 2 Svensk Fastighetsförmedling 2 Dagermanseminariet 2 Arne Ljungqvist 2 Tuyet Bui 2 Uppdragsutbildning 2 Project SEBRA 2 lärarprofessionalism 2 Klara Westerlund 2 säkerhetsarbete 2 laddningsstation för elcyklar 2 Arne Fagerström 2 Installationsföreläsningar 2 Roland Kadefors 2 Erfarna energiexperter 2 Interna energiledningsarbetet 2 Svetlana Paramonova 2 Utbildningsforskning 2 Våld i nära relationer 2 Gurvinder Virk Singh 2 Flerspråkiga studiehandledare 2 hjälpmedel för äldre 2 Helena Jahncke 2 inomhusklimat 2 Lantmätarprogrammet 2 Brexit 2 Nyhetsbrev 2 Yukiko Asami-Johansson 2 studenter 2 svenska 2 Sanaya Singh 2 Stefan Seipel 2 Sarah Ljungquist 2 anatole nöstl 2 Gunnar Herdin 2 Jari Risiniemi 2 Copingstrategier 2 PISA 2 Tommy Gerdemark 2 Andreas Haga 2 Lasse Mårtensson 2 Gloria Macassa 2 länsresa 2 Segregation 2 12-minuters miniföredrag 2 Barbro Holmberg 2 luftströmmar 2 hälsopedagoger 2 Internationalisering 2 jetstrålar 2 utbildningsprogram 2 mobiltelefoni 2 Akademisk högtid 2 studentprojekt 2 mats lundberg 2 sökrekord 2 Arbetsintegrerad utbildning 2 populär högskola 2 mångfaldsbarometern 2014 2 mats hyvönen 2 Brottsdrabbade 2 Stig Dagerman 2 Högskoleingenjörsutbildning 2 Regional tillväxt 2 Reshoring 2 Tillväxtekonomier 2 metodövningsrum 2 belastningsskadeforskning 2 produktutveckling 2 Miljöforskning 2 Samhällsplanerare 2 Miljöförstöring 2 Per Bill 2 Social oro 2 Distansutbildning 2 kulturarv 2 urank 2 Äppelodling 2 pedagog 2 Ingenjör 2 Socialarbetare 2 Bullerforskning 2 annika jankell 2 Stockholm Resilience Centre 2 Rekryteringskampanj 2 Bengt Söderhäll 2 antagningsstatistik 2 samverkansavtal 2 utredningsarbete 2 ai 2 Gästrike återvinnare 2 Doping 2 dataingenjör 2 Söktryck 2 Teknik 2 skogsindustri 2 Gävle Energi AB 2 Automationsingenjör 2 patientsäkerhet 2 artificiell intelligens 2 varumärkeskampanj 2 vård och omsorg 2 Geografiska informationssystem 2 etnisk mångfald 2 Kulturhistoria 2 Arbetsbelastning 2 Yttrandefrihet 2 Jan Grannäs 2 Baltikum 2 lasse ekstrand 2 Årets lärare 2 djävulsdansen 2 Inkludering 2 Annica Ernesäter 2 Folkhälsa 2 johan rockström 2 sanna lundell 2 kvinnojour 2 elektronik 2 telekommunikation 2 SM i ekonomi 2 Aktiemarknaden 2 utbildningskvalitet 2 Co-op utbildningar 2 Shoaib Amin 2 beroendeproblematik 2 kommersialisering 2 utländska studenter 1 bildbehandling 1 växthuseffekten 1 Ohälsa 1 effektförstärkare 1 Carina Blank 1 Lingvistik 1 USA 1 konsumentfrågor 1 skörd 1 värmeisolering 1 livsstilsförändringar 1 optisk sortering 1 förskollärarutbildning 1 kulturmiljö 1 anti-mobbning 1 grön arkitektur 1 miljöpris 1 arbetsmiljöarbete 1 erasmus 1 Svenska som andraspråk 1 rymdforskning 1 Sverige 1 energiförbrukning 1 behandlingspedagog 1 Examination 1 samhällsplanering 1 utbränd 1 Livslångt lärande 1 SSAB 1 Diskriminering 1 Examensarbete 1 mobil kommunikation 1 Ny styrelseordförande 1 kunskapsutveckling 1 maivor hallén 1 tobak 1 tv 1 rehabilitering 1 bengt eriksson 1 eva fors 1 Elbilar 1 svensk fotboll 1 entrepenörsskap 1 livscykelanalys 1 innovationsmiljö 1 Integrering 1 Grön logistik 1 Omvårdnad 1 ökad lönsamhet 1 konstruktivt tänkande 1 Fastighetsmäklare 1 Mobbing 1 Miljonprogram 1 Innovation 1 Primärvård 1 internationella studenter 1 TIMSS 1 facebook 1 datakommunikation 1 vårdvetenskap 1 fjällen 1 Företagande 1 Hållbara städer 1 Miljöstrateg 1 frihet 1 systematiskt arbetsmiljöarbete 1 arne ruth 1 Klassrum 1 Miljöteknik 1 våld 1 Teologi 1 Kärnkraft 1 lärcentra 1 Lantmäteriet 1 små företag 1 designers 1 Sydkorea 1 Matematiklärare 1 knowit 1 egenvård 1 Lärarutbyte 1 klimatförändring 1 politik 1 internet 1 coaching 1 Populism 1 Fritidspedagog 1 muskler 1 40 år 1 miljöanpassat byggande 1 alzheimers 1 Etik 1 Olle Findahl 1 Smarta förpackningar 1 Prorektor 1 Energikostnader 1 temperatur 1 albert einstein 1 landsting 1 kulturlandskap 1 Friskolor 1 Kriser 1 Forskarfredag 1 Antidepressiva läkemedel 1 motorik 1 SUEZ 1 Gävle Hamn 1 Världsarv 1 google earth 1 bildanalys 1 transportlösningar 1 Läkemedelsbiverkningar 1 antidopning 1 psykisk sjukdom 1 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 1 kulturpolitik 1 the guardian 1 inspirationsdag 1 kärlek 1 ambassadör 1 samtal 1 vindkraft 1 fbi 1 Högre utbildning 1 Läkemedelsbehandling 1 twitter 1 leadership 1 Mynewsdesk 1 hållbart byggande 1 japan 1 socionomutbildning 1 vattenbranschen 1 studentliv 1 ateism 1 Värdegrund 1 rickard petrés 1 mark levengood 1 Psykiska problem 1 Ekologisk hållbarhet 1 Sjuka hus 1 Ekosystemtjänster 1 Högskolan 1 Omorganisation 1 Katastrofer 1 nackbesvär 1 christer fuglesang 1 Bioplaster 1 Tekniska utbildningar 1 utbildningssektorn 1 historiska byggnadstekniker 1 Kunskap 1 sociala nätverk 1 regional utveckling 1 examensrättighet 1 Energi 1 sommarkurser 1 Arkitektur 1 ledarskap 1 kvalitetsgranskning 1 Kulturminnesvård 1 kooperativ 1 filmvetenskap 1 Miljöfrågan 1 grön el 1 kandidatuppsats 1 kunskapssamhälle 1 Depression 1 Narkos 1 Jerzy Sarnecki 1 Agnes von Krusenstjerna 1 Internationella kvinnodagen 1 forskningssamarbete 1 Visa alla taggar
Nader Ahmadi blir generaldirektör för den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap

Nader Ahmadi blir generaldirektör för den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 16:00 CEST

Nader Ahmadi, professor i sociologi och prorektor vid Högskolan, utsågs idag av regeringen till ny generaldirektör för den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vid en pressträff idag presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, professor Nader Ahmadi som myndighetens förste generaldirektör.

Lars Bengtsson ny prorektor vid Högskolan i Gävle

Lars Bengtsson ny prorektor vid Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 14:32 CEST

Lars Bengtsson, professor, industriell ekonomi, blir ny prorektor vid Högskolan i Gävle. Han tillträder den i juli 2018 och blir då också rektor Ylva Fältholms ställföreträdare.

Den gåtfulle Harry Schein

Den gåtfulle Harry Schein

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:00 CEST

Den gåtfulle Harry Schein Per Vesterlunds nya bok, "Schein: En biografi" (Albert Bonniers förlag), handlar om en av det svenska 1900-talets mer omsusade personer. Men det är också en berättelse om ett land i omvandling, säger Per Vesterlund. - En viktig orsak, var hans aura av exklusivitet. Den finns på alla bilder av honom och i beskrivningarna av honom som den här snobben, esteten.

Högskolan i Gävle firar Akademisk högtid

Högskolan i Gävle firar Akademisk högtid

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:53 CEST

Den 19-20 april firar Högskolan i Gävle Akademisk högtid. Då promoveras nya doktorer och årets hedersdoktor. Nya professorer installeras och det blir utdelning av priser och utmärkelser.Högskolan i Gävle firar Akademisk högtid Missa inte våra nya professorers populärvetenskapliga presentationer om sin forskning, torsdagen den 19 april. Livesändningar från högtiden publiceras i efterhand

Att upptäcka digitaliseringens möjligheter

Att upptäcka digitaliseringens möjligheter

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:00 CEST

Gävle kommun och EU-projektet TechTown, Högskolan i Gävle och Hållbara Affärsrelationer samt Find-IT och Gamificationnätverket arrangerar en digitaliseringsdag måndag 16 april. Ett unikt skolexempel på ett strategiskt samarbete mellan akademi, organisationer, näringslivet och offentliga institutioner kring en gemensam samhällsutmaning, säger Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Fritidshemmet förändras och förtydligas

Fritidshemmet förändras och förtydligas

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 10:33 CEST

Språkutveckling är ett annat område där fritids kan bidra, säger Liselotte. Att man arbetar med lärande under hela dagen fast på olika sätt. - Fritidshemmen ger också nyanlända elever fler chanser att få både vardagsspråket och skolspråket och de behöver bägge. - Det är ett stort sug efter fritidshemslärare och det är ett framtidsyrke, säger Liselotte Sjöström Wallin.

5G och framtidens fabrik

5G och framtidens fabrik

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:00 CEST

Hur kommer framtidens fabrik att se ut och hur kan den senaste forskningen användas av regionens företag? Vid Automationsdagen på Högskolan i Gävle 12 april möts forskning och industri. - Vi sitter inne med kunskap och kompetens som företagen behöver och Sverige lyckas ju nu plocka hem produktion, säger Niclas Björsell, universitetslektor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

Har vi tid med demokrati?

Har vi tid med demokrati?

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 08:00 CEST

Spännande och intressanta gäster i panelen när den högaktuella seminarieserien om hoten mot demokratin fortsätter vid Högskolan i Gävle. Allt fler börjar på allvar tala om att vi måste ersätta demokratin med någon form av elitstyre. För att rädda planeten. Och oss själva. Är det så eller är det något annat som krävs? I så fall vad? Stina Oscarson Moderator

11 miljoner till forskning för att vässa skolan

11 miljoner till forskning för att vässa skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 08:00 CEST

Testlektioner. Lärarna och eleverna kommer att få testa att ha lektioner i de nya miljöerna, och sedan görs upprepade förändringar utifrån hur lokalerna fungerar för de syften undervisningen har att uppfylla. - Eftersom det är dyrt att bygga om och att köpa nytt, finns mycket att vinna på att skapa en laborativ miljö där olika lösningar kan testas innan de sjösätts, säger Jan Grannäs.

Bakgrundspratet på jobbet stör mycket mer än vad man trott

Bakgrundspratet på jobbet stör mycket mer än vad man trott

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 08:00 CEST

Vi har funnit att bakgrundspratet är ännu mera störande än vad vi tidigare har trott och att man behöver tysta arbetsmiljöer för att kunna skriva, säger Marijke Keus van de Poll, forskare inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. - Det går inte att helt koppla bort bakgrundspratet, ljuden kommer in i hjärnan även om man försöker ignorera dem.

Media no image

Nyheter från Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

Nyheter från Högskolan i Gävle. Här kommer en sammanställning av en del av det vi har publicerat den senaste månaden men också lite om intressanta evenemang, förläsningar och möten under den kommande månaden. Mer information finns på hig.se

Samarbete med Högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

Samarbete med Högskolan gav Färilaföretag skjuts i USA

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 15:45 CEST

Att företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker för att utveckla företaget är ett framgångsrecept som drivs av Högskolorna i Gävle och Dalarna. ‒ Vi hade aldrig klarat detta själva, Färila är en liten ort i glesbygd och detta stöd har varit avgörande. Resultaten är långt över förväntan och förstås mycket glädjande för oss, säger Peter Sörell.

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 12:30 CEST

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten samman i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Pressinbjudan: Forskarna på slottet 27 mars - Smarta och hållbara städer

Pressinbjudan: Forskarna på slottet 27 mars - Smarta och hållbara städer

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 08:00 CEST

Hur kan städer skapa förutsättningar för både människors välbefinnande och livskraftiga ekosystem? Hur påverkar staden och platsen det goda åldrandet och hur påverkar luftkvaliteten vår hälsa? Pressinbjudan: Forskarna på slottet 27 mars - Smarta och hållbara städer

Har Sverige något att lära av USA för att förebygga skolskjutningar?

Har Sverige något att lära av USA för att förebygga skolskjutningar?

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2018 05:00 CET

Den 24 mars är det dags #marchforourlives – en elevledd protest mot den epidemi av skolskjutningar och vapenvåld som blivit vardag för amerikanska skolbarn. Initiativet har tagits av grupp av elever som överlevde skolskjutningen i Parkland. Systerdemonstrationer kommer att ske på 831 platser runt om i världen och den förre presidenten Barack Obama har visat sitt stöd till eleverna.

Forskarutbildning inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får högt betyg

Forskarutbildning inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får högt betyg

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 10:04 CET

Forskarutbildning inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får högt betyg. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. - Vi samverkar nationellt och miljöpsykologin i Sverige är högt respekterad internationellt och vi är en väldigt stark spelare här.

Högskolan i Gävle premiärvisar de vinnande bidragen i årets rekryteringskampanj ”Made by Students”

Högskolan i Gävle premiärvisar de vinnande bidragen i årets rekryteringskampanj ”Made by Students”

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 14:46 CET

Högskolan i Gävle premiärvisar de vinnande bidragen i årets rekryteringskampanj ”Made by Students” Under februari har Högskolans studenter haft chansen att tävla om att få regissera och spela in sina egna reklamfilmer på temat ”Vi studenter står i fokus”. På torsdag den 22 mars visar Högskolan i Gävle stolt upp de vinnande bidragen för första gången.

Media no image

Socialstyrelsen räknar fel vid åldersbedömningar av asylsökande

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 08:00 CET

Socialstyrelsen räknar fel vid åldersbedömningar av asylsökande. – De drar fel slutsatser och riskerna för att felklassificera både vuxna och barn är inte korrekt beräknade, säger Johan Bring, professor i statistik vid Högskolan i Gävle.

Vad är sexuella trakasserier?

Vad är sexuella trakasserier?

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 08:00 CET

Kom och lyssna på Sandra Dahlén när hon uppmärksammar hur synen på sexualitet och sexuella trakasserier knyter an till #metoo-uppropen. Sandra säger att trots att mycket har hänt så betyder det inte att tjejer och killar har blivit jämlika sexuellt, ramarna för hur en tjej ska bete sig är fortfarande snäva. Hon en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom fältet jämlikhet och sexualitet.

Media no image

Amos Oz får Dagermanpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 08:00 CET

På onsdagen offentliggjordes att Amos Oz blir årets pristagare av Stig Dagermanpriset. Den israeliske författaren Amos Oz är också en ständigt återkommande kandidat till Nobelpriset. Amos Oz har mycket att bidra med, för att nå en fördjupad förståelse, säger Bengt Söderhäll, lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle och medlem i Dagermanjuryn.