Skip to main content

Taggar

Forskning

Hållbar utveckling

Högskolan i Gävle

byggd miljö

hälsofrämjande arbetsliv

Högskolan i Gävle 425 Hållbar utveckling 230 Forskning 188 hälsofrämjande arbetsliv 42 byggd miljö 37 Hälsa 21 Energieffektivisering 14 Maj-Britt Johansson 14 Miljöpsykologi 13 Energisystem 10 Lärare 8 utbildningsvetenskap 8 klimat 7 Lärarutbildning 7 Integration 7 Igor Knez 7 Centrum för belastningsskadeforskning 7 Teknikutbildningar 6 universitetskanslersämbetet 6 utbildning 6 Fereshteh Ahmadi 6 psykologi 6 kvalitetsutvärdering 5 hållbar livsmiljö 5 CLIP 5 Exo-legs 5 Företagsekonomi 5 Sjuksköterskeutbildning 5 Miljö 5 Belastningsskador 5 Bahram Moshfegh 5 Ekonomisk hållbarhet 5 Teknikerjakten 5 religionsvetenskap 5 Lean 5 sjuksköterskor 5 Lärande 5 Stress 4 Skolan 4 Energibesparing 4 Ventilation 4 socionomer 4 Göran Fransson 4 Studiehandledare 4 Didaktik 4 Förstahandssökande 4 Minnesforskning 4 Ny rektor 4 Robotik 4 Betyg 4 Arbetsskador 4 maskiningenjör 4 rektors länsresa 4 Nader Ahmadi 4 Matematik 4 trådlös kommunikation 4 Demokrati 4 Migration 4 arbetsmarknad 4 ekonomprogrammet 3 Kultur 3 Tekniskt basår 3 Länsresan 3 Patrik Sörqvist 3 Einstein 3 Marita Wallhagen 3 Socialt arbete 3 Arbetshälsa 3 Daniel Pettersson 3 Utredningskriminologi 3 Hedersvåld 3 kvalitet 3 Arbetsliv 3 invandring 3 Global Swede 3 Geospatial informationsvetenskap 3 Ylva Fältholm 3 Förskolan 3 Antidoping 3 Kompetensförsörjning 3 Söksiffror 3 Energianalys 3 Ekonomutbildning 3 Ingenjörsstudenter 3 Stephan Barthel 3 Logistik 3 Miljöpolitik 3 Högskoleingenjör 3 lärarutbildningen 3 miljöarbete 3 Inomhusmiljö 3 åldrande befolkning 3 Arbetshälsovetenskap 3 Daniel Rönnow 3 Människovärde 3 innovationsprocesser 3 Energikartläggning 3 Hållbart samhälle 3 stödjande hjälpmedel 3 Patrik Thollander 3 Silvia Edling 3 Sjuksköterska 3 Krishantering 3 Folkhälsovetenskap 3 Ljungbergsfonden 3 flyktingar 3 Industriell ekonomi 3 mångfaldsbarometern 3 Forskarskola 3 5G 3 Mångfald 3 äldrevård 3 Bin Jiang 3 Undervisning 3 förskollärare 3 Urbanisering 3 Exoskelett 3 folkhälsoproblem 3 Dramapedagogik 3 Stephen Stansfeld 3 Öppet Hus 3 GIS 3 Skola 3 Åsa Morberg 3 gävle kommun 3 Ergonomi 3 Forskarutbildning 3 varumärke 3 Ingenjörstrainee 3 Svend Erik Mathiassen 3 belastningsskadeforskning 2 Maximera din potential 2 Tuyet Bui 2 Ingenjörsutbildning 2 annika jankell 2 Stockholm Resilience Centre 2 Social oro 2 Rodrigo Lozano 2 Co-op utbildningar 2 Klimatneutralitet 2 metodövningsrum 2 varumärkeskampanj 2 Brottsdrabbade 2 smärta 2 kommersialisering 2 Gävle Energi AB 2 Social hållbarhet 2 Sarah Ljungquist 2 populär högskola 2 Lasse Mårtensson 2 Sanaya Singh 2 byggnadsingenjörsprogrammet 2 Tillväxtekonomier 2 Stadsplanering 2 medberoende 2 Aihie Osarenkhoe 2 Brexit 2 Stig Dagerman 2 Shoaib Amin 2 Kulturhistoria 2 Consuming the environment 2 Tommy Gerdemark 2 mats lundberg 2 Ingenjör 2 Co-op utbildning 2 Äppelodling 2 psykisk ohälsa 2 utbildningsprogram 2 Konfliktlösning 2 Stina Oscarson 2 inomhusklimat 2 dataingenjör 2 Yttrandefrihet 2 jetstrålar 2 SM i ekonomi 2 kulturarv 2 nyanlända 2 Årets studentstad 2 Arne Ljungqvist 2 Roland Kadefors 2 Socialarbetare 2 Bokmässan 2 Miljöförstöring 2 Breddat deltagande 2 utredningsarbete 2 12-minuters miniföredrag 2 ai 2 Regional tillväxt 2 Kina 2 etnisk mångfald 2 svenska 2 naturvetenskap 2 Karl Hillman 2 johan rockström 2 Human Lean 2 cancervård 2 Arne Fagerström 2 ingenjörsutbildningar 2 Svetlana Paramonova 2 artificiell intelligens 2 Hållbar demokrati 2 Per Bill 2 Kontorslandskap 2 lasse ekstrand 2 Installationsföreläsningar 2 samverkansavtal 2 Per-Olof Wikström 2 skogsindustri 2 robotforskning 2 Jari Risiniemi 2 Distansutbildning 2 Utbildningsforskning 2 studenter 2 Pedagogik 2 Konst 2 Yukiko Asami-Johansson 2 Barbro Holmberg 2 missbrukare 2 Arbetsbelastning 2 Kriminologisk kompetens 2 hälsopedagoger 2 arbetsmiljö 2 elektronik 2 antagningsstatistik 2 Hedersdoktorer 2 Högskoleingenjörsutbildning 2 Folkhälsa 2 Stefan Seipel 2 Anneli Frelin 2 Geografiska informationssystem 2 Investerare 2 urank 2 små- och medelstora företag 2 Engelska 2 Forsbacka biogasanläggning 2 säkerhetsarbete 2 vård och omsorg 2 Fysisk planering 2 Aktiemarknaden 2 ensamkommande flyktingbarn 2 mats hyvönen 2 Söktryck 2 Anders Kompass 2 Forskarna på slottet 2 kvinnojour 2 Gurvinder Virk Singh 2 Automation 2 Lars Torsten Eriksson 2 mobiltelefoni 2 Svante Brunåker 2 Project SEBRA 2 PISA 2 länsresa 2 Uppdragsutbildning 2 sanna lundell 2 Bullerforskning 2 Reshoring 2 Digitalisering 2 idrottsvetenskap 2 mångfaldsbarometern 2014 2 Gloria Macassa 2 Våld i nära relationer 2 beroendeproblematik 2 pedagog 2 studentprojekt 2 Annica Ernesäter 2 Klara Westerlund 2 Hälsingland 2 Interna energiledningsarbetet 2 Lantmätarprogrammet 2 Inkludering 2 produktutveckling 2 Grundskolan 2 patientsäkerhet 2 ledningsgrupp 2 Teknik 2 Arbetsintegrerad utbildning 2 Segregation 2 anatole nöstl 2 Helena Jahncke 2 telekommunikation 2 Erfarna energiexperter 2 Kommunikation 2 Jämställdhet 2 Copingstrategier 2 Ekonomi 2 laddningsstation för elcyklar 2 Politiska partier 2 luftströmmar 2 djävulsdansen 2 entreprenörskap 2 lärarprofessionalism 2 socialpsykologi 2 Samverkan 2 Bengt Söderhäll 2 grönområden 2 Klimatförändringar 2 Svensk Fastighetsförmedling 2 hjälpmedel för äldre 2 småhus 2 utbildningskvalitet 2 sökrekord 2 Gunnar Herdin 2 Doping 2 alkoholism 2 Jonas Kågström 1 Unik utbildning 1 elektronikikngenjör 1 Megastäder 1 rekryteringskampanj 1 miljöcertifierat lärosäte 1 S.E.R.O. 1 juridik-samhällsvetenskap 1 humor 1 mest sökta utbildningar 1 klimatförändring 1 lärar- och studentutbyte 1 entrepenörsskap 1 1177 1 identitet 1 telekomtekniker 1 Strategier vid kris 1 lantmäteriteknik 1 Magnus Isaksson 1 Integrering 1 george pólyas 1 energieffektivitet 1 Samsjuklighet 1 ekologiskt hållbar 1 Mentorskap i skolan 1 informatörsprogrammet 1 Rektor Högskolan i Gävle 1 Joseph Beuys 1 opinionsförskjutning 1 muskelvärk 1 Dali Bitsadze Olofsson 1 Resurshushållning 1 Kvinnligt författarskap 1 sopor 1 Rajamangala University Of Technology 1 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 1 samverkan inom teknikområdet 1 idrott 1 små företag 1 matematikundervisning 1 skydd och bevakning 1 toppförhandlare 1 barn 1 beroendebehandlingen 1 myndigheternas miljöpolicy 1 attraktivt lärosäte 1 specialistsjuksköterska 1 kvinnorättskämpe 1 konsumentfrågor 1 gävleborg 1 Lärarutbyte 1 johan linneaus 1 Jan Grannäs 1 fotbollstränare 1 Examensarbete 1 40-års jubileum 1 Täta stadsdelar 1 SUEZ 1 optisk sortering 1 Yrkesspridning 1 ekonomiingenjör 1 inlärning 1 Innovationscentra 1 tobak 1 Theresa Ogionwo 1 vattenbranschen 1 nils funke 1 Ingenjör och kvinna 1 Medicinsk teknologi 1 Bengt Halling 1 motiverande samtal 1 Biosfärområde Vänerskärgården 1 Cyber-fysiska system 1 medeltida språk 1 förvaltningschef 1 Cheryl Craig 1 mer datakraft 1 Asatro 1 Karl Samuelsson 1 Skolbyggnader 1 Specialpedagogik 1 Bodil Zacharoff 1 40 år 1 energiteknik 1 Reesbe 1 luftombyte 1 simulera evolution 1 uppväxtmiljö 1 Miljöingenjör 1 Automationsingenjör (Co-op) 180 hp 1 missbruk 1 arbetsmiljöarbete 1 företagsforskarskola 1 gasrening 1 internationalisering 1 Kati Knudsen 1 nationell konferens 1 religion 1 it-säkerhetstekniker - etisk hackare 1 rehabilitering 1 Niclas Björsell 1 jämtlands län 1 Företagande 1 Abolfazl Hayati 1 amöba-robotar 1 kerstin bäckman 1 Specialistsjuksköterskor 1 innetemperatur 1 17 000 studenter 1 gröna väggar 1 Hållbar stad 1 Leverantör 4.0 1 Årets lärare 1 tandläkare 1 humaniora-teologi 1 arne ruth 1 botswana 1 arbetsrelaterad identifikation 1 •anställningstrygghet 1 förbättrade sändare 1 designers 1 Sandra Wright 1 kooperativ 1 livssyn 1 Narkos 1 japansk matematikmetod 1 filmvetenskap 1 landsting 1 socialisation och stämpling 1 primärvårdssjuksköterskor 1 Epica Awards 2016 1 Sandra Svahn 1 socionomutbildning 1 Bioplaster 1 fysiskt arbete 1 ekonom på distans 1 högteknologiskt laboratorium 1 logistik och innovationer 1 variation i arbetet 1 os-tränare 1 utveckling 1 arbetsrelaterade minnen 1 Livslångt lärande 1 tre nya program 1 Sydkorea 1 Gunilla Mårtensson 1 Epica Award 1 socialt entreprenörskap 1 premiärstudenter 1 Invandrarelever 1 vårdvetenskap 1 spänt arbete 1 Baltikum 1 algoritmer för formtopp 1 ohälsa i arbetslivet 1 sattelitteknik 1 stadsplanerare 1 Stefan Sjöberg 1 Hållbara stadsområden 1 Inkluderande tillväxt 1 hofors 1 Säkrare kommunikation 1 vindhastighet 1 miljöeffekt 1 rickard petrés 1 Louisa Karlsson 1 Teologi 1 sociala media 1 dopning 1 representant för Sverige 1 radiofrekvens 1 gavlegårdarna 1 Mats Brenner 1 omställningstid 1 Lokala matproducenter 1 genusvetenskap 1 Nawzad Mardan 1 Automationsingenjör 1 ekologiska äpplen 1 PISA-tester 1 Masterprogram i utbildningsvetenskap 1 ekonomprogrammet på distans 1 Lo Dagerman 1 introduktion av nya studenter 1 utbrändhet 1 Miljöpris 2016 1 per lindberg 1 kvalificerad automationstekniker 1 co-op 1 kommunikationssystem 1 ambassadör för sverige 1 tillväxt 1 Konstskatter 1 Miljonprogram 1 fjällandskap 1 Visa alla taggar
Media no image

Pressinbjudan – Offentliggörande av ny hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 08:00 CET

Pressinbjudan – Offentliggörande av ny hedersdoktor vid Högskolan i Gävle. På måndag 22 januari kl 12.00 presenteras Högskolans nya hedersdoktor vid en ceremoni vid Forskarhörnan i Högskolans bibliotek. Högskolans nya hedersdoktor är en person som med engagemang och hjärta gör en stor skillnad för lokalsamhället, men även för utvecklingen i världen.

Tuyet vet hur vi får friskare äpplen

Tuyet vet hur vi får friskare äpplen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Datumet för skörden är mycket viktigare än man trott och odlarna behöver experthjälp för att veta när exakt rätt tid är inne, säger Tuyet Bui, internationellt uppmärksammad forskare vid Högskolan i Gävle. Tuyet Biu är Marie Curie-stipendiat och hennes forskning har uppmärksammats internationellt vid två tillfällen bara under 2017.

Blanda bostäder och arbetsplatser nära stora naturområden

Blanda bostäder och arbetsplatser nära stora naturområden

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 13:00 CET

Vår forskning visar att människor trivs bra i blandade, täta stadsdelar, men att det ska vara nära till stora naturområden, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle - Vi har kunnat skapa en upplevelsekarta, utifrån nästan 2000 upplevelser, som täcker hela Stockholms kommun. Det är första gången det gjorts och vi har nu ett stort underlag för att förstå hur olika områden upplevs.

Nordiskt samarbete för framtidens skolor

Nordiskt samarbete för framtidens skolor

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Vi ska lära av varandra, dels hur skolbyggnader sett ut historiskt, men också hur man använder dem idag och hur man tänker sig skolbyggnader i framtiden, säger Anneli Frelin och Jan Grannäs, utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle. - Vi är tillräckligt lika för att det ska vara meningsfullt att jämföra och tillräckligt olika för att det ska vara intressant att göra det, säger Jan Grannäs.

Om det jag älskar försvinner

Om det jag älskar försvinner

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 08:00 CET

Branden i Västmanland 2014 tog platserna där människorna har sina minnen, men som bärare av minnen finns platsen kvar intakt, säger Igor Knez, minnesforskare vid Högskolan i Gävle. Det finns inga studier från verkliga naturkatastrofer som visat detta tidigare. En hypotes hade kunnat vara att allting har brunnit upp och att allting försvinner. - Men i minnet äger jag platsen, säger Igor.

Med kroppen som andligt verktyg vid kris

Med kroppen som andligt verktyg vid kris

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

Med kroppen som andligt verktyg vid kris. En uppmärksammad studie av 2000 cancerpatienter i Sverige, som publicerades 2015, visade att naturen är den helt dominerande källan till kraft och tröst vid livskriser. Nu har vi tittat på hur det ser ut i flera andra länder, bland annat i Kina och Sydkorea, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle.

Humanioras bästa tid är nu — boksläpp

Humanioras bästa tid är nu — boksläpp

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:00 CET

Humanioras bästa tid är nu — boksläpp. Humaniora bidrar med kunskap som kan ge näring åt och är viktig för en hållbar demokratisk utveckling. Vi är väldigt stolta över den här boken, säger Ulrika Serrander, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle.

Kunskap kan inte mätas kvantitativt då den är en kvalitet

Kunskap kan inte mätas kvantitativt då den är en kvalitet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:00 CET

Vårt mål måste vara att nå fram till varje människas förmåga att lära sig att tänka kritiskt och att förstå saker, att det finns många olika sätt att se på kunskap och att kunskap inte är något absolut, säger Jeremias (Jerry) Rosenqvist Aulin, gästprofessor vid Högskolan i Gävle. - Vi missar ibland, att man ofta upprepar vad andra har sagt utan att förstå vad det är författaren menar.

EU-miljoner till Högskolan i Gävle

EU-miljoner till Högskolan i Gävle

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:00 CET

EU-miljoner till Högskolan i Gävle. Projekten omsluter totalt 40 miljoner och övriga finansiärer är Region Dalarna, Region Gävleborg, Vinnova, näringslivet och Högskolan i Gävle. – Detta är ett erkännande av den forskning som bedrivs vid Högskolan. Det glädjer mig särskilt att det är tre projekt som bedrivs i samarbete med och som har direkt nytta för näringslivet, säger rektor Ylva Fältholm.

En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma?

En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:00 CET

En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma?

Konsten i miljökampen

Konsten i miljökampen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 08:00 CET

Konsten i miljökampen. På måndag kl 17-18.30 presenterar den engelska, internationellt uppmärksammade, konstnärsduon Ackroyd & Harvey sin konst på Konstcentrum. Därpå följer diskussioner om konstens möjligheter att öka kunskaperna om miljön och klimatförändringarna.

Urbanisering och sårbarhet

Urbanisering och sårbarhet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:00 CET

Miljöförstöring och klimatförändringar är globala problem som ibland avfärdas som myter eller överdrivna hot. I det sammanhanget spelar media, nya och gamla, en avgörande och central roll, säger arrangören Eva Ekstrand, vid Högskolan i Gävle. Välkommen till en tvärvetenskaplig miljökonferens, där du får lyssna till spännande talare och medverka i diskussioner med forskare från hela världen.

Kön avgör vad doktorn ordinerar

Kön avgör vad doktorn ordinerar

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:00 CET

Kön avgör vad doktorn ordinerar. Man ser oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde. Mäns psykiska problem ser man inte, säger Lena Thunander Sundbom, forskare vid Högskolan i Gävle. - I min studie var det också dubbelt så vanligt att kvinnor, jämfört med män, hade antidepressiva läkemedel fast de inte rapporterade depression

Ekonomiprofessorn: Investerare som väljer hållbara och ansvarsfulla företag kan bli de som räddar vår planet

Ekonomiprofessorn: Investerare som väljer hållbara och ansvarsfulla företag kan bli de som räddar vår planet

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 08:00 CET

Det kostar inte längre att agera ansvarsfullt och hållbart som aktör på aktiebörsen, det är tvärtom ofta belönande, säger Lars Hassel ekonomiprofessor vid Högskolan i Gävle. De stora institutionella investerarna, som pensionsfonder, står för 90 procent av all omsättning på finansmarknaden och hur de väljer företag att placera i spelar en avgörande roll.

Bin Jiang har skapat en algoritm för städers skönhet

Bin Jiang har skapat en algoritm för städers skönhet

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:00 CET

Bin Jiang har skapat en algoritm för städers skönhet. Jag har utvecklat en matematisk modell som inte bara anger varför en design är vacker, utan också hur mycket skönhet den har. Jag kallar den beautimeter, säger Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.

Nu ska basindustrins maskiner börja tala

Nu ska basindustrins maskiner börja tala

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:00 CET

Maskinerna kommer själva att säga till när underhåll behövs, eller om något håller på att gå sönder, redan innan det sker, säger Niclas Björsell, docent i elektronik vid Högskolan i Gävle. I ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, ska forskarna vid Högskolan i Gävle, tillsammans med SSAB i Borlänge och Svenska Fönster i Edsbyn, ta fram modeller för smart underhåll.

Media no image

Högskolan i Gävle får miljoner till forskning om hur historiskt medvetande via historieundervisning är kopplat till moraliskt medvetande

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

- Projektet har stor förmåga att förstå den komplexa samtid vi lever i där politiska strömningar, värden och dagliga handlingar har tydliga paralleller till det förflutna. Ett otroligt spännande område att få fördjupa sig i som forskare, säger Silvia Edling, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle.

En dag om Co-op - Studier varvade med arbetsperioder

En dag om Co-op - Studier varvade med arbetsperioder

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 08:00 CET

Förra årets Co-op-dag blev otroligt lyckad med över 100 deltagare från gymnasieskolor, näringslivet, komvux och våra Co-op-program, säger Emma Wiklund, projektmedarbetare vid Högskolan i Gävle. Under dagen berättas det mer om Co-op-utbildningen, man får möjlighet att lyssna till studenter som redovisar sina arbetsperioder och höra några företagare presentera sitt företag/Co-op-platsannonser.

Företag berättar hur forskarna hjälpt dem spara miljoner i energikostnader

Företag berättar hur forskarna hjälpt dem spara miljoner i energikostnader

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 08:00 CET

Nu bjuder Högskolan in till en konferens där man samlar alla företagen, för att de ska berätta om sina erfarenheter, "så här gjorde vi och så här mycket vann vi." - Vi är väldigt duktiga på att ge förslag, men vi är sällan med och får se dem genomförda. Detta är olika företag med olika förutsättningar och oerhört lärorikt för oss, säger Nawzad Mardan.

Media no image

Högskolan i Gävle har tillsammans med fem andra svenska lärosäten erhållit 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 16:11 CET

Högskolan i Gävle har tillsammans med fem andra svenska lärosäten erhållit 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Projektet ska utveckla en ny forskarskola kring digitala teknologier i utbildning. Roligt, spännande och utvecklande, säger Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle och den som representerat Högskolan i Gävle i arbetet.