This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

BRIDGE Mission statement

Dokument -

BRIDGE Mission statement

BRIDGE - Building regional interconnections for the Development of a Greater Europe. Mission statement signed by Vice-chancellors and rectors.
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt