Skip to main content

På praktik i Frankrike med bakterier i fokus

Nyhet   •   Apr 16, 2018 10:10 CEST

Sara Lindberg vid ett av de första husen som byggdes på Tour du Valat. Huset är även stall.

Cellbiologstudenten Sara Lindberg befinner sig på en forskningsstation i södra Frankrike och ska snart avsluta sin verksamhetsförlagda utbildning. Men hur är det egentligen att göra sin praktik utomlands, i nya kulturer bland främmande språk? Hur går man till väga och vad kan man få ut av sin VFU?

Var i Frankrike är du närmare bestämt?

– Jag är på en forskningsstation i södra Frankrike som heter Tour du Valat. Innan jag kom hit hade ett tidigare projekt genomförts där man undersökte om vilda djur bar på antibiotikaresistenta bakterier. Proverna gav positiva resultat, så det projekt jag är en del av nu är en uppföljning av det tidigare projektet, berättar Sara Lindberg.

Vad gör du på din VFU?

– Vi försöker hitta smittkällan till dessa antibiotikaresistenta bakterier. Vi har valt att undersöka vatten på några av de platser där djuren hittades. De bakterier som vi fokuserar på är så kallade enterobakterier med resistens mot penicillinet Carbapenem, eller om de bär på resistensmekanismen ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase).

– Proverna med bakterier från dessa vatten kommer att skickas till min handledare i Kristianstad för artbestämning, vilket görs med en maskin som heter Maldi-TOF som finns i ett av laboratorierna på högskolan.

Är det inte svårt att komma som student från Sverige och rakt in i en forskningsstation i södra Frankrike? Hur klarar du språket?

– Det var såklart nervöst i början eftersom jag inte riktigt visste hur det skulle gå. Men alla har varit väldigt hjälpsamma och tillmötesgående, speciellt min handledare här och projektmedlemmarna. Därför kände jag mig snabbt bekväm trots omställningen.

– Språket har för det mesta inte varit några problem men här finns ändå folk som inte pratar engelska trots att detta är en forskningscentral, och jag pratar inte franska. Kanske skulle det ha underlättat lite om jag hade lärt mig lite franska innan jag kom hit, skrattar Sara.

Sara inspekterar bakterier som de odlat på en så kallad McConkey-platta.

Hur har handledningen från Sverige fungerat?

– Jag har kontakt med min handledare via både WhatsApp och FaceTime. Under projektet har jag kunnat ställa frågor och skicka bilder, vilket har funkat jättebra. Det är en stor trygghet och hjälp att veta att min handledare i Sverige hjälper mig om jag stöter på svårigheter eller problem. Det är en sak som är väldigt bra med Högskolan Kristianstad, att lärarna är engagerade och alltid hjälpsamma.

Hur skaffade du din verksamhetsförlagda utbildning, VFU? Och varför just Camargue?

– Jag fick information om detta samarbete och projekt med Tour du Valat genom min handledare, Ann-Sofi. När hon berättade att det fanns planer på att skicka dit en student från skolan anmälde jag mig intresserad direkt. En sådan här chans kan man inte missa!

– När jag fick klartecken att åka så fick jag hjälp med att ansöka om ett Erasmusstipendium vilket gav mig tillräckligt med pengar för att täcka alla kostnader för resan.

Vad har varit mest lärorikt?

– Det har varit lärorikt på många sätt. Både på ett personligt plan men även lärorikt för min utbildning och mitt framtida yrkesliv. Jag har insett att jag klarar mer än jag trott vilket gett mig ett starkare självförtroende. Detta har även gett mig kunskaper och erfarenheter som jag kommer ha nytta av resten av livet.

Vad har varit roligast då?

– Detta är första gången jag är i Frankrike så det har varit väldigt kul att få komma hit. Speciellt till södra Frankrike som skiljer sig mycket åt från övriga landet. Här finns många fina platser och antika städer i närheten. På anläggningen finns även mycket djur och natur vilket gett en härlig frihetskänsla. Jag har träffat många nya vänner och människor och det är kul att det bor många andra studenter på området.

Har du några tips till andra studenter?

– Om du som student är intresserad av att göra din VFU eller liknande utomlands tycker jag verkligen att man ska se vilka möjligheter som finns. Det blir så mycket mer än bara en VFU. Det blir ett äventyr som ger en minnen, erfarenheter och nya kunskaper för resten av livet.

Jag är så tacksam för att jag fick möjlighet att åka till Frankrike och ångrar det inte en sekund. Så om man som student är intresserad av en VFU utomlands och öppen för nya utmaningar ska man absolut försöka åka!

Biologprogrammet med inriktning cell och molekylärbiologi

Text: Fabian Rimfors
Foto: Sara Lindberg

Tour du Valat ligger nära stranden och Medelhavet.

Arènes de Nîmes en gammal arena i staden Nimes som förr användes för tjurfäktning.

Sara kontrollerar djupet på en av sjöarna de hämtar vatten ifrån. Djupet kan variera mycket mellan veckorna och kan ha betydelse för resultaten.

Butiksgata i staden Arles som inte ligger långt bort.

Sara Lindberg i bambuskogen som finns på området i Tour du Valat.