Skip to main content

​Proppfull aula på förskollärarnas forskningskonferens

Nyhet   •   Jan 27, 2017 14:24 CET

För fjärde året arrangerade Högskolan Kristianstad sin forskarkonferens för förskollärare. Värd var Förskollärarprogrammet och gästerna strömmade till från hela Skåne och Blekinge så att aulan fylldes till bristningsgränsen.

Inspirationseftermiddag 2017, det är den officiella beteckningen på Förskollärarprogrammets årliga forskningskonferens där såväl förskollärare från Skåne och Blekinge som forskare från högskolans forskningsmiljöer bjuds in.

– Evenemanget är gratis för att det ska vara lättare för förskolorna att släppa sin personal. Ofta kostar konferenserna så pass att alla som vill inte kan komma, säger Ingela Friberg, universitetsadjunkt i pedagogik, som står och delar ut programblad till deltagarna som väller in.

Det är fjärde året konferensen arrangeras. Tidigare har deltagarantalet varit begränsat och exklusivt, men i år är konferensen flyttad till aulan för att kunna ta emot betydligt fler än förut.

– Över 200 yrkesverksamma förskollärare och intresserade tar nu del av den senaste forskningen som vi presenterar här i dag. Många blir inspirerande och tar med sig vad de lärt tillbaka till verksamheten de jobbar i, berättar Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik och programområdesansvarig för förskollärarprogrammet.

Susanne Thulin, Ingela Friberg och Charlotte Tullgren, tre av de fyra moderatorerna.

Susanne Thulin håller välkomsttalet och sedan följer en rad föreläsningar de följande fyra timmarna.

 • Lärande genom skönlitteratur, Mary Ingemansson
 • Hur ett fysikaliskt fenomen kommuniceras i förskolan, Lina Hellberg
 • Miljöarbete för framtidens samhällsmedborgare utifrån demokratisk anda, Christel Persson, Lennart Mårtensson, Jaromir Korostenski och Arne Halling
 • Förskolebarns matvanor och nya råd för förskolans måltider, Karin Höijer och Karin Wendin
 • Forskningscirkel som idé för verksamhetsutveckling i förskolan, Agneta Jonsson och Susanne Thulin
 • Förskolans utemiljö som lärandemiljö i naturvetenskap och teknik, Lena Bergström och Christoffer Salmén
 • Vilka uppfattningar finns om föräldraaktiv inskolning hos pedagoger och föräldrar? Kerstin Bernspång och Cecilia Jonasson
 • Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, Barbro Bruce
 • Sätt att kommunicera naturvetenskap, Laila Gustavsson, Agneta Jonsson, Agneta Ljung Djärf och Susanne Thulin
 • Tajming mellan hjärnans utveckling och utveckling av FMS, Ann-Christin Sollerhed
 • Möta ett barn på flykt, Lena Bäckström
 • Lärande för hållbarhet i förskolan, Christel Persson
 • Mångkulturell, interkulturell och kulturell mångfald, Ingmarie Bengtsson
 • Hälsofrämjande samtal med familjer och barn som har övervikt vid fyraårsbesök, Eva Claesson
 • Att bli barnens guide i galaxen, Åsa Arvidsson
 • Perspektiv på inspektion av förskolan, Elisabeth Porath Sjöö
 • Språklig sårbarhet, vad är det? Barbro Bruce

Text och foto: Fabian Rimfors