Skip to main content

VFU – en bro mellan akademin och byrån

Nyhet   •   Nov 15, 2016 11:54 CET

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) behövs för att bygga en bro mellan akademin och arbetslivet. Det menar Timurs Umans och Pernilla Broberg, som utbildar blivande revisorer på ekonomprogrammet.

Studenternas möte med arbetslivet kan ibland bli chockartat. Med hjälp av VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är de blivande revisorerna från Högskolan Kristianstad betydligt bättre rustade – något som beskrivs i en ny studie.

När Högskolan Kristianstad utbildar blivande revisorer på ekonomprogrammet ingår också VFU, det vil säga verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att studenterna, under tio veckor, får en försmak av arbetslivet.

– Detta är faktiskt unikt bland ekonomutbildningarna i Sverige, säger Pernilla Broberg, universitetslektor i företagsekonomi med inriktning på redovisning och revision.

Hon har, tillsammans med kollegorna Timurs Umans, biträdande professor i bolagsstyrning, och Lena Agevall, före detta gästforskare, försökt utröna vad detta möte egentligen innebär för studenterna. I artikeln, som framöver kommer att publiceras i tidskriften Scandinavian Journal of Educational Research, beskriver en av studenterna den första tiden på praktikplatsen: ”Ofta fick man en aha-upplevelse. Är det såhär det funkar!?”.

Ofta återkommer studenterna till den stora skillnaden mellan de öppna och livliga diskussioner som förs på högskolan och den stelbenta verklighet som råder ute på revisionsbyråerna.

– Under studietiden är man noggrann med att förmedla ett kritiskt tänkande. Studenterna uppmanas ständigt att ifrågasätta och problematisera saker. Men de studenter som sedan blir utkastade i arbetslivet, utan att ha fått prova på det under studietiden, blir ofta chockade, säger Timurs Umans.

På revisionsbyråerna är det nämligen ett annat arbetssätt som gäller. De första åren som revisorsassistent innebär ofta att hålla sig strikt till en fast struktur med regler, rutiner och dokument.

Vikten av verksamhetsförlagd utbildning

– Plötsligt ska de glömma allt det kritiska tänkandet. Det är egentligen först efter flera år, när de har klättrat några steg i hierarkin och blivit auktoriserade revisorer, som de återigen ska börja tycka och tänka själva. Denna insikt kan bli något av en chock. Risken är att de som är nya inte stannar särskilt länge i yrket, menar Pernilla Broberg.

Därför fyller VFU en viktig funktion, som en förberedelse för vad som komma skall. Under en period får studenterna varva tid på redovisningsbyråer med seminarier och föreläsningar på högskolan. Därmed får de möjlighet att diskutera sina upplevelser med kurskamraterna och med handledaren på programmet. Något som enligt Timurs Umans dämpar chockmomentet.

– Vi har haft många intressanta resonemang kring integritet, social kompetens och vad det egentligen innebär att vara en god revisor. Genom att bli medveten om sådana frågor, kan studenterna också lättare hantera övergången till arbetslivet.

Därmed är chanserna också större att de nyanställda finner sig tillrätta och stannar kvar i branschen.

Att praktikperioden gör stort intryck på studenterna, råder ingen tvekan. Men hur är det omvända förhållandet? Vilket spår kan studenterna göra på arbetsplatserna?

– Branschen behöver höra nyfikna studenters frågor och funderingar. Dessutom blir detta en värdefull chans för revisionsbyråerna att möta en ny generation på väg in, säger Pernilla Broberg.

Text och foto: Kerstin Weman Thornell