Skip to main content

Avslutning för mentorsprojektet Näktergalen

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 14:25 CEST

Tårta, tipsrunda och överraskande aktiviteter är vad som väntar de barn och studenter som det senaste halvåret deltagit i det framgångsrika mentorsprojektet Näktergalen vid Högskolan Kristianstad.  

De studenter från Högskolan Kristianstad som sedan hösten 2013 träffat elever från olika mångkulturella skolor i Kristianstad för att göra roliga aktiviteter tillsammans, ses kanske för sista gången nu på lördag. Då är det nämligen avslutning för denna omgång av Näktergalen.

Syftet med Näktergalen, som är ett samarbete mellan högskolan och Kristianstad kommun, är att göra skillnad för barn genom att ge dem positiva vuxenförebilder. Förutom barnen och studentmentorerna finns också föräldrar, syskon och vänner till barnen på plats under avslutningsdagen, berättar verksamhetsledare Sofie Appring.

Barnen, som är mellan åtta och elva år, och mentorerna har träffats en gång i veckan och gjort vardagliga saker som att spela spel, fika och gå på badhuset tillsammans. Ett mentorspar har dessutom ägnat sig åt att sy kläder som de ska visa upp för de andra på avslutningsdagen.

Grundtanken med Näktergalen är att lära om varandra och bättre förstå varandras olikheter och likheter genom de möten som sker. Ett av Näktergalens långsiktiga mål är att bidra till en breddad rekrytering till högre studier, säger Sofie.

Medierna hälsas välkomna!

Datum: Lördag den 10 maj

Tid:  13.00 – 15.00

Plats:  Högskolan Kristianstad, hus 17, våning 4. (dörren är låst så meddela Sofie Appring när ni kommer så att hon kan öppna för er).

Kontakt: Sofie Appring, verksamhetsledare för Näktergalen, 0733-92 68 57, sofie.appring@hkr.se

Mer information om Näktergalen: www.hkr.se/naktergalen


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).