Skip to main content

Avslutningsfest för mentorsprojektet Näktergalen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 08:15 CEST

På lördag har Näktergalen avslutningsfest för årets mentorer och barn. Näktergalen är ett populärt integrationsprojekt som erbjuds barn på fyra centrala skolor i Kristianstads kommun. Det är omtyckt för att vara fullt av aktiviteter och att barn och mentorer lär av varandra, inte bara om planering och kommunikation utan också om sig själva som personer. Barnen är i åldern då man är mogen att utforska miljöer utan för hemmet och tycker att det är spännande att möta andra människor i andra sociala sammanhang.

Näktergalen ska nu fira allt deltagarna lärt sig av varandra med en kul och stojig dag med roliga aktiviteter och bus på plan 1 i hus 15 där Näktergalen har sitt högkvarter på Högskolan Kristianstad.

– Vi hoppas så klart att vi får se alla våra barn här igen om några år när det är dags att studera. Då tror jag att de flesta redan känner sig hemma här eftersom de ju har varit här minst en gång i månaden under ett år, säger Fredrika Braw. som är verksamhetsledare för Näktergalen i Kristianstad.

På lördag får mentorsparen och barnens familjer gå en tipsrunda som leder runt i nästan alla våra hus på högskolan där det bedrivs undervisning. Frågorna kommer att handla om spännande saker som har med våra utbildningar att göra.

– Ett av Näktergalens långsiktiga mål är att barnen ska få inspiration och en bra bild av högre utbildning, och kanske en aning om vad de kan bli när de blir vuxna. Våra mentorer fungerar som en förebild och en dörröppnare, säger Fredrika Braw.

Näktergalen är ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad. Näktergalen samarbetar med fyra skolor; Slättängsskolan, Näsby skola, Gamlegårdsskolan och Parkskolan. Näktergalen har funnits i Sverige sedan 1997 och är en världsomspännande organisation som möjliggör 1 000 möten mellan barn och student varje vecka, enbart i Europa.

Lördag 14 maj

Högskolan Kristianstad, hus 15

Kl 11.00–13.00

www.hkr.se/naktergalen

Kontakt: Fredrika Braw, verksamhetsledare för Näktergalen Kristianstad, 044-250 30 48, 0702-39 08 32, fredrika.braw@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).