Skip to main content

Från liv i rymden till elbatterier

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:03 CEST

Programmet för höstens öppna föreläsningar är klart. Det blir en spännande blandning av ämnen som måltidens betydelse i islam, poesi, elbatterier, synens roll i språkförmågan, liv i rymden, biologisk mångfald och familjecentraler.

Höstens föreläsningsserier är som vanligt fullspäckade med intressanta föreläsningar. Nytt för i år är serien Livet och universum. Peter Linde, docent i astronomi vid Lunds universitet, kommer och pratar om var det finns liv i universum.

Måltiden är temat för serien ”Tro möter tro” – bland annat berättar Abou zur Shaaban, imam i islamiska församlingen i Kristianstad, om vad som gäller vid ramadan.

Kristianstads Filosoficirkel har tema språk. Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, frågar sig vem som egentligen bestämmer över språket? Anna Clara Törnqvist, fil. dr. i litteraturvetenskap och lärare i kreativt skrivande på Högskolan Kristianstad, pratar om Christine Falkenlands författarskap och hur det går att uttrycka andliga erfarenheter i dagens postmoderna tid.

Anna Claras kollega på Högskolan Kristianstads kurs i kreativt skrivande, Therése Granwald, talar om hur kurser som denna påverkar litteraturen. Det gör hon i serien Tal, text och tanke.

I serien Hälsa är fyra personer från Högskolan Kristianstad representerade. Kerstin Samarasinghe, universitetslektor i omvårdnad, tar upp frågan om hur hälsan påverkas i familjer som invandrar till Sverige.

Andra serier är Teknik och naturvetenskap samt Man and Biosphere Health. Dessa har bland annat en föreläsning som handlar om hur framtidens energisystem påverkas av elbatterier och en som handlar om biologisk mångfald.

Läs mer i programmet för höstens föreläsningar.

Kontaktperson: Lucas Dietrichson, 044-20 80 06, 0768-23 88 42.

Föreläsningarna arrangeras av Högskolan Kristianstad och Folkuniversitet i samarbete med Kyrkan på Högskolan Kristianstad/Heliga Trefaldighets församling, Lunds Missionssällskap, Kristianstads Stadsbibliotek, Regionmuseet i Kristianstad, Tekniska föreningen i Kristianstad och Musik i Syd.