Skip to main content

"Gästarbetare" ska göra högskolan bättre under internationell vecka

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 08:18 CEST

Under en hel vecka kommer lärare, personal och studenter från andra lärosäten i världen att gästa Högskolan Kristianstad i vad som sammanfattas som International week. Syftet är att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbeten med långväga kollegor från exempelvis Surabaya i Indonesien och Chiang Mai i Thailand, allt för att bli bättre och höja kvaliteten.

Internationella veckan består av olika internationella evenemang och programpunkter. En av dem är Staff training week där närmare 30 administrativt arbetande personer från europeiska lärosäten kommer för att ”skuggarbeta” med sina kollegor på motsvarande avdelningar. Bibliotekarier, ekonomer, handläggare med flera, alla får gäster att utbyta idéer och erfarenheter med.

– Det är första gången vi arrangerar Staff training week och jag tror att vi kan lära väldigt mycket av varandra som blir nyttigt i våra arbeten. Själva ska vi på vår avdelning skuggas av personal från Tjeckien, Tyskland och Portugal, säger Marie Gunnarsson Ekström, internationell handläggare på Högskolan Kristianstad.

Det kommer även långväga lärare och studenter från Chiang Mai-universitetet i Thailand och Surabaya-universitetet i Indonesien genom så kallade Linneus Palme-partnerskap; att med långsiktiga samarbeten och utbyten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer höja kvaliteten på den högre utbildningen.

Veckan innehåller fler workshopar och bjuder på öppna föreläsningar för såväl studenter som allmänhet, om bland annat nätekonomi och svenska modellen för hur samhället utvecklats.

Program Staff training week

Öppna föreläsningar

Kick-off för studenter som ska studera och praktisera utomlands


Kontakt

Marie Gunnarsson Ekström, internationell handläggare, 044-250 31 72, marie.g.ekstrom@hkr.se

Lise-Lotte Nilsson, internationaliseringsansvarig, 044-250 30 08, 0702-66 64 05, lise-lotte.nilsson@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).