Skip to main content

Över 6000 antagna till Högskolan Kristianstad vårterminen 2012

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 08:00 CET

Antagningsbeskeden för första urvalet 2012 har nu gått ut till de sökande. Totalt har 6362 personer antagits till Högskolan Kristianstad i vår. Det är en ökning med en procent från förra året.

Antalet antagna studenter på Högskolan Kristianstad ökar med en procent från fjolåret. Högst är ökningen bland distansstuderande där 83 procent fler studenter antagits.

– En stor del av ökningen beror på att specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre och lärarutbildningen med inslag av validering får intag även på vårterminen, berättar Agneta Erfors, prorektor på Högskolan Kristianstad.

Att utbildningarna får fler platser än tidigare beror på att efterfrågan har ökat. Fortsatt hög konkurrens om platserna blir det på Sjuksköterskeutbildningen där 500 studenter fått en reservplacering. Några fler utbildningsplatser inom sjuksköterskeprogrammet ser det dock inte ut att bli i nuläget.

– Sjuksköterskeutbildningens dimensionering är helt beroende av antalet verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU) som vi kan få tillgång till i enlighet med våra avtal med landstingen. Därför måste vi tyvärr konstatera att vi inte kan öka antalet platser som det ser ut nu, förklarar Stefan Andersson, sektionschef för Hälsa och Samhälle. 

Siffrorna från Högskolan Kristianstad skiljer sig något mot övriga landet där totalt antal antagna minskat med en procentenhet från fjolåret. Trots nedgången ligger antal antagna studenter nationellt ovanligt högt.