Skip to main content

Slottet andra gången gillt för doktorand

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2015 14:08 CET

Allt fler skolungdomar känner sig stressade och oroliga. För att motverka detta pågår forskning om hur man bäst förebygger skolungdomars psykiska ohälsa och en utvärdering av det skolbaserade preventionsprogrammet DISA. För detta arbete prisas nu doktoranden Pernilla Garmy av Drottning Silvia för andra gången på tre år.

– Jag känner mig jätteglad och hedrad att få detta stipendium ännu en gång, säger Pernilla Garmy, anställd doktorand i omvårdnad/vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

För tre år sedan, då Pernilla precis blivit antagen som doktorand vid Lunds universitet, fick hon för första gången åka upp till den kungliga huvudstaden för att ta emot drottningens stipendium. Då handlade det om Pernillas sömnforskning och uppmärksammade studier på skolbarns övervikt, sömn-, tv- och datorvanor. Nu handlar det om hur psykisk ohälsa kan förebyggas hos ungdomar genom DISA (Depression in Swedish Adolescens) och en utvärdering av hur effektivt det är. Med hjälp av DISA-metoden ska skolungdomar bli mer medvetna om hur de kan påverka sina tankar och känslor. På så vis ska den psykiska hälsan förbättras.

– Metoden kommer ursprungligen från USA och har använts i tio år i Sverige för att förebygga psykisk ohälsa bland skolungdomar. Tanken är att höja deras självkänsla och öka deras välbefinnande bland annat genom diskussioner, säger Pernilla.

I USA är programmet väl utvärderat, men i Sverige är det första gången som DISA nu utvärderas. I den kvalitativa och kvantitativa studien har 800 elever i årskurs åtta och ledare från fyra olika kommuner intervjuats. Ungdomarna fick svara på enkätfrågor både före och efter att ha medverkat i DISA-programmet, och Lunds universitet och Högskolan Kristianstad håller nu på att analysera materialet.

– Jag är så tacksam mot alla elever som svarat på mina enkäter. Utan dem, ingen forskning, konstaterar Pernilla.

Även denna gång får Pernilla 80 000 kronor av drottning Silvia vid en ceremoni på slottet. Pengarna kommer ur drottningens jubileumsfond som stödjer forskning kring barn och handikapp.

– Pengarna ska jag använda till att åka till USA och gästforska vid University of Washington i staden Seattle i två månader. Jag ser verkligen fram emot att få utbyta idéer och tankar med forskarna där och samtidigt skriva på min avhandling. Jag ska även närvara vid två konferenser, säger Pernilla, som tar med sig hela familjen under barnens sommarlov.

Men först går resan till Stockholm den 28 januari då Pernilla under en ceremoni på slottet ska ta emot stipendiet från självaste Drottning Silvia.

– Det var en stor upplevelse förra gången och det känns lika kul denna gång! Förra gången gjorde slottet ett undantag från reglerna och lät min dotter medverka under ceremonin, och denna gång hoppas jag att få ta med min son så han också får se slottet och träffa drottningen, säger Pernilla.

Pernilla Garmy disputerar i januari nästa år.

För mer information kontakta Pernilla Garmy, anställd doktorand vid Högskolan Kristianstad: pernilla.garmy@hkr.se, mobil 073-979 13 16.

Här kan du se en kort Youtube film om Pernilla Garmys forskning.

Läs mer om Pernilla Garmy och hennes forskning på Högskolan Kristianstads webbplats. 

Läs Kungahusets pressmeddelande om vilka stipendiater som tilldelats årets stipendier från Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).