Skip to main content

Sveriges mest sökta högskola - igen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 09:42 CEST

När ansökningsstatistiken summeras för VT2018 behåller Högskolan Kristianstad sin position som Sveriges mest sökta högskola – för tredje året i rad. Precis som riket i övrigt backar dock även Kristianstad en aning men samtidigt prioriterar fler studier i Kristianstad högst. De flesta vill läsa till sjuksköterska, lärare och biomedicinsk analytiker.

Sammanlagt hade 219 384 anmälningar kommit in vid midnatt natten till i går när Universitets- och högskolerådet, UHR, stängde anmälan till vårterminen 2018. Det är en minskning för andra året i rad, denna gång med 0,2 procent. Högskolan Kristianstad följer rikstrenden för vårantagningen och backar från 19 066 sökande till 18 834, vilket motsvarar en minskning med 1,2 procent.* Trots detta behåller Högskolan Kristianstad sin position som Sveriges mest sökta högskola, bakom sju tunga universitet, för tredje året i rad.

– Framför allt gläds vi åt att fler prioriterat Kristianstad högst i sina val och att söktrycket hit fortfarande är högt. Vi är inne i en högkonjunktur och årskullarna är mindre, vilket förklarar den nationella minskningen. För vår egen del beror de lägre siffrorna dock snarare på ett förändrat utbud av utbildningar, vilket varierar från år till år, säger Agneta Ljung Djärf, prorektor vid Högskolan Kristianstad.

Populäraste programmen

Sjuksköterskeprogrammet är alltjämt vårterminens mest sökta program. Därefter kommer grundlärarutbildningarna och Biomedicinska analytikerprogrammet. Se tabell nedan.

– Värt att notera är att vi har ökat planerade antalet platser, vilket betyder att vi bland annat kommer att utbilda fler sjuksköterskor åt vården, säger Agneta Ljung Djärf.

Bland kurserna är Arbetsrätt för chefer populärast (2 057 sökande till 60 platser), precis som i tidigare. Därefter kommer kurser i Grafisk design (1 522/60) och Marknadsföring (1 481/80), alla tre internetbaserade distansundervisningar. En uppstickare bland höstens kurser är nya Skapa, lära och kommunicera med digitala verktyg (281/30).

Alla program VT2018 sökande totalt sökande per plats
Sjuksköterskeprogrammet 1 108 9,2
Grundlärarutbildning (årskurs 1–3)
313 10,4
Biomedicinska analytikerprogrammet
268 13,5
Grundlärarutbildning (årskurs 4–6)
240 8.0
Landskapsvetarprogrammet
149 10,0
Specialistsjuksköterskeprogrammet (vård av äldre)
94 4,7
Specialistsjuksköterskeprogrammet (distriktssköterska)
89 3,2
Biologprogrammet (cellbiologi) 71 7,1
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap (helfart) 53 5,3
Biologprogrammet (biologisk mångfald, kommunikation och samhälle)
51 5,1
Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap (halvfart) 51 5,1

* UHR:s statistik är från måndag kl 24.00. Ansökan är fortfarande öppen till några av Högskolan Kristianstads utbildningar och därför kan siffrorna variera marginellt.

UHR: Färre sökande till högskolan våren 2018 (nedbrytbar statistik, mm)

Kontaktperson: Agneta Ljung Djärf, prorektor vid Högskolan Kristianstad, 044-250 32 52, agneta.ljung-djarf@hkr.se. Johan Ohlsson, ekonomi- och planeringschef vid Högskolan Kristianstad, 044-250 30 13, 0725-14 90 61, johan.ohlsson@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).