Skip to main content

Upptakt för värdefullt mentorsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:00 CEST

Det är i positiva möten mellan människor vi lär om varandra och förstår varandras olikheter och likheter. När Högskolans mentorsprojekt drar igång på lördag möts de, som kanske aldrig annars skulle ha träffats.

– Näktergalen i Kristianstad är en mentorsverksamhet som omfattar 18 barn och 18 mentorer, säger Annika Jönsson, en av två projektkoordinatorer för Näktergalen.

Barnen är mellan 8-11 år och kommer från fem mångkulturella skolor i Kristianstads kommun. Mentorerna är studenter vid Högskolan Kristianstad.

– Mentorn och barnet träffas en gång i veckan under perioden oktober till april. De kan ses hemma hos mentorn, hos barnet, gå på museum, idrotta eller upptäcka möjligheterna till sysselsättning i barnets närmiljö. I samråd med föräldrarna bestämmer mentor och barn vilka aktiviteter de ska hitta på, berättar Annika.

Alla mentorer, mentorsbarn, familjer och kontaktpersoner från skolorna är inbjudna till startdagen den 16 oktober.

– I lördags träffades mentorn och mentorsbarnet för första gången. Ett möte, som var fyllt av förväntningar. Tillsammans gick de sedan en tipsrunda och fikade för att lära känna varandra, säger Pernilla Palla, projektkoordinator Näktergalen.

Näktergalen i Kristianstad är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun.

Kontaktpersoner:
Pernilla Palla, projektkoordinator 
Annika Jönsson, projektkoordinator

Telefon: 0767-65 74 54