Skip to main content

Forskarutbildning inom pedagogik vid Högskolan Väst får betyget hög kvalitet

Nyhet   •   Jun 29, 2018 08:12 CEST

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Därmed uppfyller utbildningen samtliga kvalitetskrav för högre utbildning på forskarnivå.

UKÄ har genomfört en kvalitetsutvärdering av utbildningar på forskarnivå inom pedagogik runt om på landets lärosäten. Till de utbildningar som utvärderas hör utbildning på forskarnivå i pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Utvärderingens syfte är att bedöma i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Bedömningsprocessen
Underlag för bedömningen har utgjorts av lärosätenas självvärdering, allmänna och individuella studieplaner, intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen och doktorander samt andra underlag som UKÄ tagit fram.

Underlagen har sedan legat till grund för en bedömning av utbildningarnas kvalitet utifrån nedanstående aspektområden och perspektiv.

Aspektområden:
- miljö, resurser och område
- utformning, genomförande och resultat
- uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Perspektiv:
- doktoranders perspektiv
- arbetslivets perspektiv
- jämställdhetsperspektiv.

Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare.

-Det känns jättebra att UKÄ bedömer att vår forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande håller hög kvalitet. Både de ansvariga för forskarutbildningen och samtliga lärare/forskare som arbetar med den lägger ned ett stort arbete med att göra utbildningen riktigt bra för våra doktorander. Likaså är doktoranderna viktiga för utbildningen och dess kvalitet. Det är roligt att se att det gedigna arbetet lönar sig. Nu blickar vi framåt för att göra forskarutbildningen ännu bättre, säger Lena Sjöberg, prefekt vid Institutionen för individ och samhälle.

- Genomförandet av den interna bedömningsprocessen har alltigenom varit ett kollegialt arbete med mig och min kollega Inga Wernersson som huvudansvariga. Övriga kollegor som arbetar med och runt forskarutbildningen har varit ett viktigt stöd genom hela processen, från författande av självvärdering till de intervjuer som genomfördes av UKÄ, där även doktorander var med, säger ämnesrådets ordförande Karin Forslund Frykedal.

Högskolan Väst bedriver idag utbildning på forskarnivå inom ämnena Produktionsteknik, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) samt Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL).

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av ett antal kurser som bestäms utifrån forskarutbildningsämnet samt ett avhandlingsarbete. Resultaten av forskningen redovisas i en doktorsavhandling, som försvaras vid en disputation. 

Läs mer på UKÄ:s webbplats

Kontakt
Prefekt Lena Sjöberg, 072-1600116

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.