Skip to main content

Högskolan Väst summerar året – många glädjeämnen och tuffa utmaningar

Nyhet   •   Feb 25, 2016 10:29 CET

Högskolestyrelsen vid Högskolan Väst har fastställt årsredovisningen för 2015. Resultatet visar att söktrycket till högskolans utbildningar fortsatt är mycket högt och att studenterna har mycket god etablering på arbetsmarknaden. Andelen högutbildade i regionen har närapå fördubblats under högskolans 25 år.

- Vi har mycket att vara stolta och glada över när vi summerar året. Ytterligare något som är positivt är att vi har en hög andel studenter från icke-akademisk miljö, inte minst viktigt i vår region där kompetensbristen är stor på många håll, säger rektor Kerstin Norén.

Högskolan redovisar ett underskott på cirka 5 miljoner kronor. Pengar som tas av det så kallade myndighetskapitalet, högskolans sparkonto hos Riksgälden.

- Eftersom vi har mindre grundutbildningsanslag kan vi genom att använda myndighetskapitalet ändå skapa viss handlingsfrihet som gör att vi kan satsa även när anslagen från staten krymper, säger Kerstin Norén.

Kerstin Norén är trots många glädjeämnen bekymrad:

- Vi har många utmaningar just nu med tanke på att vi börjat genomföra anpassningen till det lägre utbildningsanslaget. Vi har under 2015 tvingats skära när framför allt på kursutbudet, vilket gör det svårt att möta det behov som finns av kompetensutveckling i en region med fortsatt besvärligt arbetsmarknadsläge.

Nu väntar landets lärosäten spänt på kommande dialog med regeringen och efterföljande propositioner.

- Vi kommer att fortsätta att argumentera för att få ta emot minst lika många studenter som tidigare år. Inte minst med tanke på de behov som finns hos vår nyanlända, där vi har Sveriges största asylboende bara ett par mil från oss, säger Kerstin Norén.

Korta fakta från Årsredovisningen för 2015

  • Helårsstudenter – ca 4 900 st: På grundnivå har en minskning skett jämfört med 2014 med cirka 300 helårsstudenter. På avancerad nivå bibehålls 2014 års nivå.
  • Antalet studenter (individer) – ca 11 400 st: En minskning med cirka 1 500 st. Mestadels beroende på nedskärning i utbudet av kurser p g a minskat utbildningsanslag.
  • Prestationsgrad helårsprestation/helårsstudent: Prestationsgraden ökar till 82 % (2014: 78 %). Orsaken är troligtvis att högskolan har högre andel studenter på fleråriga program än förut.
  • Utfärdade examina – ca 1 550 st: Stor ökning, mest för generella examina.
  • Doktorander: 82 st med någon aktivitet (2014: 77 st) varav 46 i högskolans egen forskarutbildning.
  • Externa forskningsmedel: Upparbetade medel ca 45, 5 mkr (2014: 53, 9 mkr).
  • Största forskningsfinansiärer: KK-stiftelsen, Vinnova och Västra Götalandsregionen står för ca 60 % av externa forskningsintäkter.
  • Ekonomi: Underskott med cirka 5 miljoner. Förbättring med ca 5 miljoner jämfört med budget. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy