Skip to main content

Högskolan Västs söktryck återigen i Sverigetopp

Nyhet   •   Nov 28, 2016 11:55 CET

Söktrycket till Högskolan Västs utbildningar ligger på toppnivå i landet med 1,7 förstahandssökande per antagen student. Att jämföra med det nationella snittet på 1,5. Bland högskolor och universitet med motsvarande breda utbildningsutbud ligger Södertörns högskola och Lunds universitet på samma nivå medan övriga lärosäten ligger lägre.

Nyligen publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, den årliga rapport där söktrycket till landets universitets- och högskoleutbildningar presenteras, analyseras och kommenteras. Rapporten belyser söktrycket till utbildningar som startade höstterminen 2016.

Antalet behöriga förstahandssökande till Högskolan Väst var höstterminen 2016 6 650, vilket var en ökning jämfört med höstterminen 2015 (5 497 ht 2015). Av dessa antogs 4 029 höstterninen 2016, jämfört med 3 326 höstterminen 2015. I SCB:s statistik resulterar detta i ett söktryck på 1,7 förstahandssökande per antagen student, både 2016 och 2015. Bland universitet och högskolor med brett utbildningsutbud intar Högskolan Väst därmed en delad förstaplats i ”söktrycksligan” i landet i år. Bland universiteten ligger endast Lunds universitet på samma nivå.

Ser man på de nationella siffrorna visar rapporten att flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,4 behöriga förstahands sökande per antagen), läkare (6,6), veterinär (6,3), fysioterapeut (5,8) och jurist (5,4). Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst söktryck hösten 2015.

Grupperas programmen efter inriktning hade lant- och skogsbruk samt djursjuk-vård och hälso- och sjukvård samt social omsorg högst söktryck (3,6 respektive 2,8 behöriga förstahandssökande per antagen). Något lägre söktryck hade området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (2,5).

Till pressmeddelande från UKÄ

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy