Skip to main content

Ny kunskap spreds på Internationella sjuksköterskedagen

Nyhet   •   Maj 14, 2014 13:48 CEST

Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj firades med utvecklande möten mellan NU-sjukvårdens medarbetare, framtidens sjuksköterskor och patienter.
– Vi vill minska glappet mellan teori och praktik, säger Johan Linder, studierektor inom NU-sjukvården, och en av initiativtagarna till evenemanget, i samarbete med Högskolan Väst.  

Internationella sjuksköterskedagen firas sedan 40 år tillbaka den 12 maj till minnet av Florence Nightingales* födelsedag. På plats i Ägget på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan fanns denna eftermiddag både patienter, studenter och personal. Huvudpersoner för dagen var de blivande sjuksköterskorna som gjorde presentationer av sista terminens examensarbeten. 

Först ut att presentera sitt examensarbete var Emelie Magnusson och Pauline Hagberg Ryngefors, som gjort en självbiografistudie om upplevelsen av dagligt liv med amyotrofisk lateralskleros, ALS. Deras slutsats, att sjuksköterskor bör få en ökad medvetenhet om ALS och att patienterna behöver en samstämmig och enhetlig vård, väcker stort gensvar hos en de närvarande patienterna, som själv har ALS.

En annan presentation som gav stor respons hos publiken var Ann-Cathrine Erlandssons. Hon har studerat hur beröring i form av massage kan lindra lidande hos patienter med cancersjukdom i palliativ vård. Efteråt vittnar flera medarbetare om de goda resultaten som massage ger bland annat hos IVA, intensivvårdsavdelning, och inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Bredden på ämnena är stor, det handlar om vård i alla åldrar och ger även internationella utblickar. Några andra exemepl är :
  • förebygga och lindra barns procedursmärta, oro och rädsla i samband med perifer venpunktion (blodprov som tas i armen).
  • att som sjuksköterska främja välbefinnande hos barn med malnutrion (undernäring) i Indien.
  • mötet mellan sjuksköterskan och den misshandlade kvinnan.

Sjuksköterskeexamen och akademisk examen 

– Högskolan Väst är en av landets 40 universitet och högskolor som har grundutbildningen för sjuksköterskor. Varje termin tar vi in cirka 110 studenter till den sex terminer långa utbildningen, säger Inga Larsson, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Väst.

– Och vi har fyra förstahandssökanden till varje plats.

Under utbildningen gör sjuksköterskestudenterna också praktik hos NU-sjukvården vid flera tillfällen. Den första praktikperioden infaller numera redan under andra terminen, det är en nyhet i år.

Sedan 2007 ger sjuksköterskeprogrammet inte bara de nödvändiga yrkeskunskaperna utan också en akademisk examen som filosofie kandidat i omvårdnad. Därför skriver studenterna ett examensarbete på 15 högskolepoäng i omvårdnad den sista terminen.

Text: Lotta Abrahamsson, NU-sjukvården

*Florence Nightingale, 1820-1910, är kanske mest känd för sina insatser som organisatör av sjukvården under Krimkriget, 1843-1856, där hon genom hygienåtgärder lyckades sänka dödligheten på de brittiska militärsjukhusen från 42 procent till två procent. Men hon skrev också en lärobok för sjuksköterskor, startade världens första sjuk-sköterskeutbildning i London 1860, och var den som lade grunden till det moderna sjuksköterskeyrket. 
(Källa: Wikipedia) 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera