Skip to main content

Ny professor i vårdvetenskap på Högskolan Väst

Nyhet   •   Sep 12, 2014 09:58 CEST

Högskolan Väst har fått en ny professor. Denna vecka togs beslut att befordra Eva Brink till professor i vårdvetenskap. Eva Brink är också prefekt för Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur och förstärker genom sin befordran ämnet vårdvetenskap ytterligare.

-  Det känns naturligtvis jättebra. Jag känner en äkta och varm glädje från mina kollegor på institutionen. De gläds för min skull men också för verksamhetens, säger Eva Brink.

Eva Brink är utbildad sjuksköterska och det var när hon efter att ha arbetat 14 år som sjuksköterska och fick möjlighet att komplettera sin gamla utbildning med en utbildning på akademisk nivå, som allt började.

-  På den tiden när jag utbildade mig till sjuksköterska var inte utbildningen på högskolenivå men så fick jag möjligheten att komplettera. Och efter en magisterexamen i psykologi fortsatte jag med doktorandstudier. På den vägen är det.

Eva Brink disputerade 2003 med avhandlingen To be stricken with first-time myocardial infarction - From acute symptoms onset to early readjustment in women and men. Hon blev sedemera docent i omvårdnad 2009. Hon är sedan 2012 prefekt men har fortsatt utöva sin forskning en dag i veckan.

-  Jag tror det är värdefullt som ledare att hålla igång en delaktighet i kärnverksamheten. I det arbetet ger samarbetet med andra forskare och doktorander mycket tillbaka.

Att handleda doktorander har hon gjort sedan hon disputerade. Och det är något hon gärna gör.

-  Doktoranderna är vitaliserande i projekten. De ställer krav på mig som handledare, både i ämneskunskap men också kring den pedagogiska delen. Att få medverka i deras utveckling till självständiga forskare känns värdefullt.

Forskar om patienters livssituation
Eva Brinks forskning är huvudsakligen inriktad på studier av livssituationen för patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Hon bedriver forskning om trötthet, depression och återhämtning hos personer som haft hjärtinfarkt. Det vanligaste hälsoproblemet som påverkar aktivitetsgraden efter hjärtinfarkt är trötthet. Forskningen syftar bland annat till att ta reda på vilka faktorer som har betydelse för hur tröttheten upplevs och hanteras. Hon bedriver också forskning om livssituationen för personer som behandlats för tjocktarmscancer.

- Det som driver mig i min forskning är att vara med och skapa ny kunskap som kan bidra till utveckling i vården. Resultaten syftar till att identifiera personcentrerade åtgärder som främjar god vård och egenvård för dessa personer. 

Bakgrund
Eva Brink kom till Högskolan Väst i samband med samgåendet med Hälsohögskolan Väst i Vänersborg år 2000. Ursprungligen var hon anställd på Bohusläns Vårdhögskola i Uddevalla vars verksamhet gick upp i Hälsohögskolan Väst 1997.

2009 och fram till hon blev prefekt på Högskolan Väst tjänstgjorde Eva Brink huvudsakligen vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Hon hade samtidigt en deltidsanställning på Högskolan Väst främst inriktad på forskning, handledning av doktorander och arbete med utveckling av en masterutbildning.

Eva Brink kommer att installeras som professor vid Högskolan Västs akademiska högtid den 24 oktober.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy