Skip to main content

Snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Nyhet   •   Jun 30, 2017 13:56 CEST

Universitetslektor Fredrik Sjögren, Högskolan Väst.

Fem västsvenska lärosäten står bakom en ansökan till Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Syftet är att hjälpa nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Ansökan har beviljats med en miljon kronor.

Snabbspåret riktar sig till nyanlända som inte varit i Sverige längre än fem år, bor i Sverige och som har en påbörjad eller avslutad forskarutbildning från utanför Sverige. När deltagarna har genomgått programmet är tanken att de ska ha en klar bild av hur de kan ta sig vidare inom den svenska akademin.

Programmet består av tre olika delar som kommer att löpa parallellt under projekttiden:

  • Utbildningsaktiviteter: till exempel kurser i språk, forskningsfinansiering, publikationer och open access, akademiskt skrivande, pedagogisk utveckling och träning
  • Personlig och professionell utveckling inklusive karriärvägledning
  • Akademiskt mentorskapsprogram

Universitetslektor Fredrik Sjögren är Högskolan Västs kontaktperson och han har också varit med och skrivit ansökan.

Varför väljer Högskolan Väst att vara med i detta projekt?
-Det är viktigt, inte minst i ljuset av det idoga arbete som bedrivits på högskolan de sista åren inom exempelvis ramarna för Demokratiinitiativet, Mångfaldscentrum och Centrum för hållbar utveckling. Genom detta projekt får delar av det arbetet en naturlig och fristående fortsättning. Sedan, mer generellt, är det vår skyldighet att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Kommer vi på Högskolan Väst att hålla i några av delarna i programmet?
- De exakta aktiviteterna kommer att planeras vid ett möte med medverkande lärosäten i augusti. Högskolan Väst kommer med all säkerhet vara involverad, så håll ögonen öppna under hösten. Vår tanke är dock att någon person på Högskolan Väst samordnar aktiviteterna men att arbetet utförs ute i verksamheten, där det finns naturliga beröringspunkter mellan verksamheten och en nyanländ akademiker. Delar vi tittar på är till exempel möjlighet till medverkan i centrumbildningarna, mentorskapsprogrammet och den kurs i svenska för nyanlända som är i stöpsleven.

Hur kommer detta fungera rent praktiskt för en nyanländ med forskarutbildning här på Högskolan Väst?
-Det finns flera olika delar i det. En del är att nyanlända akademiker kan få kontakt med andra inom sitt ämne genom ett mentorskapsprogram. En annan del handlar om att låta de nyanlända praktisera i verksamheten på olika sätt. En tredje del rör möjligheten att få ta del av undervisning, exempelvis för att lära sig svenska.


Fakta

Projektnamn: “Inclusive Internationalisation, Fast track for university teachers and researchers”

Lärosäten som står bakom ansökan: Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

Associerade partners: region Västra Götaland, länsstyrelsen Västra Götaland, Global Talent West Sweden, the Support Group Network.

Projektmedel har tilldelats från: Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), inom ramen för utlysningen “Grants for Integration and Internationalisation”.

Projektet löper fram till 2019.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy