Skip to main content

Stort intresse för nya AFS:en

Nyhet   •   Feb 12, 2016 10:34 CET

Allt fler i dagens Sverige blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför har den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket* tagit fram nya föreskrifter som börjar gälla från 31 mars i år. Kopplat till de nya föreskrifterna anordnade Högskolan Väst konferensen ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – från föreskrift till praktik” den 5 februari.

Ca 140 personer hade tagit sig till Högskolan Väst för att ta del av tankar kring de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya AFS:en (AFS 2015:4) ingår i Arbetsmiljöverkets författningssamling och föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Ellinor Forsberg, från Uddevalla Energi, var en av deltagarna på konferensen:

– Jag fick goda idéer och en bra bild av hur vi som stödfunktion kan arbeta för att implementera den nya AFS:en i vårt arbete både centralt och ute i verksamheterna, säger hon.

Fokus på organisationers arbetsmiljö
Dagen arrangerades av Salutogent center på Högskolan Väst med Jan Winroth och Christer Sorbring som initiativtagare till konferensen. Förmiddagen bjöd på föreläsningar i ämnet och eftermiddagen utgjordes av workshops. De båda gläds åt det stora konferensdeltagandet:
- Det finns mycket engagemang kring frågan. Bra timing och stort intresse för arbetsmiljön gjorde konferensen välbesökt.

Både Jan och Christer har på olika sätt arbetat med organisationers arbetsmiljö under många år. De pekar på en skillnad i arbetslivet idag jämfört med för 20 år sedan och menar att man därför behövt ta ett nytt grepp kring frågorna. Därför är båda glada över att begreppet ”hälsofrämjande” finns med i föreskriften.
– Äntligen kom det med i ett officiellt dokument! Det handlar om att man ska bygga resurser så att man klarar sin vardag. Det är en annan grundfilosofi än tidigare då det var mer efterhjälpande. Men, säger Jan, vi anser att delen som tar upp kunskapskrav bör kompletteras om syftet är att den skall avspegla föreskriftens innehåll. Bl.a. med kunskaper om organisatorisk arbetsmiljö (organisationshälsa) och kunskaper om vad som utgör främjande faktorer i arbetslivet.

Från att tidigare ha förespråkat insatser på individnivå har nu föreskriften ett ökat fokus på organisationsfrågor.
– Om man ser hälsa som en resurs – då ska det också synas i arbetsplatsens strategiska arbete och att man arbetar systematiskt med frågorna.

”En arbetsmiljöinspektörs syn på föreskriften”
Eva Aronsson, inspektör från Arbetsmiljöverket, var en av dagens medverkande. Hon pratade kring ”Vad innebär föreskriften för arbetsgivare/facket och ledare/medarbetare?”
– Vi har sett i statistiken att ohälsan har ökat, främst bland kvinnor. Därför har vi bedömt att tidpunkten är mogen för en ny föreskrift. Vårt uppdrag är att skapa hållbara arbetsplatser och vi måste jobba aktivt från alla håll. Föreskriften är framtagen så att det ska vara lätt att göra rätt.

– Är det något ni ska ta med er från dagen är det balansen mellan krav och resurser, poängterar Eva och fortsätter:
– Arbetsmiljöverket säger inte att det ska vara på ena eller andra sättet. Det är inte skadligt med obalans i korta perioder. Men om det sker under långa perioder så leder det till ohälsa.



*Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. 

Text: Anna Tanderud

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy