Skip to main content

Den akademiska friheten och populismen debatteras i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 11:16 CEST

Akademisk frihet är att fritt forska och publicera objektiva resultat. En viktig kraft mot dagens framväxande populism och främlingsfientlighet. Men om populismen vinner nationellt inflytande – hur självständigt kan lärosätena då agera? Detta är fokus för ett av de seminarium Högskolan Väst arrangerar i Almedalen nästa vecka.

- Högskolan Väst initierade tidigt det så kallade demokratiinitiativet som sätter fokus just på detta. Hur kan vi som lärosäte vara med och skapa aktiva samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle? Därför tycker vi också detta är viktigt att diskutera i Almedalen, säger Fredrik Sunnemark, forskare och verksamhetsledare för Mångfaldscentrum på Högskolan Väst.

I flera länder har direkta och centrala maktpositioner besatts med individer som kan anses vara besläktade med denna strömning: i Ryssland (Putin), i Ungern (Orbán), i Turkiet (Erdogan) och inte minst i USA där president Donald Trump kommit att bli en personifiering av idémängden.

I Europa finns i de flesta länder rörelser av liknande slag: Sverigedemokraterna, Front National, UKIP och Sannfinländarna är alla denna andas barn.

Detta ställer högskolor och universitet inför ett flertal problem och frågeställningar.

  • Innebär det ett politiserande av lärosätena att ta ställning mot rörelsen, eller ingår det i lärosätenas skyldighet att vara kritiskt analytiska?
  • Var går gränsen för vilka aktiviteter högskolor och universitet kan ägna sig åt?
  • Hur förhåller sig detta dilemma till kravet på objektivitet i forskning och undervisning?

Medverkande

  • Fredrik Sjögren, Filosofie doktor i statsvetenskap, Högskolan Väst
  • Fredrik Sunnemark, Idé- och lärdomshistoriker, docent i idéhistoria, Högskolan Väst
  • Ulf Dalnäs, Moderator, prefekt HDK vid Göteborgs universitet, grundare av facebookgruppen Högskoleläckan, Göteborgs universitet
  • Mats Ericson, Ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
  • Sabine Pettersson, ordförande Liberala studenter
  • Henrik Malmrot, ordförande Ung Vänster

Mer information om seminariet Den akademiska friheten och populismen

Högskolan Väst i Almedalen

Kontakt
Fredrik Sunnemark, Högskolan Väst, 0708-25 62 69
Maria Derner, Kommunikationschef, Högskolan Väst, 0739-01 33 06

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera