Skip to main content

Fördjupad samverkan mellan Högskolan Väst och Support Group

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 13:58 CET

Adnan Abdul Ghani, Support Group Network, och rektor Martin Hellström vid undertecknandet av samarbetsavtalet.

Praktikplatser och öppna seminarier. Det är ett par av de saker som samarbetet mellan Högskolan Väst och Support Group Network på Restad Gård, har lett till. Nu tas ytterligare ett steg mot fördjupad samverkan.
Det huvudsakliga syftet är att vi gemensamt ska till bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst.

Support Group Network är en förening som skapats av asylsökande på Restad Gårds asylboende i Vänersborg. Föreningen verkar för asylsökandes och nyanländas egenmakt och inkludering genom samverkan med civilsamhället, privata och offentliga aktörer.

På Högskolan Väst har under det senaste året representanter från förvaltning, centrumbildningar likväl som via enskilda medarbetare samverkat med asylsökande och nyanlända, inte sällan har kontakter knutits via Support Group Network. Samverkan har bland annat resulterat i praktikplatser, open lectures, asylsökande som parallelläst kurser, examensarbeten baserade på intervjuer med asylsökande och nyanlända, studieinformation etcetera. Vissa aktiviteter har riktats direkt mot asylboenden i närområdet medan andra varit öppna även för andra intresserade.

- Det har varit ett framgångsrikt samarbete och nu vill vi gå vidare i arbetet, säger Jan Theliander som ser många möjligheter till ytterligare aktiviteter framöver. Berörda områden kan handla om t ex utbildning, kursutveckling, forskningscirklar, öppna seminarier, reell validering och praktik.

Samverkan ska organiseras via en gemensam styrgrupp med representanter från respektive organisation. Styrgruppen ska strategiskt verka för samverkansavtalets syfte genom att bl a underlätta utveckling, ta initiativ till och starta ny samverkan samt göra en årlig plan och uppföljning.

Kontakt: Jan Theliander, prorektor, 0733 - 97 50 86 

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.